คอร์ดเพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ – ต่าย อรทัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : ปานได้เหี่ยมาเนาะ ต่าย อรทัย

คอร์ดเพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ - ต่าย อรทัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : มิตรภาพ : ปานได้เหี่ยมาเนาะ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G | ( 2 Times )

C 
คำว่าเฮาฮักกัน 
 
มันบ่
Am 
มั่นบ่แก่นแล้วบ้อ
Em 
บ่คือมื้อแรกเนาะ 
 
ตอนที่อ้ายมาขอ
 
ให้น้องเ
F 
ป็น.. 
 
ผู้ส
G 
าว

C 
คำว่าคิดฮอดกัน 
 
กะบ่
Am 
พิมพ์ส่งมาคือเก่า
Em 
เมื่อยบ่ยามมื้อแลง 
 
ไหวบ่ยามมื้อเช้า
 
กะบ่ค่
F 
อย.. 
 
ถาม
G 
กัน

 
บ่ไลน์ไปก่
F 
อนอ้ายกะบ่
G 
ทัก
 
แชทกะตอบ
Em 
ยาก 
 
อ่านกะนาน
Am 
อ่าน
 
บ่ฮัก
F 
กันแล้วติ 
 
คือเป็นแนวนั้น
 
C 
ว้ามา
Dm 
เบิ่งแหน่
G 
น๊า..

 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะหัวใจ 
 
ปานเก็บ
Em 
ได้นำหน้าเซเว่น
 
อ้ายจั่งบ่เ
F 
บิ่งบ่แยงบ่เห็น 
 
ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้า
G 
ป่า
 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะความฮัก 
 
บ่
Em 
ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
 
คนเป็นแฟนอ้
F 
าย เขาคอง เขาถ่า
 
ซางบ่หั
G 
วซา 
 
ปานได้เหี่ยม
C 
าเนาะ

 
C 
ยากกินหมูกะทะ 
 
สิ้นเดือ
Am 
นมากะทรงยากคัก
Em 
มีแต่ว่าบ่ว่าง 
 
อ้างแต่วาอ้ายยาก
 
จักแม่นย
F 
าก..หยัง
G 
น้อ

C 
บ่คึดนำน้องแน 
 
น้องคึด
Am 
นำอ้ายหลายฮู้บ่
Em 
เสยกะเดี้ยกะด้อ 
 
สิให้ตายก่อนพุ้นบ่
 
จั่งสิ
F 
คิด.. 
 
ฮอด
G 
กัน

 
บ่ไลน์ไปก่
F 
อนอ้ายกะบ่
G 
ทัก
 
แชทกะตอบ
Em 
ยาก 
 
อ่านกะนาน
Am 
อ่าน
 
บ่ฮัก
F 
กันแล้วติ 
 
คือเป็นแนวนั้น
 
C 
ว้ามา
Dm 
เบิ่งแหน่
G 
น๊า..

 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะหัวใจ 
 
ปานเก็บ
Em 
ได้นำหน้าเซเว่น
 
อ้ายจั่งบ่เ
F 
บิ่งบ่แยงบ่เห็น 
 
ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้า
G 
ป่า
 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะความฮัก 
 
บ่
Em 
ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
 
คนเป็นแฟนอ้
F 
าย เขาคอง เขาถ่า
 
ซางบ่หั
G 
วซา 
 
ปานได้เหี่ยม
C 
าเนาะ

INSTRU | C | Em | F | G | C | F | Em | F G |

 
บ่ไลน์ไปก่
F 
อนอ้ายกะบ่
G 
ทัก
 
แชทกะตอบ
Em 
ยาก 
 
อ่านกะนาน
Am 
อ่าน
 
บ่ฮัก
F 
กันแล้วติ 
 
คือเป็นแนวนั้น
 
C 
ว้ามา
Dm 
เบิ่งแหน่
G 
น๊า..

 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะหัวใจ 
 
ปานเก็บ
Em 
ได้นำหน้าเซเว่น
 
อ้ายจั่งบ่เ
F 
บิ่งบ่แยงบ่เห็น 
 
ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้า
G 
ป่า
 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะความฮัก 
 
บ่
Em 
ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
 
คนเป็นแฟนอ้
F 
าย เขาคอง เขาถ่า
 
ซางบ่หั
G 
วซา 
 
ปานได้เหี่ยม
C 
าเนาะ

 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะหัวใจ 
 
ปานเก็บ
Em 
ได้นำหน้าเซเว่น
 
อ้ายจั่งบ่เ
F 
บิ่งบ่แยงบ่เห็น 
 
ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้า
G 
ป่า
 
ปานได้เ
C 
หี่ยมาเนาะความฮัก 
 
บ่
Em 
ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
 
คนเป็นแฟนอ้
F 
าย เขาคอง เขาถ่า
 
ซางบ่หั
G 
วซา 
 
ปานได้เหี่ยม
C 
าเนาะ

 
คนเป็นแฟนอ้
F 
าย เขาคอง เขา
G 
ถ่า
 
ซางบ่หั
Dm 
วซา 
 
ปา
G 
นได้เหี่ยม
C 
าเนาะ…


คำว่าเฮาฮักกัน มันบ่มั่นบ่แก่นแล้วบ้อ
บ่คือมื้อแรกเนาะ ตอนที่อ้ายมาขอ
ให้น้องเป็น.. ผู้สาว

คำว่าคิดฮอดกัน กะบ่พิมพ์ส่งมาคือเก่า
เมื่อยบ่ยามมื้อแลง ไหวบ่ยามมื้อเช้า
กะบ่ค่อย.. ถามกัน

บ่ไลน์ไปก่อนอ้ายกะบ่ทัก
แชทกะตอบยาก อ่านกะนานอ่าน
บ่ฮักกันแล้วติ คือเป็นแนวนั้น
เว้ามาเบิ่งแหน่น๊า..

ปานได้เหี่ยมาเนาะหัวใจ ปานเก็บได้นำหน้าเซเว่น
อ้ายจั่งบ่เบิ่งบ่แยงบ่เห็น ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้าป่า
ปานได้เหี่ยมาเนาะความฮัก บ่ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
คนเป็นแฟนอ้าย เขาคอง เขาถ่า
ซางบ่หัวซา ปานได้เหี่ยมาเนาะ

อยากกินหมูกะทะ สิ้นเดือนมากะทรงยากคัก
มีแต่ว่าบ่ว่าง อ้างแต่วาอ้ายยาก
จักแม่นยาก..หยังน้อ

บ่คึดนำน้องแน น้องคึดนำอ้ายหลายฮู้บ่
เสยกะเดี้ยกะด้อ สิให้ตายก่อนพุ้นบ่
จั่งสิคิด.. ฮอดกัน

บ่ไลน์ไปก่อนอ้ายกะบ่ทัก
แชทกะตอบยาก อ่านกะนานอ่าน
บ่ฮักกันแล้วติ คือเป็นแนวนั้น
เว้ามาเบิ่งแหน่น๊า..

ปานได้เหี่ยมาเนาะหัวใจ ปานเก็บได้นำหน้าเซเว่น
อ้ายจั่งบ่เบิ่งบ่แยงบ่เห็น ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้าป่า
ปานได้เหี่ยมาเนาะความฮัก บ่ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
คนเป็นแฟนอ้าย เขาคอง เขาถ่า
ซางบ่หัวซา ปานได้เหี่ยมาเนาะ

( ดนตรี )

บ่ไลน์ไปก่อนอ้ายกะบ่ทัก
แชทกะตอบยาก อ่านกะนานอ่าน
บ่ฮักกันแล้วติ คือเป็นแนวนั้น
เว้ามาเบิ่งแหน่น๊า..

ปานได้เหี่ยมาเนาะหัวใจ ปานเก็บได้นำหน้าเซเว่น
อ้ายจั่งบ่เบิ่งบ่แยงบ่เห็น ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้าป่า
ปานได้เหี่ยมาเนาะความฮัก บ่ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
คนเป็นแฟนอ้าย เขาคอง เขาถ่า
ซางบ่หัวซา ปานได้เหี่ยมาเนาะ

ปานได้เหี่ยมาเนาะหัวใจ ปานเก็บได้นำหน้าเซเว่น
อ้ายจั่งบ่เบิ่งบ่แยงบ่เห็น ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้าป่า
ปานได้เหี่ยมาเนาะความฮัก บ่ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า
คนเป็นแฟนอ้าย เขาคอง เขาถ่า
ซางบ่หัวซา ปานได้เหี่ยมาเนาะ

คนเป็นแฟนอ้าย เขาคอง เขาถ่า
ซางบ่หัวซา ปานได้เหี่ยมาเนาะ…


รูปภาพคอร์ด ปานได้เหี่ยมาเนาะ – ต่าย อรทัย

คอร์ดเพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ - ต่าย อรทัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend