หน้าแรก » อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา » คอร์ดเพลง น้องบ่ซิงแล้ว – อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

คอร์ดเพลง น้องบ่ซิงแล้ว – อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

คอร์ดเพลง น้องบ่ซิงแล้ว อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

คอร์ดเพลง น้องบ่ซิงแล้ว - อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เพลง น้องบ่ซิงแล้ว (คอร์ด)

ศิลปิน : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา น้องบ่ซิงแล้ว

คีย์คอร์ดเพลง น้องบ่ซิงแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | C | Bb C | Dm |

Dm 
ตอนที่คบกับไผ 
 
ก็บ่ไ
ด้เผื่อใจไว้ก่อน
 
เขาสิก
Bb 
อด 
 
สิห
อม 
 
น้องก็ย
อมให้
 
ทุกอ
Bb 
ย่างก็ย้อนว่า
ฮัก
 
ได้ทุ่ม
Am 
เทไปทางกา
Dm 
ยใจ
 
แต่เขาม
Bb 
องว่าน้องใ
จง่าย 
 
ได้แล้
Dm 
วกะป๋า

Dm 
จึงได้มาพ้ออ้าย 
 
คนของใ
จอีกคน
 
ว่าสิ
Bb 
โสไปโด
นๆ 
 
บ่อยาก
มีเจ้าของ
 
ย่านมันเ
Bb 
ป็นคื
อเก่า 
 
เขาหลอ
Am 
กเอาแล้วก็ถิ่
Dm 
มน้อง
 
น้องเ
Bb 
ป็นแม่หญิงมือส
องแล้วเด้
Dm 
ออ้าย

 
อดีตน้
Bb 
อง 
 
เคย
ชั่ว 
 
จนค
Dm 
นลือ
 
อดีตน้
Bb 
อง 
 
เคยผ่านม
าชาย
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
น้อง
บ่ดีสำหรั
Dm 
บอ้าย
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
น้องบ่
สมสิฮั
กอ้าย
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
น้องสิเ
ฮ็ดให้อ้ายเสี
ยใจ 
 
 
Am 
ฮือ 
 
 
Dm 
 
น้อ
งย่าน 
 
น้องต้อ
งไป 
 
บ่ใช่ตั
วจริง
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
อ้ายเซ
าฮัก 
 
แล้วถอ
Dm 
นใจ
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
อ้ายรับ
บ่ได้กับควา
มจริง
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
อ้ายบ่เ
อาผู้สาว
บ่ซิง 
 
 
Am 
ฮือ 
 
 
Dm 
 
น้อ
งย่าน 
 
อ้ายได้แล้
วทิ้ง 
 
น้องบ่ซิ
งแล้ว

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |

 
อดีตน้
Bb 
อง 
 
เคย
ชั่ว 
 
จนค
Dm 
นลือ
 
อดีตน้
Bb 
อง 
 
เคยผ่านม
าชาย
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
น้อง
บ่ดีสำหรั
Dm 
บอ้าย
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
น้องบ่
สมสิฮั
กอ้าย
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
น้องสิเ
ฮ็ดให้อ้ายเสี
ยใจ 
 
 
Am 
ฮือ 
 
 
Dm 
 
น้อ
งย่าน 
 
น้องต้อ
งไป 
 
บ่ใช่ตั
วจริง
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
อ้ายเซ
าฮัก 
 
แล้วถอ
Dm 
นใจ
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
อ้ายรับ
บ่ได้กับควา
มจริง
 
น้อ
Bb 
งย่าน 
 
อ้ายบ่เ
อาผู้สาว
บ่ซิง 
 
 
Am 
ฮือ 
 
 
Dm 
 
น้อ
งย่าน 
 
อ้ายได้แล้
วทิ้ง 
 
น้องบ่ซิ
งแล้ว

 
มีแต่
Dm 
ตัวกับใจที่ฮั
กจริง 
 
ข้างในบ่ซิงแ
Bb 
ล้ว 
 
 
Bbm 
 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้องบ่ซิงแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
ทำนอง / คำร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ
 โฆษณา