คอร์ดเพลง วัยรุ่นอยากลอง – อาร์ม ประสานงา

  
Text   

INTRO | Dm | Bb | C | Dm | ( 2 Times )

 
ดมกลิ่นดู
Dm 
ลาย 
 
ตัววายหา
Bb 
งยาว
 
พิมพ์ลึกหรือเป
C 
ล่า 
 
เม็ดสีอ
Dm 
ะไร
 
ลายเร็วลา
Dm 
ยช้า 
 
ราคาเท่า
Bb 
ไร
 
เสพเเล้วเป็นยัง
C 
ไง 
 
วัยรุ่นอยากล
F 
อง 
 
 
C 

 
อาการมันเ
Dm 
ชือน 
 
เพราะเสพเเล้วไม่ไ
Bb 
ด้นอน
 
บางทีก็ห
C 
ลอน 
 
เหมือนกับติ
Dm 
บ้า
 
หัวใจเต้น
Dm 
รัว 
 
หวาดกลัวนา
Bb 
ยมา
 
ก็เลยต้องดื่มสุ
C 
รา 
 
เพื่อควบคุมหั
F 
วใจ

 
สู่ความ
Bb 
ตาย.
C 
.. 
 
ทั้งที่ยังหา
Dm 
ยใจ
 
จะเป็นยัง
Bb 
ไง.
C 
.. 
 
หลังนับจา
Dm 
กนี้
 
คนที่รัก
Bb 
เรา.
C 
.. 
 
เขาก็เมินหน้า
Dm 
หนี
 
สูญสิ้นศักดิ์
Bb 
ศรี.
C 
.. 
 
ไร้ซึ่งรา
F 
คา

 
หมดความห
Bb 
มายเมื่อร่างก
C 
ายมันอ่อ
Dm 
นล้า
 
หมดเว
Bb 
ลาในชี
C 
วิตวัยกำลัง
Dm 
โต
 
โดนประ
Bb 
นามจากสัง
C 
คมว่าค
Dm 
นโซ
 
เจ็บปวด
Bb 
ที่รู้ในที่
C 
สุดคือครอ
Dm 
บครัว
 
จะขาวจะ
Bb 
ดำ 
 
โดนกระ
C 
ทำก็เพรา
Dm 
ะตัว
 
จะดีจะ
Bb 
ชั่ว 
 
ก็สุด
C 
แต่ 
 
ที่ตั
Dm 
วทำ

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Gm | Bb C | Dm |

 
สู่ความ
Bb 
ตาย.
C 
.. 
 
ทั้งที่ยังหา
Dm 
ยใจ
 
จะเป็นยัง
Bb 
ไง.
C 
.. 
 
หลังนับจา
Dm 
กนี้
 
คนที่รัก
Bb 
เรา.
C 
.. 
 
เขาก็เมินหน้า
Dm 
หนี
 
สูญสิ้นศักดิ์
Bb 
ศรี.
C 
.. 
 
ไร้ซึ่งรา
F 
คา

 
หมดความห
Bb 
มายเมื่อร่างก
C 
ายมันอ่อ
Dm 
นล้า
 
หมดเว
Bb 
ลาในชี
C 
วิตวัยกำลัง
Dm 
โต
 
โดนประ
Bb 
นามจากสัง
C 
คมว่าค
Dm 
นโซ
 
เจ็บปวด
Bb 
ที่รู้ในที่
C 
สุดคือครอ
Dm 
บครัว
 
จะขาวจะ
Bb 
ดำ 
 
โดนกระ
C 
ทำก็เพรา
Dm 
ะตัว
 
จะดีจะ
Bb 
ชั่ว 
 
ก็สุด
C 
แต่ 
 
ที่ตั
Dm 
วทำ

 
จะดีจะ
Bb 
ชั่ว 
 
ก็สุด
C 
แต่ 
 
ที่ตั
Dm 
วทำ…


ดมกลิ่นดูลาย ตัววายหางยาว
พิมพ์ลึกหรือเปล่า เม็ดสีอะไร
ลายเร็วลายช้า ราคาเท่าไร
เสพเเล้วเป็นยังไง วัยรุ่นอยากลอง

อาการมันเชือน เพราะเสพเเล้วไม่ได้นอน
บางทีก็หลอน เหมือนกับติบ้า
หัวใจเต้นรัว หวาดกลัวนายมา
ก็เลยต้องดื่มสุรา เพื่อควบคุมหัวใจ

สู่ความตาย… ทั้งที่ยังหายใจ
จะเป็นยังไง… หลังนับจากนี้
คนที่รักเรา… เขาก็เมินหน้าหนี
สูญสิ้นศักดิ์ศรี… ไร้ซึ่งราคา

หมดความหมายเมื่อร่างกายมันอ่อนล้า
หมดเวลาในชีวิตวัยกำลังโต
โดนประนามจากสังคมว่าคนโซ
เจ็บปวดที่รู้ในที่สุดคือครอบครัว
จะขาวจะดำ โดนกระทำก็เพราะตัว
จะดีจะชั่ว ก็สุดแต่ ที่ตัวทำ

( ดนตรี )

สู่ความตาย… ทั้งที่ยังหายใจ
จะเป็นยังไง… หลังนับจากนี้
คนที่รักเรา… เขาก็เมินหน้าหนี
สูญสิ้นศักดิ์ศรี… ไร้ซึ่งราคา

หมดความหมายเมื่อร่างกายมันอ่อนล้า
หมดเวลาในชีวิตวัยกำลังโต
โดนประนามจากสังคมว่าคนโซ
เจ็บปวดที่รู้ในที่สุดคือครอบครัว
จะขาวจะดำ โดนกระทำก็เพราะตัว
จะดีจะชั่ว ก็สุดแต่ ที่ตัวทำ

จะดีจะชั่ว ก็สุดแต่ ที่ตัวทำ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วัยรุ่นอยากลอง (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง / อาร์ม ประสานงา
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
ติดต่องาน Tel. 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend