คอร์ดเพลง คิดถึง – เขียนไข และ วานิช

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดถึง เขียนไข และ วานิช

คอร์ดเพลง คิดถึง - เขียนไข และ วานิช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เขียนไข และ วานิช : คิดถึง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คิดถึง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 |
INTRO | Em | Em | D | D |
INTRO | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 |
INTRO | Em | Em | D | D |

G 
ทุกวันเวลาที่มอง
Cmaj7 
จ้องมองภาพเดิมในความทรง
Em 
จำ
 
ย้ำเตือนทุกวันเว
D 
ลา

G 
ที่เดิมที่ผ่านเข้ามา 
 
 
Cmaj7 
ค่ำคืนที่ผ่านพ้นไป
Em 
ทุกวินาทีที่มองยังคงคิ
D 
ดถึง

Cmaj7 
ใจยังคงคิดถึงเรื่องราว
 
ผ่
D 
านมา 
 
เวลาผ่านไป
Cmaj7 
สิ่งดีดีที่มีเก็บไว้ใน
D 
ใจ

 
Cmaj7 
ากเป็นความเยือกเย็นฝังลึกข้าง
D 
ใน
 
ต้องใช้เว
Cmaj7 
ลาข้ามผ่าน
 
ยอม
D 
รับโดยดีเพื่อกันและกัน

INSTRU | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 |
INSTRU | Em | Em | D | D |
INSTRU | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 |
INSTRU | Em | Em | D | D |

 
ทุกค
G 
รั้งเวลาที่มอง
 
ได้ม
Cmaj7 
องภาพเดิมในความทรง
Em 
จำ
 
ย้ำเ
D 
ตือน..
 
ที่เ
G 
ดิมที่เคยบอกลา 
 
ค่ำ
Cmaj7 
คืนที่มีด้วยกัน
Em 
ทุกวินาทีที่มองยังคงคิ
D 
ดถึง

Cmaj7 
ใจยังคงคิดถึงเรื่องราวผ่าน
D 
มา 
 
เวลาผ่านไป
Cmaj7 
สิ่งดีดีที่มีเก็บไว้ใน
D 
ใจ
Cmaj7 
หากเป็นความเยือกเย็นฝังลึกข้าง
D 
ใน
 
จง
Cmaj7 
ใช้เวลาข้ามผ่าน
 
ยอม
D 
รับโดยดีเพื่อกันและกัน…

OUTRO | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 |
OUTRO | Em | Em | D | D |
OUTRO | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 |
OUTRO | Em | Em | D | D | Cmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึง


ทุกวันเวลาที่มอง
จ้องมองภาพเดิมในความทรงจำ
ย้ำเตือนทุกวันเวลา

ที่เดิมที่ผ่านเข้ามา ค่ำคืนที่ผ่านพ้นไป
ทุกวินาทีที่มองยังคงคิดถึง

ใจยังคงคิดถึงเรื่องราว
ผ่านมา เวลาผ่านไป
สิ่งดีดีที่มีเก็บไว้ในใจ

หากเป็นความเยือกเย็นฝังลึกข้างใน
ต้องใช้เวลาข้ามผ่าน
ยอมรับโดยดีเพื่อกันและกัน

( ดนตรี )

ทุกครั้งเวลาที่มอง
ได้มองภาพเดิมในความทรงจำ
ย้ำเตือน..
ที่เดิมที่เคยบอกลา ค่ำคืนที่มีด้วยกัน
ทุกวินาทีที่มองยังคงคิดถึง

ใจยังคงคิดถึงเรื่องราวผ่านมา เวลาผ่านไป
สิ่งดีดีที่มีเก็บไว้ในใจ
หากเป็นความเยือกเย็นฝังลึกข้างใน
จงใช้เวลาข้ามผ่าน
ยอมรับโดยดีเพื่อกันและกัน…


รูปภาพคอร์ด คิดถึง – เขียนไข และ วานิช

คอร์ดเพลง คิดถึง - เขียนไข และ วานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดถึง (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend