คอร์ดเพลง อ้ายบ่มี แก๊ปเปอร์พีค feat. อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

  
Text   
คอร์ดเพลง อ้ายบ่มี แก๊ปเปอร์พีค ft. อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

คอร์ด :

ศิลปิน : แก๊ปเปอร์พีค ft. อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : แก๊ปเปอร์ พีค

คอร์ดในเพลง : Gm,Cm,D,Dm,F,Bb


INTRO | D |
INTRO | Gm | Gm | Cm | D |
INTRO | Gm | Gm | Cm | D | D |

Gm 
  รูปไม่หล่อพ่อ 
 
ไม่รวยบ้านติดหนี้ธกส.
 
  แม่ของฉันนั้นทำงานเป็นหัวหน้า อสม.
 
 
  ถ้าจะถามถึงรายได้ มันก็คงยังไม่พอ
 
Cm 
  แต่เรื่องใจนี่
Eb 
หนอ 
 
ผมให้คุณทั้งใจ

Gm 
  เรื่องรถรา 
 
ผมนั้นขี่คลิกไอตัวเก่า
 
  ไม่ต้องถาม ถึงหน้าฝน เบาะมันโคตรเน่า
 
 
  สุราเมรัยไม่เคยจิบไวจิบวิสกี้ขาว
 
Cm 
  แต่ใจผมขาว
Eb 
ขาว 
 
ลองมารักดูไ
Gm 
หม
 
  เรามารักกันไหม (เรามารักกันไหม)
 

 
เธอลองเปิ
Cm 
ดใจ 
 
คบกันกับอ้
F 
าย.. 
 
 
D 
บ่..

 
อ้ายบ่
Gm 
มีเงินคำกำแก้ว 
 
 
B 
อ้ายบ่มี
Gm 
เงินทองน้องห
B 
ล่า
 
อ้ายบ่
Cm 
มีเพชรนินจินดา 
 
มีแต่ไหป
D 
ลาร้าคือม
Gm 
รดก
 
อ้ายบ่
Gm 
มีรถซุปเปอร์
D 
คาร์ 
 
อ้ายบ่
Gm 
มีที่ติดทาง
Bb 
ดำ
 
อ้ายบ่
Cm 
มีคฤหาสน์งามขำ 
 
แต่ใจไม่ดำ
D 
เรามารักกันไ
Gm 
หม 
 
ลองมารักดูไหม
 
เรามารักกันไ
Cm 
หม โอ้.. โ
D 
อ..

Gm 
  ยายของฉัน นั้นทำงาน จิ้มมะขามขาย
 
  ตาของฉัน นั้นหาปลา ลดค่าใช้จ่าย
 
 
  ตัวของฉัน เรียนไม่ถึง หลักสูตรม.ปลาย
 
Cm 
  โอ้ยตา
Eb 
ยๆๆ 
 
สนใจพี่หน่อย

INSTRU | Gm | Gm |

 
เธอลองเปิ
Cm 
ดใจ 
 
คบกันกับอ้
F 
าย.. 
 
 
D 
บ่..

 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีเงินคำกำแก้ว 
 
 
Bb 
ถึงอ้ายบ่มี
Gm 
เงินทองน้องหล่า
 
ถึงอ้ายบ่
Cm 
มีเพชรนินจินดา 
 
มีแต่ไหป
D 
ลาร้าคือม
Gm 
รดก
 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีรถซุปเปอร์
D 
คาร์ 
 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีที่ติดทาง
Bb 
ดำ
 
ถึงอ้ายบ่
Cm 
มีคฤหาสต์บ่สำคัญ 
 
บ่เป็นห
D 
ยัง 
 
แค่ฮักน้องคนเดียว

INSTRU | Gm Bb | Gm Bb | Cm | D |
INSTRU | Gm D | Gm Bb | Cm | D |

Gm 
  เรื่องรถรา 
 
ผมนั้นขี่คลิกไอตัวเก่า
 
  ไม่ต้องถาม ถึงหน้าฝน เบาะมันโคตรเน่า
 
 
  สุราเมรัยไม่เคยจิบไวจิบวิสกี้
Cm 
ขาว
 
  แต่ใจผมขาว
Eb 
ขาว 
 
ลองมารักดูไ
Gm 
หม
 
  เรามารักกันไหม (เรามารักกันไหม)
 

 
เธอลองเปิ
Cm 
ดใจ 
 
คบกันกับอ้
F 
าย.. 
 
 
D 
บ่..

 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีเงินคำกำแก้ว 
 
 
Bb 
ถึงอ้ายบ่มี
Gm 
เงินทองน้องหล่า
 
ถึงอ้ายบ่
Cm 
มีเพชรนินจินดา 
 
มีแต่ไหป
D 
ลาร้าคือม
Gm 
รดก
 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีรถซุปเปอร์
D 
คาร์ 
 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีที่ติดทาง
Bb 
ดำ
 
ถึงอ้ายบ่
Cm 
มีคฤหาสต์บ่สำคัญ 
 
บ่เป็นห
D 
ยัง..

 
อ้ายบ่
Gm 
มีเงินคำกำ
Bb 
แก้ว
 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีเงินทองให้
Bb 
หล่า
 
อ้ายบ่
Cm 
มีเพชรนินจินดา
 
ฮักแล้วอย่า
D 
ป๋าอ้ายทำไ
Gm 
ด้บ่
 
อ้ายบ่
Gm 
มีรถซุปเปอร์
Dm 
คาร์
 
ถึงอ้ายบ่
Gm 
มีที่ติดทาง
Bb 
ดำ
 
อ้ายบ่
Cm 
มีคฤหาสงามขำ
 
บ่เป็นห
D 
ยังแค่ฮักน้องคน
Gm 
เดียว
 
อ้าย
Cm 
ใจบ่ดำ 
 
สิฮักน้องค
D 
นเดียว

OUTRO | Gm Dm | Gm Bb | Cm | D | D | Gm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายบ่มี


รูปไม่หล่อพ่อ ไม่รวยบ้านติดหนี้ธกส.
แม่ของฉันนั้นทำงานเป็นหัวหน้า อสม.
ถ้าจะถามถึงรายได้ มันก็คงยังไม่พอ
แต่เรื่องใจนี่หนอ ผมให้คุณทั้งใจ

เรื่องรถรา ผมนั้นขี่คลิกไอตัวเก่า
ไม่ต้องถาม ถึงหน้าฝน เบาะมันโคตรเน่า
สุราเมรัยไม่เคยจิบไวจิบวิสกี้ขาว
แต่ใจผมขาวขาว ลองมารักดูไหม
เรามารักกันไหม (เรามารักกันไหม)

เธอลองเปิดใจ คบกันกับอ้าย.. บ่..

อ้ายบ่มีเงินคำกำแก้ว อ้ายบ่มีเงินทองน้องหล่า
อ้ายบ่มีเพชรนินจินดา มีแต่ไหปลาร้าคือมรดก
อ้ายบ่มีรถซุปเปอร์คาร์ อ้ายบ่มีที่ติดทางดำ
อ้ายบ่มีคฤหาสน์งามขำ แต่ใจไม่ดำ
เรามารักกันไหม ลองมารักดูไหม
เรามารักกันไหม โอ้.. โอ..

ยายของฉัน นั้นทำงาน จิ้มมะขามขาย
ตาของฉัน นั้นหาปลา ลดค่าใช้จ่าย
ตัวของฉัน เรียนไม่ถึง หลักสูตรม.ปลาย
โอ้ยตายๆๆ สนใจพี่หน่อย

( ดนตรี )

เธอลองเปิดใจ คบกันกับอ้าย.. บ่..

ถึงอ้ายบ่มีเงินคำกำแก้ว ถึงอ้ายบ่มีเงินทองน้องหล่า
ถึงอ้ายบ่มีเพชรนินจินดา มีแต่ไหปลาร้าคือมรดก
ถึงอ้ายบ่มีรถซุปเปอร์คาร์ ถึงอ้ายบ่มีที่ติดทางดำ
ถึงอ้ายบ่มีคฤหาสต์บ่สำคัญ บ่เป็นหยัง แค่ฮักน้องคนเดียว

( ดนตรี )

เรื่องรถรา ผมนั้นขี่คลิกไอตัวเก่า
ไม่ต้องถาม ถึงหน้าฝน เบาะมันโคตรเน่า
สุราเมรัยไม่เคยจิบไวจิบวิสกี้ขาว
แต่ใจผมขาวขาว ลองมารักดูไหม
เรามารักกันไหม (เรามารักกันไหม)

เธอลองเปิดใจ คบกันกับอ้าย.. บ่..

ถึงอ้ายบ่มีเงินคำกำแก้ว ถึงอ้ายบ่มีเงินทองน้องหล่า
ถึงอ้ายบ่มีเพชรนินจินดา มีแต่ไหปลาร้าคือมรดก
ถึงอ้ายบ่มีรถซุปเปอร์คาร์ ถึงอ้ายบ่มีที่ติดทางดำ
ถึงอ้ายบ่มีคฤหาสต์บ่สำคัญ บ่เป็นหยัง..

อ้ายบ่มีเงินคำกำแก้ว
ถึงอ้ายบ่มีเงินทองให้หล่า
อ้ายบ่มีเพชรนินจินดา
ฮักแล้วอย่าป๋าอ้ายทำได้บ่
อ้ายบ่มีรถซุปเปอร์คาร์
ถึงอ้ายบ่มีที่ติดทางดำ
อ้ายบ่มีคฤหาสงามขำ
บ่เป็นหยังแค่ฮักน้องคนเดียว
อ้ายใจบ่ดำ สิฮักน้องคนเดียว

มิวสิควิดีโอ อ้ายบ่มี แก๊ปเปอร์พีค ft. อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เพลง : อ้ายบ่มี
ศิลปิน : แก๊ปเปอร์พีค ft. อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend