คอร์ดเพลง ลมหนาว – เนย นฤมล

  
Text   

คอร์ดเพลง : ลมหนาว เนย นฤมล

คอร์ดเพลง ลมหนาว - เนย นฤมล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เนย นฤมล : ลมหนาว


Ab 
พวมสิเย็นจ้
Eb 
อย ๆ ..  
Fm 
พวมสิพัดซูน
Eb 
ใจ
 
กะ
Db 
มิด 
 
กะ
Cm 
หาย 
 
จา
Bbm 
กไปจ้อยเนาะลมห
Eb 
นาว

Ab 
พวมสิฮู้จัก
Eb 
กัน.. 
 
 
Fm 
พวมสิฮู้สึ
Eb 
กดี
 
กะ
Db 
มิด 
 
กะ
Cm 
หมี่.. 
 
จาก
Bbm 
ไปจ้อยเนาะผู้
Eb 
บ่าว

 
อ้
Db 
ายคงบ่
Dbm 
ฮู้ว่า 
 
มีผู้
Cm 
สาวคนหนึ่งยัง
Fm 
คึดนำเจ้า
 
จนลัง
Bbm 
เทือบ่กินน้ำกินข้าว 
 
เป็นเอาคัก
Eb 
อีหลี

Dbmaj7 
พยากรณ์อากาศบอกลมหนาว
Cm 
กำลังพัดเข้ามา
Bbm 
แล้วยังคาดการว่า.. 
 
สิหนาว
Eb 
ดนหนาวกว่าซุปี
Dbmaj7 
คือจั่งใจของน้องที่คาด
Cm 
การไว้กับอ้าย
Fm 
คนดี
 
คิดว่า
Bbm 
เฮาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่
Eb 
านี้

Fm 
แต่..สุดท้ายก
Eb 
ะบ่แม่น
 
ฟ้าแพินให้
Db 
เฮาพ้อกันบ่กี่นา
Ab 
ที
Fm 
บ่..ทันได้ฮู้
Eb 
จักกันดี
 
อ้ายกะ
Db 
จากไปมิด
Eb 
ซีลี..คือจั่งล
Ab 
มหนาว

INSTRU | Db | Cm | Bbm | Eb |
INSTRU | Db | Cm Fm | Bbm | Eb |

 
อ้
Db 
ายคงบ่
Dbm 
ฮู้ว่า 
 
มีผู้
Cm 
สาวคนหนึ่งยัง
Fm 
คึดนำเจ้า
 
จนลัง
Bbm 
เทือบ่กินน้ำกินข้าว 
 
เป็นเอาคัก
Eb 
อีหลี

Dbmaj7 
พยากรณ์อากาศบอกลมหนาว
Cm 
กำลังพัดเข้ามา
Bbm 
แล้วยังคาดการว่า.. 
 
สิหนาว
Eb 
ดนหนาวกว่าซุปี
Dbmaj7 
คือจั่งใจของน้องที่คาด
Cm 
การไว้กับอ้าย
Fm 
คนดี
 
คิดว่า
Bbm 
เฮาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่
Eb 
านี้

Fm 
แต่..สุดท้ายก
Eb 
ะบ่แม่น
 
ฟ้าแพินให้
Db 
เฮาพ้อกันบ่กี่นา
Ab 
ที
Fm 
บ่..ทันได้ฮู้
Eb 
จักกันดี
 
อ้ายกะ
Db 
จากไปมิด
Eb 
ซีลี..คือจั่งล
Ab 
มหนาว

Ab 
พวมสิเย็นจ้อ
Eb 
ย ๆ ..  
Fm 
พวมสิพัดซูน
Eb 
ใจ
 
กะ
Db 
มิด 
 
กะ
Cm 
หาย 
 
จาก
Bbm 
ไปจ้อยเนาะลมห
Eb 
นาว

Ab 
แต่น้องกะสิ
Eb 
คอง.. 
 
 
Fm 
คองถ่าอ้ายคือ
Eb 
เก่า
 
อีก
Db 
จัก.. 
 
หน้า
Cm 
หนาว..
Bbm 
กะสิถ่าคือ
Eb 
เก่า 
 
เด้อล
Ab 
มหนาว

 
อีก
Db 
จัก..หน้า
Cm 
หนาว..
Bbm 
กะสิถ่าคือ
Eb 
เก่า.. 
 
เด้อลมห
Ab 
นาว

OUTRO | Db Cm | Bbm Eb | Ab |


พวมสิเยนจ้อย ๆ .. พวมสิพัดซูนใจ
กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว

พวมสิฮู้จักกัน.. พวมสิฮู้สึกดี
กะมิด กะหมี่.. จากไปจ้อยเนาะผู้บ่าว

อ้ายคงบ่ฮู้ว่า มีผู้สาวคนหนึ่งยังคึดนำเจ้า
จนลังเทือบ่กินน้ำกินข้าว เปนเอาคักอีหลี

พยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำลังพัดเข้ามา
แล้วยังคาดการว่า.. สิหนาวดนหนาวกว่าซุปี
คือจั่งใจของน้องที่คาดการไว้กับอ้ายคนดี
คิดว่าเฮาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่านี้

แต่..สุดท้ายกะบ่แม่น
ฟ้าแพินให้เฮาพ้อกันบ่กี่นาที
บ่..ทันได้ฮู้จักกันดี
อ้ายกะจากไปมิดซีลี..คือจั่งลมหนาว

( ดนตรี )

อ้ายคงบ่ฮู้ว่า มีผู้สาวคนหนึ่งยังคึดนำเจ้า
จนลังเทือบ่กินน้ำกินข้าว เปนเอาคักอีหลี

พยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำลังพัดเข้ามา
แล้วยังคาดการว่า.. สิหนาวดนหนาวกว่าซุปี
คือจั่งใจของน้องที่คาดการไว้กับอ้ายคนดี
คิดว่าเฮาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่านี้

แต่..สุดท้ายกะบ่แม่น
ฟ้าแพินให้เฮาพ้อกันบ่กี่นาที
บ่..ทันได้ฮู้จักกันดี
อ้ายกะจากไปมิดซีลี..คือจั่งลมหนาว

พวมสิเยนจ้อย ๆ .. พวมสิพัดซูนใจ
กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว

แต่น้องกะสิคอง.. คองถ่าอ้ายคือเก่า
อีกจัก.. หน้าหนาว..
กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว

อีกจัก..หน้าหนาว..
กะสิถ่าคือเก่า.. เด้อลมหนาว


รูปภาพคอร์ด ลมหนาว – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง ลมหนาว - เนย นฤมล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ลมหนาว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เซียงพา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend