คอร์ดเพลง มักผู้บ่าวเขา – เนย นฤมล

  
Text   

คอร์ดเพลง : มักผู้บ่าวเขา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง มักผู้บ่าวเขา - เนย นฤมล

เพลง : มักผู้บ่าวเขา (คอร์ด)

ศิลปิน : เนย นฤมล

แนวเพลง : #อีสาน

Single เนย นฤมล : มักผู้บ่าวเขา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มักผู้บ่าวเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D | D |

 
อ้
G 
ายกะจั่งแม่นหล่อ 
 
 
Bm 
หล่อๆ
Em 
น้องมีสิทธิ์ได้พ้อแค่หย่า
D 
งกาย
 
บ่ก
C 
ล้าแนมอ้ายห
D 
ลาย 
 
 
Bm 
ย่านผู้สาวของอ้าย
Em 
สิว่า
 
บ่มีว
Am 
าสนา 
 
สิได้ห
D 
ย่างเคียงคู่คือเขา

 
น้
G 
องกะได้แต่หวัง 
 
 
Bm 
ลมๆ 
 
 
Em 
น้องก็ได้แต่หวัง 
 
D 
ล้งๆ
C 
ฮักแต่ว่าแส
D 
ดง 
 
 
Bm 
ให้ไผฮู้บ่
Em 
ได้ 
 
ได้แต่
Am 
เก็บในใจ 
 
ย่านคน
D 
ว่ามักผู้บ่าวเขา

 
บ่ชาติหน้ากะชา
G 
ตินี้.
Bm 
 
จั่งสิ
Em 
มีโอกาสไ
Dm 
ด้ฮัก
 
ได้เ
G 
ป็นของ
C 
กัน 
 
ได้อยู่นำ
D 
กัน 
 
คือฝันเอ
G 
าไว้ 
 
 
D 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
G 
นี้.
Bm 
.. 
 
ห้ามเจ้า
Em 
ของดี ๆ เด้
Dm 
อใจ
 
บ่แมนขอ
G 
งเฮา 
 
ฮักเขา
D 
บ่ได้ 
 
เขามีผู้สาวเขาอ
G 
ยู่แล้ว 
 
 
D 

 
อ้
G 
ายกะจั่งแม่นหล่อ 
 
 
Bm 
หล่อๆๆ
 
ผู้
Em 
สาวของอ้ายกะง
D 
ามๆ
 
เห
C 
มาะสมกันสุอ
D 
ย่าง 
 
 
Bm 
น้องนี้ได้แต่แอบ
Em 
อิจฉา
 
อ้ายอยู่เ
Am 
ทิ่งฟ้า.. 
 
น้
D 
องนี้อยู่ขี้ดิน 
 
ปีนให้ฮอ
G 
ดบ่ไหม..

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

 
น้
G 
องกะได้แต่หวัง 
 
 
Bm 
ลมๆ 
 
 
Em 
น้องก็ได้แต่หวัง 
 
D 
ล้งๆ
C 
ฮักแต่ว่าแส
D 
ดง 
 
 
Bm 
ให้ไผฮู้
Em 
บ่ได้ 
 
ได้แต่
Am 
เก็บในใจ 
 
ย่านคน
D 
ว่ามักผู้บ่าวเขา

 
บ่ชาติหน้ากะชา
G 
ตินี้.
Bm 
 
จั่งสิ
Em 
มีโอกาสไ
Dm 
ด้ฮัก
 
ได้เ
G 
ป็นของ
C 
กัน 
 
ได้อยู่นำ
D 
กัน 
 
คือฝันเอ
G 
าไว้ 
 
 
D 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
G 
นี้.
Bm 
.. 
 
ห้ามเจ้า
Em 
ของดี ๆ เด้
Dm 
อใจ
 
บ่แมนขอ
G 
งเฮา 
 
ฮักเขา
D 
บ่ได้ 
 
เขามีผู้สาวเขาอ
G 
ยู่แล้ว 
 
 
D 

 
บ่ชาติหน้ากะชา
G 
ตินี้.
Bm 
 
จั่งสิ
Em 
มีโอกาสไ
Dm 
ด้ฮัก
 
ได้เ
G 
ป็นของ
C 
กัน 
 
ได้อยู่นำ
D 
กัน 
 
คือฝันเอ
G 
าไว้ 
 
 
D 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
G 
นี้.
Bm 
.. 
 
ห้ามเจ้า
Em 
ของดี ๆ เด้
Dm 
อใจ
 
บ่แมนขอ
G 
งเฮา 
 
ฮักเขา
D 
บ่ได้ 
 
เขามีผู้สาวเขาอ
G 
ยู่แล้ว 
 
 
Bm 

 
บ่แม่นของ
Am 
เฮา 
 
ฮักของ
D 
บ่ได้..
 
เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว..  
G 


อ้ายกะจั่งแม่นหล่อ หล่อๆ
น้องมีสิทธิ์ได้พ้อแค่หย่างกาย
บ่กล้าแนมอ้ายหลาย ย่านผู้สาวของอ้ายสิว่า
บ่มีวาสนา สิได้หย่างเคียงคู่คือเขา

น้องกะได้แต่หวัง ลมๆ น้องก็ได้แต่หวัง แล้งๆ
ฮักแต่ว่าแสดง ให้ไผฮู้บ่ได้ 
ได้แต่เก็บในใจ ย่านคนว่ามักผู้บ่าวเขา

บ่ชาติหน้ากะชาตินี้.. จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ชาติหน้ากะชาตินี้… ห้ามเจ้าของดี ๆ เด้อใจ
บ่แมนของเฮา ฮักเขาบ่ได้ เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว

อ้ายกะจั่งแม่นหล่อ หล่อๆๆ
ผู้สาวของอ้ายกะงามๆ
เหมาะสมกันสุอย่าง น้องนี้ได้แต่แอบอิจฉา
อ้ายอยู่เทิ่งฟ้า.. น้องนี้อยู่ขี้ดิน ปีนให้ฮอดบ่ไหม..

( ดนตรี )

น้องกะได้แต่หวัง ลมๆ น้องก็ได้แต่หวัง แล้งๆ
ฮักแต่ว่าแสดง ให้ไผฮู้บ่ได้ 
ได้แต่เก็บในใจ ย่านคนว่ามักผู้บ่าวเขา

บ่ชาติหน้ากะชาตินี้.. จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ชาติหน้ากะชาตินี้… ห้ามเจ้าของดี ๆ เด้อใจ
บ่แมนของเฮา ฮักเขาบ่ได้ เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว

บ่ชาติหน้ากะชาตินี้.. จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ชาติหน้ากะชาตินี้… ห้ามเจ้าของดี ๆ เด้อใจ
บ่แมนของเฮา ฮักเขาบ่ได้ เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว

บ่แม่นของเฮา ฮักของบ่ได้..
เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มักผู้บ่าวเขา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : DJ JAIDAH
ติดต่องานศิลปิน : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend