คอร์ดเพลง น้ำจันน้ำใจ – บ่าวเทือง

  
Text   

คอร์ดเพลง : น้ำจันน้ำใจ บ่าวเทือง

คอร์ดเพลง น้ำจันน้ำใจ - บ่าวเทือง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บ่าวเทือง : น้ำจันน้ำใจ


INTRO | C | Am | F G | C |

 
C 
บบว่าเลงใบจาก
 
อิเป็นเ
Em 
บียร์หวากหรือเหล้าเถื่อน
Am 
พี่มันคอแจเลื่อน 
 
ขอใ
G 
ห้มี
C 
น้ำทิพย์เมืองมนุษย์
 
แดน
Em 
ดินสุขาวดี
Am 
ดื่มด่ำความสุนทรีย์อิ่
G 
มอารมย์

C 
ใช้ใช้ชีวิต 
 
ก็รู้ว่า
Em 
ผิดศีลข้อที่ 
 
5
Am 
ใช่ว่านักพรตในอาศ
G 
รม
C 
ลมหายใจไอดีกรี
 
โอ้
Em 
แสงตะวันสา
Am 
ยลม
 
แบก
F 
ไว้ทำไมความขื่นขม
 
เลือด
D7 
ลมจะได้แ
G 
ล่น

 
สุ
F 
รา.
Em 
.. 
 
แปลว่าเ
Am 
หล้า
F 
ดื่มค่ำเ
G 
ช้าฆ่าพย
C 
าธิตาย 
 
 
E 
 
ขึ้นสวรรค์ เสียง่า
Am 
ยดาย
 
มีนาง
F 
ฟ้า 
 
เฝ้
D7 
านับหมื่นแ
G 
สน
 
ผู้
F 
ใด.
Em 
.. 
 
ใครไม่กินเ
Am 
หล้า
F 
ตกนรกเห
G 
ล่าชั่วดินแ
C 
ดน 
 
 
E 
 
ยมทูตผูกตีนแ
Am 
ขวน
 
หัว
F 
จุ่ม.. 
 
 
D7 
สุมนรกโล
G 
กันต์ 
 
 
E 

INSTRU | Am F | D7 G |
INSTRU | Am F | D7 G | E G |

 
พูด
C 
จาภาษาน้ำจัน 
 
ฟัง
Em 
กันก็เข้าใจ
 
ปล่อ
Am 
ยให้โลกหมุนซะบ้างช่างแม่
G 
มมัน
 
ชี
C 
วิตอีกมากมาย
 
ให้เว
Em 
ลาเลื่อนไหลเท่
Am 
านั้น
 
เอาน้ำ
F 
จันชนน้ำจัน 
 
เดี๋ยว
D7 
มันก็ดีเ
G 
อง

 
สุ
F 
รา.
Em 
.. 
 
แปลว่าเ
Am 
หล้า
F 
ดื่มค่ำเ
G 
ช้าฆ่าพย
C 
าธิตาย 
 
 
E 
 
ขึ้นสวรรค์ เสียง่า
Am 
ยดาย
 
มีนาง
F 
ฟ้า 
 
เฝ้
D7 
านับหมื่นแ
G 
สน
 
ผู้
F 
ใด.
Em 
.. 
 
ใครไม่กินเ
Am 
หล้า
F 
ตกนรกเห
G 
ล่าชั่วดินแ
C 
ดน 
 
 
E 
 
ยมทูตผูกตีนแ
Am 
ขวน
 
หัว
F 
จุ่ม.. 
 
 
D7 
สุมนรกโล
G 
กันต์..

 
สุราแปลว่า.. แล้วเห
C 
ล่า…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง น้ำจันน้ำใจ


แบบว่าเลงใบจาก
อิเป็นเบียร์หวากหรือเหล้าเถื่อน
พี่มันคอแจเลื่อน ขอให้มี
น้ำทิพย์เมืองมนุษย์
แดนดินสุขาวดี
ดื่มด่ำความสุนทรีย์อิ่มอารมย์

ใช้ใช้ชีวิต ก็รู้ว่าผิดศีลข้อที่ 5
ใช่ว่านักพรตในอาศรม
ลมหายใจไอดีกรี
โอ้แสงตะวันสายลม
แบกไว้ทำไมความขื่นขม
เลือดลมจะได้แล่น

สุรา… แปลว่าเหล้า
ดื่มค่ำเช้าฆ่าพยาธิตาย
ขึ้นสวรรค์ เสียง่ายดาย
มีนางฟ้า เฝ้านับหมื่นแสน
ผู้ใด… ใครไม่กินเหล้า
ตกนรกเหล่าชั่วดินแดน
ยมทูตผูกตีนแขวน
หัวจุ่ม.. สุมนรกโลกันต์

( ดนตรี )

พูดจาภาษาน้ำจัน ฟังกันก็เข้าใจ
ปล่อยให้โลกหมุนซะบ้างช่างแม่มมัน
ชีวิตอีกมากมาย
ให้เวลาเลื่อนไหลเท่านั้น
เอาน้ำจันชนน้ำจัน เดี๋ยวมันก็ดีเอง

สุรา… แปลว่าเหล้า
ดื่มค่ำเช้าฆ่าพยาธิตาย
ขึ้นสวรรค์ เสียง่ายดาย
มีนางฟ้า เฝ้านับหมื่นแสน
ผู้ใด… ใครไม่กินเหล้า
ตกนรกเหล่าชั่วดินแดน
ยมทูตผูกตีนแขวน
หัวจุ่ม.. สุมนรกโลกันต์..

สุราแปลว่า.. แล้วเหล่า…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำจันน้ำใจ (คอร์ด)

คำร้อง : ประเทือง พุทธสุภะ
ทำนอง : ประเทือง พุทธสุภะ
เรียบเรียง : โป๋ง สุรกิต
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend