คอร์ดเพลง มองการณ์ไกล – Jetset’er

  
Text   

คอร์ดเพลง : มองการณ์ไกล Jetset’er

คอร์ดเพลง มองการณ์ไกล - Jetset’er

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Jetset’er : มองการณ์ไกล


INTRO | D9 |
INTRO | G | Bm | Am | D |

G 
รู้.. 
 
ว่าคงเป็นไปไ
Bm 
ม่ได้
Am 
ก็รู้ 
 
ว่า
D 
ทำได้เพียงเท่
G 
านี้
 
อยู่ในฐ
C 
านะที่เธอไว้
D 
ใจ
 
ให้คำปรึ
Bm 
กษาเยียวยา 
 
จนรู้สึ
E 
กดี
 
ไม่
F 
มีอะไรเกินเลย 
 
กว่
D 
านั้น
 
กลับเป็น
F 
ฉันที่คิดไปไกล 
 
ทุ
D 
กที

 
เมื่อความ
G 
รักมันมีจนล้
Bm 
นใจ
 
ยังคิ
Em 
ดถึงเพียงเธออยู่เรื่อ
Bm 
ยไป
 
ไม่
C 
ว่าจะนานแสนน
Bm 
านสักเท่
Em 
าไหร่
 
ยัง
Am 
คงเป็นเธอเส
D 
มอ
 
หากวัน
G 
นึงถ้าเธอไม่เห
Bm 
ลือใคร
 
จดจำ
Em 
ไว้ยังมีอีก
Dm 
คนที่รั
G 
กเธอตร
C 
งนี้
 
ที่
Bm 
ยังเฝ้าร
Em 
ออยู่ 
 
 
Am 
รู้ 
 
Bm 
อาไว้ 
 
หัว
D 
ใจ
 
ฉันเป็นขอ
G 
งเธอ

 
G 
พียงแค่เพ้อ 
 
เพียงแค่ฝัน
 
ก็คงเป็นเ
Bm 
พียงความคิด 
 
แค่เพียงเท่านั้น
 
เมื่
Am 
อฉันและเธอแค่เพียงเพื่อ
D 
นกัน
 
ไม่เกินกว่
G 
านี้

 
อยู่ในฐ
C 
านะที่เธอไว้
D 
ใจ
 
ให้คำปรึ
Bm 
กษาเยียวยา 
 
จนรู้สึ
E 
กดี
 
ไม่
F 
มีอะไรเกินเลยไปกว่
D 
านั้น
 
แต่กลับเป็น
F 
ฉันที่คิดไปไกล.. 
 
ทุ
D 
กที

 
เมื่อความ
G 
รักมันมีจนล้
Bm 
นใจ
 
ยังคิ
Em 
ดถึงเพียงเธออยู่เรื่อ
Bm 
ยไป
 
ไม่
C 
ว่าจะนานแสนน
Bm 
านสักเท่
Em 
าไหร่
 
ยัง
Am 
คงเป็นเธอเส
D 
มอ
 
หากวัน
G 
นึงถ้าเธอไม่เห
Bm 
ลือใคร
 
จดจำ
Em 
ไว้ยังมีอีก
Dm 
คนที่รั
G 
กเธอตร
C 
งนี้
 
ที่
Bm 
ยังเฝ้าร
Em 
ออยู่ 
 
 
Am 
รู้ 
 
Bm 
อาไว้ 
 
หัว
D 
ใจ
 
ฉันเป็นขอ
G 
งเธอ.. 
 
 
E 
โฮ..

 
หนึ่งค
Am 
นนี้ที่ม
Bm 
องการณ์ไ
D 
กล
 
อยู่ใก
G 
ล้ๆ 
 
เธอ..

OUTRO | G | Bm | Am | D | G |


รู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้
ก็รู้ว่าทำได้เพียงเท่านี้
อยู่ในฐานะที่เธอไว้ใจ
ให้คำปรึกษาเยียวยาจนรู้สึกดี
ไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้น
กลับเป็นฉันที่คิดไปไกลทุกที

เมื่อความรักมันมีจนล้นใจ
ยังคิดถึงเพียงเธออยู่เรื่อยไป
ไม่ว่าจะนานแสนนานสักเท่าไหร่
ยังคงเป็นเธอเสมอ

หากวันนึงถ้าเธอไม่เหลือใคร
จดจำไว้ยังมีอีกคนที่รักเธอ…ตรงนี้
ที่ยังเฝ้ารออยู่ รู้เอาไว้
หัวใจฉันเป็นของเธอ

เพียงแค่เพ้อ เพียงแค่ฝัน
ก็คงเป็นเพียงความคิด แค่เพียงเท่านั้น
เมื่อฉันและเธอแค่เพียงเพื่อนกัน
ไม่เกินกว่านี้

อยู่ในฐานะที่เธอไว้ใจ
ให้คำปรึกษาเยียวยาจนรู้สึกดี
ไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้น
แต่กลับเป็นฉันที่คิดไปไกลทุกที
เมื่อความรักมันมีจนล้นใจ
ยังคิดถึงเพียงเธออยู่เรื่อยไป

ไม่ว่าจะนานแสนนานสักเท่าไหร่
ยังคงเป็นเธอเสมอ
หากวันนึงถ้าเธอไม่เหลือใคร
จดจำไว้ยังมีอีกคนที่รักเธอ…ตรงนี้
ที่ยังเฝ้ารออยู่ รู้เอาไว้
หัวใจฉันเป็นของเธอ
หนึ่งคนนี้ที่มองการณ์ไกลอยู่ใกล้ๆเธอ


รูปภาพคอร์ด มองการณ์ไกล – Jetset’er

คอร์ดเพลง มองการณ์ไกล - Jetset’er

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มองการณ์ไกล (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์ : Theo
Download *1230156
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend