คอร์ดเพลง เพื่อนร้ายแฟนเลว – ธันวา ราศีธนู

  
Text   

INTRO | Am C | G Am | Am C | G Am |
INTRO | F G | Am | F G | Am |

 
เพื่อน
Am 
กันเขาไม่ทำแบ
C 
บนี้
 
ไอ้เพื่อนบัด
G 
สีมันมาแย่งแฟ
Am 
นเรา
 
พูด
Am 
ไปเหมือนนิยายน้ำเ
C 
น่า
 
เมื่อเพื่อนของเ
G 
รามันมาตีท้า
Am 
ยครัว

 
โถ่ไอ้เพื่อ
Dm 
นชั่ว 
 
 
G 
โถไอ้เพื่อน
Am 
เลว

 
แฟน
Am 
เรามันก็เบาที่ไ
C 
หน
 
มันคิดจะลองของใ
G 
หม่ที่สะใจกว่
Am 
าฉัน
 
ไม่เอ
Am 
ะใจไฟอยู่ใกล้น้ำ
C 
มัน
 
สุดท้ายก็คือ
G 
ฉันที่ต้องโดนเผา
Am 
ใจ

 
ผู้หญิงก็
Dm 
ร้าย.
G 
.. 
 
ผู้ชายก็
Am 
ชั่ว
 
ตกนรกไม่
Dm 
กลัว.
G 
.. 
 
เธอมันเลวได้
C 
ใจ
 
อุทา
Am 
หรณ์สอนให้จำเถอะ
Dm 
ทำไว้
 
งูเห็นนม
G 
ไก่ 
 
ไก่ก็เห็นตี
Am 
นงู

INSTRU | Am C | G Am |

 
ไอ้เพื่อ
Am 
นดีก็พอมีอยู่หรอ
C 
กนะ
 
ไอ้เพื่อนห
G 
มาๆก็เห็นมีอยู่มา
Am 
กมาย
 
จะพูด
Am 
ไปมันก็ช่างละอ
C 
าย
 
เมื่อให้เพื่อนต
G 
ายกลายเป็นหัว
Am 
ขโมย

 
ผู้หญิงก็
Dm 
ร้าย.
G 
.. 
 
ผู้ชายก็
Am 
ชั่ว
 
ตกนรกไม่
Dm 
กลัว.
G 
.. 
 
เธอมันเลวได้
C 
ใจ
 
อุทา
Am 
หรณ์สอนให้จำเถอะ
Dm 
ทำไว้
 
งูเห็นนม
G 
ไก่ 
 
ไก่ก็เห็นตี
Am 
นงู

INSTRU | C G | Am | C G | Am |
INSTRU | F G | C G/B Am | F G | Am |

 
ไอ้เพื่อ
Am 
นดีก็พอมีอยู่หรอ
C 
กนะ
 
ไอ้เพื่อนห
G 
มาๆก็เห็นมีอยู่มา
Am 
กมาย
 
จะพูด
Am 
ไปมันก็ช่างละอ
C 
าย
 
เมื่อให้เพื่อนต
G 
ายกลายเป็นหัว
Am 
ขโมย

 
ผู้หญิงก็
Dm 
ร้าย.
G 
.. 
 
ผู้ชายก็
Am 
ชั่ว
 
ตกนรกไม่
Dm 
กลัว.
G 
.. 
 
เธอมันเลวได้
C 
ใจ
 
อุทา
Am 
หรณ์สอนให้จำเถอะ
Dm 
ทำไว้
 
งูเห็นนม
G 
ไก่ 
 
ไก่ก็เห็นตี
Am 
นงู

 
งูเห็นนม
G 
ไก่ 
 
ไก่ก็เห็นตี
Am 
นงู

INSTRU | C G | Am | C G | Am |

 
เพื่อน
Am 
กันเขาไม่ทำแบ
C 
บนี้
 
ไอ้เพื่อนบัด
G 
สีมันมาแย่งแฟ
Am 
นเรา
 
พูด
Am 
ไปเหมือนนิยายน้ำเ
C 
น่า
 
เมื่อเพื่อนของเ
G 
รามันมาเผาหั
Am 
วใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพื่อนร้ายแฟนเลว


เพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้
ไอ้เพื่อนบัดสีมันมาแย่งแฟนเรา
พูดไปเหมือนนิยายน้ำเน่า
เมื่อเพื่อนของเรามันมาตีท้ายครัว

โถ่ไอ้เพื่อนชั่ว โถไอ้เพื่อนเลว

แฟนเรามันก็เบาที่ไหน
มันคิดจะลองของใหม่ที่สะใจกว่าฉัน
ไม่เอะใจไฟอยู่ใกล้น้ำมัน
สุดท้ายก็คือฉันที่ต้องโดนเผาใจ

ผู้หญิงก็ร้าย… ผู้ชายก็ชั่ว
ตกนรกไม่กลัว… เธอมันเลวได้ใจ
อุทาหรณ์สอนให้จำเถอะทำไว้
งูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงู

( ดนตรี )

ไอ้เพื่อนดีก็พอมีอยู่หรอกนะ
ไอ้เพื่อนหมาๆก็เห็นมีอยู่มากมาย
จะพูดไปมันก็ช่างละอาย
เมื่อให้เพื่อนตายกลายเป็นหัวขโมย

ผู้หญิงก็ร้าย… ผู้ชายก็ชั่ว
ตกนรกไม่กลัว… เธอมันเลวได้ใจ
อุทาหรณ์สอนให้จำเถอะทำไว้
งูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงู

( ดนตรี )

ไอ้เพื่อนดีก็พอมีอยู่หรอกนะ
ไอ้เพื่อนหมาๆก็เห็นมีอยู่มากมาย
จะพูดไปมันก็ช่างละอาย
เมื่อให้เพื่อนตายกลายเป็นหัวขโมย

ผู้หญิงก็ร้าย… ผู้ชายก็ชั่ว
ตกนรกไม่กลัว… เธอมันเลวได้ใจ
อุทาหรณ์สอนให้จำเถอะทำไว้
งูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงู

งูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงู

( ดนตรี )

เพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้
ไอ้เพื่อนบัดสีมันมาแย่งแฟนเรา
พูดไปเหมือนนิยายน้ำเน่า
เมื่อเพื่อนของเรามันมาเผาหัวใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพื่อนร้ายแฟนเลว (คอร์ด)

สังกัด : TKP Record
ติดต่องาน : 061-0492492
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend