คอร์ดเพลง จะพัก – เขียนไขและวานิช

  
Text   

คอร์ดเพลง : จะพัก เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง จะพัก - เขียนไขและวานิช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เขียนไขและวานิช : จะพัก


INTRO | G | D | C | G D |

G 
ทิ้งฉันไว้ 
 
ปล่อยลงที่กลางท
D 
างได้ไหม
 
หากเป็นแบบ
C 
นี้ต่อไป 
 
ฉันคงจะ
G 
ทนไม่ไ
D 
หว

 
แค่อยากจะ
G 
พัก ได้ไหม ให้ฉันเดินท
D 
าง 
 
ตามใจ
 
ไปจากความ
C 
คิด วุ่นวาย โยนมันทิ้งไ
G 
ป 
 
สัก
D 
วัน

INSTRU | G | D | C | G D | ( 2 Times )

 
ติดอยู่กับง
G 
านและเงิน 
 
ทุกวันฉันต้องเ
D 
ดินต่อไป
 
ออกไปมองโ
C 
ลกกว้างใหญ่ 
 
เบื่อแล้วชี
G 
วิต 
 
ที่วุ่นว
D 
าย

 
ได้โปรด
G 
ทิ้งฉันไว้ 
 
ปล่อยลงที่กลางท
D 
างได้ไหม
 
หากเป็นแบบ
C 
นี้ต่อไป 
 
ฉันคงจะ
G 
ทนไม่ไ
D 
หว

 
แค่อยากจะ
G 
พัก ได้ไหม ให้ฉันเดินท
D 
าง 
 
ตามใจ
 
ไปจากความ
C 
คิด วุ่นวาย โยนมันทิ้งไ
G 
ป 
 
สัก
D 
วัน

 
ก็อยากจะ
G 
พักได้ไหม 
 
ให้ฉันเดินท
D 
างตามใจ
 
ออกไปเจอเ
C 
ส้นทางใหม่ 
 
เบื่อแล้วชี
G 
วิตที่วุ่นว
D 
าย

INSTRU | G | D | C | G D | ( 2 Times )

 
ได้โปรด
G 
ทิ้งฉันไว้ 
 
ปล่อยลงที่กลางท
D 
างได้ไหม
 
หากเป็นแบบ
C 
นี้ต่อไป 
 
ฉันคงจะ
G 
ทนไม่ไ
D 
หว

 
ได้โปรด
G 
ทิ้งฉันไว้ 
 
ปล่อยลงที่กลางท
D 
างได้ไหม
 
หากเป็นแบบ
C 
นี้ต่อไป 
 
ฉันคงจะ
G 
ทนไม่ไ
D 
หว

 
ได้โปรด
G 
ทิ้ง.. 
 
ฉัน
D 
ไว้..

OUTRO | C | G D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จะพัก


ทิ้งฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทางได้ไหม
หากเปนแบบนี้ต่อไป ฉันคงจะทนไม่ไหว

แค่อยากจะพัก ได้ไหม ให้ฉันเดินทาง ตามใจ
ไปจากความคิด วุ่นวาย โยนมันทิ้งไป สักวัน

( ดนตรี )

ติดอยู่กับงานและเงิน ทุกวันฉันต้องเดินต่อไป
ออกไปมองโลกกว้างใหญ่ เบื่อแล้วชีวิต ที่วุ่นวาย

ได้โปรดทิ้งฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทางได้ไหม
หากเปนแบบนี้ต่อไป ฉันคงจะทนไม่ไหว

แค่อยากจะพัก ได้ไหม ให้ฉันเดินทาง ตามใจ
ไปจากความคิด วุ่นวาย โยนมันทิ้งไป สักวัน

กอยากจะพักได้ไหม ให้ฉันเดินทางตามใจ
ออกไปเจอเส้นทางใหม่ เบื่อแล้วชีวิตที่วุ่นวาย

( ดนตรี )

ได้โปรดทิ้งฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทางได้ไหม
หากเปนแบบนี้ต่อไป ฉันคงจะทนไม่ไหว

ได้โปรดทิ้งฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทางได้ไหม
หากเปนแบบนี้ต่อไป ฉันคงจะทนไม่ไหว

ได้โปรดทิ้ง.. ฉันไว้..


รูปภาพคอร์ด จะพัก – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง จะพัก - เขียนไขและวานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จะพัก (คอร์ด)

เนื้อร้อง, ทำนอง, กีต้าร์ : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
แบนโจ : ประชา หลุยจำวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend