คอร์ดเพลง วิวาห์ – Pure Kanin

  
Text   

คอร์ดเพลง : วิวาห์ PURE KANIN

คอร์ดเพลง วิวาห์ - PURE KANIN

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single PURE KANIN : วิวาห์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง วิวาห์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A B | E | F#m B | E |

 
บทเพลงเพล
E 
งนี้ 
 
มีเจ้าหญิงและเจ้า
C#m 
ชาย
 
เธอควงแขนของ
F#m 
คู่ใจ 
 
ดวงฤทัยเธอปราร
B 
ถนา

 
ใจแทบส
E 
ลาย 
 
น้ำตาฉันตกในพริ
C#m 
บตา
 
เหมือนว่าฉันต้องพร้อม
F#m 
ร่ำลา 
 
เช็ดน้ำตาที่มันรินไ
B 
หล

 
ในคืนที่แ
F#m 
สงดาว 
 
ล้อมเดือน
 
ที่มันโอบ
G#m 
ล้อมเธอ 
 
รอบกาย
 
และมีผู้
A 
คนมากมายร่วมฉ
E 
ลอง
 
แตกต่างจาก
F#m 
ฉันเอง 
 
ฉันเอง
 
ได้เพียงแค่
G#m 
นั่งมอง 
 
นั่งมอง
 
เหมือนใจไม่พ
A 
ร้อม 
 
ให้เธอพบรักใหม่สั
B 
กที

 
ฉันคงต้องอวย
A 
พร 
 
ให้เ
B 
ขาและเธอใ
G#m 
ช่ไหม
 
จะ
C#m 
หวังอ
F#m 
ะไร 
 
น้ำหน้าอย่าง
B 
ฉันมันไม่
E 
คู่ควร
E7 
แค่เพียงคนร่วมท
A 
าง 
 
ที่
B 
พาเธอถึง
G#m 
ฝั่งฝัน
 
ก็
C#m 
ขอให้โช
F#m 
คดีแล้วกัน
 
ยินดีกับง
B 
านวิวาห์ของเ
E 
ธอ

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | F#m | G#m | A B | E |

 
ในคืนที่แ
F#m 
สงดาว 
 
ล้อมเดือน
 
ที่มันโอบ
G#m 
ล้อมเธอ 
 
รอบกาย
 
และมีผู้
A 
คนมากมายร่วมฉ
E 
ลอง
 
แตกต่างจาก
F#m 
ฉันเอง 
 
ฉันเอง
 
ได้เพียงแค่
G#m 
นั่งมอง 
 
นั่งมอง
 
เหมือนใจไม่พ
A 
ร้อม 
 
ให้เธอพบรักใหม่สั
B 
กที

 
ฉันคงต้องอวย
A 
พร 
 
ให้เ
B 
ขาและเธอใ
G#m 
ช่ไหม
 
จะ
C#m 
หวังอ
F#m 
ะไร 
 
น้ำหน้าอย่าง
B 
ฉันมันไม่
E 
คู่ควร
E7 
แค่เพียงคนร่วมท
A 
าง 
 
ที่
B 
พาเธอถึง
G#m 
ฝั่งฝัน
 
ก็
C#m 
ขอให้โช
F#m 
คดีแล้วกัน
 
ยินดีกับง
B 
านวิวาห์ของเ
E 
ธอ

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
ก่อนเธอจะ
A 
ลา 
 
ขอให้รักกันนา
G#m 
นๆ 
 
นะเธอ
 
ส่วนฉันจะ
F#m 
คอย 
 
ดูเ
B 
ธออยู่ตรง
E 
นี้
E7 
แม้ว่าใจจ
F#m 
ริงๆ 
 
ฉันจะเ
B 
จ็บปวดจน
G#m 
มีน้ำตา
 
แต่จะขอย
A 
อม 
 
ถ้ามันเป็นความสุขขอ
B 
งเธอ.. 
 
 
C# 

 
น้ำตาที่มันไ
B 
หลเธอไม่ต้องแคร์ไม่ต้องส
A#m 
นใจ
 
แค่เห็นเธอยิ้
G#m 
มได้ 
 
แค่เพียงเท่
C# 
านี้ 
 
ก็ดี
F# 
ใจ
 
ของที่เธอให้
B 
ฉันวันนี้จะขอเก็
A#m 
บไว้
 
เผื่อวันไหนฉันร้
G#m 
องไห้.. 
 
 
C# 
 
จะกอดมันเหมือนว่ามีเธออยู่…
 

OUTRO | F# | A#m | G#m | G7 | F# |


บทเพลงเพลงนี้ มีเจ้าหญิงและเจ้าชาย
เธอควงแขนของคู่ใจ ดวงฤทัยเธอปรารถนา

ใจแทบสลาย น้ำตาฉันตกในพริบตา
เหมือนว่าฉันต้องพร้อมร่ำลา เช็ดน้ำตาที่มันรินไหล

ในคืนที่แสงดาว ล้อมเดือน
ที่มันโอบล้อมเธอ รอบกาย
และมีผู้คนมากมายร่วมฉลอง
แตกต่างจากฉันเอง ฉันเอง
ได้เพียงแค่นั่งมอง นั่งมอง
เหมือนใจไม่พร้อม ให้เธอพบรักใหม่สักที

ฉันคงต้องอวยพร ให้เขาและเธอใช่ไหม
จะหวังอะไร น้ำหน้าอย่างฉันมันไม่คู่ควร
แค่เพียงคนร่วมทาง ที่พาเธอถึงฝั่งฝัน
ก็ขอให้โชคดีแล้วกัน
ยินดีกับงานวิวาห์ของเธอ

( ดนตรี )

ในคืนที่แสงดาว ล้อมเดือน
ที่มันโอบล้อมเธอ รอบกาย
และมีผู้คนมากมายร่วมฉลอง
แตกต่างจากฉันเอง ฉันเอง
ได้เพียงแค่นั่งมอง นั่งมอง
เหมือนใจไม่พร้อม ให้เธอพบรักใหม่สักที

ฉันคงต้องอวยพร ให้เขาและเธอใช่ไหม
จะหวังอะไร น้ำหน้าอย่างฉันมันไม่คู่ควร
แค่เพียงคนร่วมทาง ที่พาเธอถึงฝั่งฝัน
ก็ขอให้โชคดีแล้วกัน
ยินดีกับงานวิวาห์ของเธอ

( ดนตรี )

ก่อนเธอจะลา ขอให้รักกันนานๆ นะเธอ
ส่วนฉันจะคอย ดูเธออยู่ตรงนี้
แม้ว่าใจจริงๆ ฉันจะเจ็บปวดจนมีน้ำตา
แต่จะขอยอม ถ้ามันเป็นความสุขของเธอ..

น้ำตาที่มันไหลเธอไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจ
แค่เห็นเธอยิ้มได้ แค่เพียงเท่านี้ ก็ดีใจ
ของที่เธอให้ฉันวันนี้จะขอเก็บไว้
เผื่อวันไหนฉันร้องไห้..
จะกอดมันเหมือนว่ามีเธออยู่…


รูปภาพคอร์ด วิวาห์ – PURE KANIN

คอร์ดเพลง วิวาห์ - PURE KANIN

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วิวาห์ (คอร์ด)

Lyrics by PURE KANIN
Arranged by Geeno Smooth, Pure Kanin, TIMETIME
Contact for Work : [email protected]
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend