คอร์ดเพลง เกือบสิขาดใจ – บอย พนมไพร (Demo)

  
Text   

คอร์ดเพลง เกือบสิขาดใจ บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง เกือบสิขาดใจ - บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง เกือบสิขาดใจ

ศิลปิน : บอย พนมไพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single : เกือบสิขาดใจ

คอร์ดเพลง เกือบสิขาดใจ

INTRO | F#m | E | D E | A |

 
F#m 
กือบสิตายคาที่
 
บ่
E 
มีฮอดแฮงหายใจ
 
คาดบ่
D 
ถึงเจ้าสิเฮ็ดได้
 
เหยียบใจอ้
E 
ายจนตายทั้งเป็น
 
F#m 
ปหลอยอักมีคนใหม่
 
หัวใจเ
E 
จ้ามาส่างเลือดเย็น
 
หรือเ
D 
จ้าแค่เห็น..
 
อ้ายเ
E 
ป็นแค่ของตาย…

 
ถืกเจ้าถีบออกนอกหัว
A 
ใจ
 
เจ็บคักห
E 
ลายบ่เป็นตา
F#m 
อยู่
 
เอาผู้ใ
E 
ดเข้ามาบ่
D 
ฮู้
 
ม่างประ
E 
ตูหัวใจอ้
A 
าย
 
เจ้าสิ
C#m 
ฮู้บ่.. 
 
ว่าไผกำลังสิ
F#m 
ตาย
 
เจ็บ
E 
คักเกือบสิขาด
D 
ใจ
 
ย้อน
E 
ฮักเจ้าหลาย
A 
ฮู้บ่…

 
F#m 
บิดฮอดแฮงสิหวัง
 
สิลุก
E 
นั่งกะยังบ่ไหว
 
ได้แต่แ
D 
นมเบิ่งเจ้าจากไป 
 
เป็นของ
A 
เขา
 
สิ
F#m 
ห้ามน้ำตาจั่งใด๋
 
จั่งสิบ่ใ
E 
ห้มันไหลพังหย่าว
 
เฮ็ดจั่งใ
D 
ด๋สิลืมฮักเฮา 
 
ได้
E 
น้อมื้อนี่…

 
ถืกเจ้าถีบออกนอกหัว
A 
ใจ
 
เจ็บคักห
E 
ลายบ่เป็นตา
F#m 
อยู่
 
เอาผู้ใ
E 
ดเข้ามาบ่
D 
ฮู้
 
ม่างประ
E 
ตูหัวใจอ้
A 
าย
 
เจ้าสิ
C#m 
ฮู้บ่.. 
 
ว่าไผกำลังสิ
F#m 
ตาย
 
เจ็บ
E 
คักเกือบสิขาด
D 
ใจ
 
ย้อน
E 
ฮักเจ้าหลาย
A 
ฮู้บ่…

 
เจ้าสิ
C#m 
ฮู้บ่.. 
 
ว่ามีไผกำลังสิ
F#m 
ตาย
 
เจ็บ
E 
คักเกือบสิขาด
D 
ใจ
 
ย้อน
E 
ฮักเจ้าหลาย
A 
ฮู้บ่…

OUTRO | F#m | Bm | E | F#m |

เนื้อเพลง
เกือบสิตายคาที่
บ่มีฮอดแฮงหายใจ
คาดบ่ถึงเจ้าสิเฮ็ดได้
เหยียบใจอ้ายจนตายทั้งเป็น
ไปหลอยอักมีคนใหม่
หัวใจเจ้ามาส่างเลือดเย็น
หรือเจ้าแค่เห็น..
อ้ายเป็นแค่ของตาย

ถืกเจ้าถีบออกนอกหัวใจ
เจ็บคักหลายบ่เป็นตาอยู่
เอาผู้ใดเข้ามาบ่ฮู้
ม่างประตูหัวใจอ้าย
เจ้าสิฮู้บ่.. ว่าไผกำลังสิตาย
เจ็บคักเกือบสิขาดใจ
ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่

เบิดฮอดแฮงสิหวัง
สิลุกนั่งกะยังบ่ไหว
ได้แต่แนมเบิ่งเจ้าจากไป เป็นของเขา
สิห้ามน้ำตาจั่งใด๋
จั่งสิบ่ให้มันไหลพังหย่าว
เฮ็ดจั่งใด๋สิลืมฮักเฮา ได้น้อมื้อนี่…

ถืกเจ้าถีบออกนอกหัวใจ
เจ็บคักหลายบ่เป็นตาอยู่
เอาผู้ใดเข้ามาบ่ฮู้
ม่างประตูหัวใจอ้าย
เจ้าสิฮู้บ่.. ว่าไผกำลังสิตาย
เจ็บคักเกือบสิขาดใจ
ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่

เจ้าสิฮู้บ่.. ว่ามีไผกำลังสิตาย
เจ็บคักเกือบสิขาดใจ
ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ เกือบสิขาดใจ
คอร์ดเพลง เกือบสิขาดใจ (Demo)
ศิลปิน บอย พนมไพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend