คอร์ดเพลง สงสารเถอะ POTAE (โปเต้)

  
Text   
คอร์ดเพลง สงสารเถอะ POTAE (โปเต้)

คอร์ด :

ศิลปิน : POTAE (โปเต้)

เนื้อร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล

คอร์ดในเพลง : A,B,G#m,C#m,E,F#m


INTRO | A | G#m | Am | B |

 
บ่อยค
A 
รั้ง 
 
ที่ฉันเ
G#m 
สียใจ
 
ที่
F#m 
ฉันต้องร้องไห้
B 
จากความ
E 
รัก
 
ความ
A 
รัก ทำไมน่า
G#m 
กลัว
C#m 
นัก
 
ทุก
F#m 
ครั้งที่ตั้งใจ
B 
รัก 
 
กลับพังไปทุ
E 
กที

 
อย่าเลยเ
A 
ธอ 
 
ถ้าเธอไม่
G#m 
จริงใจ
 
ช่วยสง
F#m 
สารคนรักใครง่
B 
าย 
 
อย่างฉั
E 
นที
 
เจ็บ
A 
ช้ำมาพอแล้ว 
 
อยาก
G#m 
ได้รัก
C#m 
ดีๆ
 
อยู่ไ
F#m 
หนคนรักจ
A 
ริง 
 
ไม่หลอก
B 
ฉัน

 
อย่ามาหลอกว่า
A 
รักได้ไหม
 
สักพักถ้าเธอ
G#m 
จะทิ้ง
 
อย่ามาบอกว่า
F#m 
รักได้ไหม
 
สัก
B 
พักถ้าเธอจะเปลี่ย
E 
นไป
 
อย่าแกล้งทำเป็น
A 
รักทั้งๆที่เธอ
 
แอบมีใ
G#m 
ครหลายคนใ
C#m 
นใจ
 
อย่า
F#m 
มาหลอกฉัน 
 
ว่ารักคนเดียวได้ไ
B 
หม
 
สงสารฉันบ้างเถอะเธอ..
 

INSTRU | A | Am |

 
พอแ
A 
ล้ว 
 
พอ
G#m 
สักที
 
ความ
F#m 
รักที่มีแต่โ
B 
ดนทำร้
E 
าย
 
พอแ
A 
ล้ว 
 
ไม่อยาก
G#m 
เจอคนไม่
C#m 
จริงใจ
 
มัน
F#m 
พังเกินรับไ
B 
หว 
 
แล้วตอน
E 
นี้

 
อย่าเลยเ
A 
ธอ 
 
ถ้าเธอไม่
G#m 
จริงใจ
 
ช่วยสง
F#m 
สารคนรักใครง่
B 
าย 
 
อย่างฉั
E 
นที
 
เจ็บ
A 
ช้ำมาพอแล้ว 
 
อยาก
G#m 
ได้รัก
C#m 
ดีๆ
 
อยู่ไ
F#m 
หนคนรักจ
A 
ริง 
 
ไม่หลอก
B 
ฉัน

 
อย่ามาหลอกว่า
A 
รักได้ไหม
 
สักพักถ้าเธอ
G#m 
จะทิ้ง
 
อย่ามาบอกว่า
F#m 
รักได้ไหม
 
สัก
B 
พักถ้าเธอจะเปลี่ย
E 
นไป
 
อย่าแกล้งทำเป็น
A 
รักทั้งๆที่เธอ
 
แอบมีใ
G#m 
ครหลายคนใ
C#m 
นใจ
 
อย่า
F#m 
มาหลอกฉัน 
 
ว่ารักคนเดียวได้ไ
B 
หม
 
สงสารฉันบ้างเถอะเธอ..
 

INSTRU | A | Am | G#m | C#m B |
INSTRU | A | G#m C#m | F#m A | B |

 
อย่ามาหลอกว่า
A 
รักได้ไหม
 
สักพักถ้าเธอ
G#m 
จะทิ้ง
 
อย่ามาบอกว่า
F#m 
รักได้ไหม
 
สัก
B 
พักถ้าเธอจะเปลี่ย
E 
นไป
 
อย่าแกล้งทำเป็น
A 
รักทั้งๆที่เธอ
 
แอบมีใ
G#m 
ครหลายคนใ
C#m 
นใจ
 
อย่า
F#m 
มาหลอกฉัน 
 
ว่ารักคนเดียวได้ไ
B 
หม
 
สงสารฉันบ้างเถอะเธอ..  
 

OUTRO | A | Am | G#m | C#m B |
OUTRO | A | G#m | Am | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สงสารเถอะ


บ่อยครั้ง ที่ฉันเสียใจ
ที่ฉันต้องร้องไห้ จากความรัก
ความรักทำไมน่ากลัวนัก
ทุกครั้งที่ตั้งใจรัก กลับพังไปทุกที

อย่าเลยเธอ ถ้าเธอไม่จริงใจ
ช่วยสงสารคนรักใครง่าย อย่างฉันที
เจ็บช้ำมาพอแล้ว อยากได้รักดีๆ
อยู่ไหนคนรักจริง ไม่หลอกฉัน

อย่ามาหลอกว่ารักได้ไหม
สักพักถ้าเธอจะทิ้ง
อย่ามาบอกว่ารักได้ไหม
สักพักถ้าเธอจะเปลี่ยนไป
อย่าแกล้งทำเป็นรักทั้งๆที่เธอ
แอบมีใครหลายคนในใจ
อย่ามาหลอกฉัน ว่ารักคนเดียวได้ไหม
สงสารฉันบ้างเถอะเธอ..

( ดนตรี )

พอแล้ว พอสักที
ความรักที่มีแต่โดนทำร้าย
พอแล้ว ไม่อยากเจอคนไม่จริงใจ
มันพังเกินรับไหว แล้วตอนนี้

อย่าเลยเธอ ถ้าเธอไม่จริงใจ
ช่วยสงสารคนรักใครง่าย อย่างฉันที
เจ็บช้ำมาพอแล้ว อยากได้รักดีๆ
อยู่ไหนคนรักจริง ไม่หลอกฉัน

อย่ามาหลอกว่ารักได้ไหม
สักพักถ้าเธอจะทิ้ง
อย่ามาบอกว่ารักได้ไหม
สักพักถ้าเธอจะเปลี่ยนไป
อย่าแกล้งทำเป็นรักทั้งๆที่เธอ
แอบมีใครหลายคนในใจ
อย่ามาหลอกฉัน ว่ารักคนเดียวได้ไหม
สงสารฉันบ้างเถอะเธอ..

( ดนตรี )

อย่ามาหลอกว่ารักได้ไหม
สักพักถ้าเธอจะทิ้ง
อย่ามาบอกว่ารักได้ไหม
สักพักถ้าเธอจะเปลี่ยนไป
อย่าแกล้งทำเป็นรักทั้งๆที่เธอ
แอบมีใครหลายคนในใจ
อย่ามาหลอกฉัน ว่ารักคนเดียวได้ไหม
สงสารฉันบ้างเถอะเธอ..

มิวสิควิดีโอ สงสารเถอะ POTAE (โปเต้)

เพลง : สงสารเถอะ
ศิลปิน : POTAE (โปเต้)
เรียบเรียง พีท โมเดล
ติดต่องานแสดง : 089-2902833
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend