คอร์ดเพลง ลมหายใจเดียวกัน เขียนไขและวานิช

  
Text   
คอร์ดเพลง ลมหายใจเดียวกัน เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : G,D/F#,Em,Bm,C,Am,D


Capo #3
INTRO | G | D/F# | Em | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | Dsus4 | D |

 
ก้อยๆ  
G 
กึ้ด ก้อยๆ  
D/F# 
นึก
 
ก้อยๆ  
Em 
นับ 
 
หมู่เฮาได้เจออะหยัง
Bm 
พ่อง
 
ก้อยๆ ม
C 
อง 
 
ก้อยลองมาทบ
Bm 
ทวน
 
ในกำกึ้ดเรื่องวัน
Am 
วาน
D 

 
จากวัน
G 
นั้น 
 
จนวั
D/F# 
นนี้
 
สัก
Em 
กี่ที 
 
ตี้เฮาได้เดินข้าม
Bm 
ผ่าน
C 
อุปสรรคจะหนักซักเต้
Bm 
าใด
 
จะตุ๊กยากซักแค่ไ
Am 
หน
D 

 
แต่ก่อยังมี
Em 
ฉัน 
 
กับ
Bm 
เธอ
Am 
เฮาตี้ยังจะเดินไปตวย
G 
กัน
C 
มือคอยกำมือ 
 
และดวงใ
Bm 
จคอยคล้องใจ
 
ต้องเ
Am 
ดินไปถึงจุดหมายสัก
D 
วัน
Dsus2 

 
ด้วยกำลังใจที่เฮา
G 
ฮัก
D/F# 
ด้วยความเป็นไทยที่เป็น
 
Am 
หมือนบ้านของเธอและ
G 
ฉัน
C 
จะบะยอมเดินกลับหลัง
Bm 
จะบะยอมหมดความหวัง
 
จะ
Am 
ก้าวต่อไป 
 
ด้วย
D 
ลมหายใจเดียว
G 
กัน

 
ทีละเ
G 
ล็ก 
 
ทีละ
D/F# 
น้อย
 
ก้อยๆ  
Em 
รวมมาเป็นพลังตี้ยิ่งใ
Bm 
หญ่
C 
อุปสรรคจะหนักซักเต้
Bm 
าใด
 
จะตุ๊กยากซักแค่ไ
Am 
หน 
 
 
D 

 
แต่ก่อยังมี
Em 
ฉัน 
 
กับ
Bm 
เธอ
Am 
เฮาตี้ยังจะเดินไปตวย
G 
กัน
C 
มือคอยกำมือ 
 
และดวงใ
Bm 
จคอยคล้องใจ
 
ต้องเ
Am 
ดินไปถึงจุดหมายสัก
Dsus4 
วัน
D 

 
ด้วยกำลังใจที่เฮา
G 
ฮัก
D/F# 
ด้วยความเป็นไทยที่เป็น
 
Am 
หมือนบ้านของเธอและ
G 
ฉัน
C 
จะบะยอมเดินกลับหลัง
Bm 
จะบะยอมหมดความหวัง
 
จะ
Am 
ก้าวต่อไป 
 
ด้วย
D 
ลมหายใจเดียวกัน

INSTRU | G | D/F# | Am | G |

C 
จะบะยอมเดินกลับหลัง
Bm 
จะบะยอมหมดความหวัง
 
จะ
Am 
ก้าวต่อไป 
 
ด้วย
D 
ลมหายใจเดียว
G 
กัน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลมหายใจเดียวกัน


ก้อยๆ กึ้ด ก้อยๆ นึก
ก้อยๆ นับ หมู่เฮาได้เจออะหยังพ่อง
ก้อยๆ มอง ก้อยลองมาทบทวน
ในกำกึ้ดเรื่องวันวาน

จากวันนั้น จนวันนี้
สักกี่ที ตี้เฮาได้เดินข้ามผ่าน
อุปสรรคจะหนักซักเต้าใด
จะตุ๊กยากซักแค่ไหน

แต่ก่อยังมีฉัน กับเธอ
เฮาตี้ยังจะเดินไปตวยกัน
มือคอยกำมือ และดวงใจคอยคล้องใจ
ต้องเดินไปถึงจุดหมายสักวันsus2

ด้วยกำลังใจที่เฮาฮัก
ด้วยความเป็นไทยที่เป็น
เหมือนบ้านของเธอและฉัน
จะบะยอมเดินกลับหลัง
จะบะยอมหมดความหวัง
จะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน

ทีละเล็ก ทีละน้อย
ก้อยๆ รวมมาเป็นพลังตี้ยิ่งใหญ่
อุปสรรคจะหนักซักเต้าใด
จะตุ๊กยากซักแค่ไหน

แต่ก่อยังมีฉัน กับเธอ
เฮาตี้ยังจะเดินไปตวยกัน
มือคอยกำมือ และดวงใจคอยคล้องใจ
ต้องเดินไปถึงจุดหมายสักsus4วัน

ด้วยกำลังใจที่เฮาฮัก
ด้วยความเป็นไทยที่เป็น
เหมือนบ้านของเธอและฉัน
จะบะยอมเดินกลับหลัง
จะบะยอมหมดความหวัง
จะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน

( ดนตรี )

จะบะยอมเดินกลับหลัง
จะบะยอมหมดความหวัง
จะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน

มิวสิควิดีโอ ลมหายใจเดียวกัน เขียนไขและวานิช

เพลง : ลมหายใจเดียวกัน
ศิลปิน : เขียนไขและวานิช
Cover Version
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend