คอร์ดเพลง ผาแดงของน้อง ต่าย อรทัย

  
Text   


INTRO | Em | Am G | Dm G | C |
INTRO | Em | Am | F G | C |

 
คิดฮอดควม
Am 
เก่าตั้งแต่เป็นบ่
G 
าวเป็นสาวขึ้นใ
C 
หม่
 
คนเอิ้นน้องว่านา
Dm 
งไอ่ 
 
อ้ายกะ
Em 
ได้ฉายาผา
Am 
แดง
 
จากมือแห่
Am 
บั้งไฟ 
 
สมัยเรีย
D7/F# 
น ม. เป็นคู่จิ้น
Am 
อินแฮง
 
จนแอบ
G 
ฝันไปฮอดงาน
Dm 
แต่ง 
 
เสียดายแ
G 
ฮงบุญฮัก
Em 
บ่ถึง

 
อ้ายได้เรีย
Am 
นต่อ 
 
แต่น้องแม่
G 
พ่อเพิ่นพ้อปั
C 
ญหา
 
น้องเลยต้องม้าง
Dm 
สัญญา 
 
เข้าวิ
Em 
วาห์แบบว่าใจขา
Am 
ดเคิง
 
วันที่อ้ายไ
Am 
ด้ดี 
 
ชาวบ้านบาย
D7/F# 
ศรีน้องได้แต่
Am 
ลี้เบิ่ง
 
บ่กล้าไปฮ่
G 
วมไปฮอดไป
Dm 
เถิง 
 
ชาติ
G 
นี้ได้ลี้เฮ็
C 
ดใจ

 
มื้อบุญ
Em 
บั้งไฟ 
 
บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนอง
Am 
หาน
 
เมื่อครั้งหลายปีก่อน
Dm 
นั้น 
 
เฮาย้อนตำน
G 
านผาแดงนา
C 
งไอ่
 
ด้วยสัญญ
Em 
าฮัก 
 
สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใ
Am 
หญ่
 
แต่กะเ
G 
ฮ็ดคือเว้า
Dm 
บ่ได้ 
 
ผาแดงนางไอ่ขาดใยสา
Em 
ยแนน

 
คิดฮอดผา
Am 
แดง 
 
นางไอ่ฮักแ
G 
ฮงแต่สุดทาง
C 
ฝัน
 
อีกจักชาติก็ยังยื
Dm 
นยัน 
 
อยากเกิดฮ่วม
Em 
กันอยากเอิ้นว่า
Am 
แฟน
 
สิฟ้อนแห่
Am 
บั้งไฟ 
 
เพื่อต่อบุญไ
D7/F# 
ปถวยพญา
Am 
แถน
 
ว่านาง
G 
ไอ่ยังมั่นยัง
Dm 
แก่น 
 
รอผูกสายแ
G 
นนผา
C 
..แดง 
 
ของน้อง

INSTRU | Am | F | G | Em |
INSTRU | Am | C | Dm G | C |

 
มื้อบุญ
Em 
บั้งไฟ 
 
บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนอง
Am 
หาน
 
เมื่อครั้งหลายปีก่อน
Dm 
นั้น 
 
เฮาย้อนตำน
G 
านผาแดงนา
C 
งไอ่
 
ด้วยสัญญ
Em 
าฮัก 
 
สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใ
Am 
หญ่
 
แต่กะเ
G 
ฮ็ดคือเว้า
Dm 
บ่ได้ 
 
ผาแดงนางไอ่ขาดใยสา
Em 
ยแนน

 
คิดฮอดผา
Am 
แดง 
 
นางไอ่ฮักแ
G 
ฮงแต่สุดทาง
C 
ฝัน
 
อีกจักชาติก็ยังยื
Dm 
นยัน 
 
อยากเกิดฮ่วม
Em 
กันอยากเอิ้นว่า
Am 
แฟน
 
สิฟ้อนแห่
Am 
บั้งไฟ 
 
เพื่อต่อบุญไ
D7 
ปถวยพญา
Am 
แถน
 
อินาง
G 
ไอ่ยังมั่นยัง
Dm 
แก่น 
 
รอผูกสายแ
G 
นนผาแดงขอ
C 
งน้อง

 
อีกจักชาติกะสิคอยสิ
Dm 
คอง ฮักบ่เปลี่ยนแปลง..  
G 
 
ผาแดงของน้อง..
 

INSTRU | Em | Am | F G | C |


คิดฮอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่
คนเอิ้นน้องว่านางไอ่ อ้ายกะได้ฉายาผาแดง
จากมือแห่บั้งไฟ สมัยเรียน ม. เป็นคู่จิ้นอินแฮง
จนแอบฝันไปฮอดงานแต่ง เสียดายแฮงบุญฮักบ่ถึง

อ้ายได้เรียนต่อ แต่น้องแม่พ่อเพิ่นพ้อปัญหา
น้องเลยต้องม้างสัญญา เฝ้าวิวาห์แบบว่าใจขาดเคิง
วันที่อ้ายได้ดี ชาวบ้านบายศรีน้องได้แต่ลี้เบิ่ง
บ่กล้าไปฮ่วมไปฮอดไปเถิง ชาตินี้ได้ลี้เฮ็ดใจ

มื้อบุญบั้งไฟ บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น เฮาย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้ล่มคือหนองหานใหญ่
แต่กะเฮ็ดคือเว้าบ่ได้ ผาแดงนางไอ่ขาดใยสายแนน

คิดฮอดผาแดง นางไอ่ฮักแฮงแต่สุดทางฝัน
อีกจักชาติก็ยังยืนยัน อยากเกิดฮ่วมกันอยากเอิ้นว่าแฟน
สิฟ้อนแห่บั้งไฟ เพื่อต่อบุญไปถวยพญาแถน
ว่านางไอ่ยังมั่นยังแก่น รอผูกสายแนนผาแดงของน้อง

ดนตรี

มื้อบุญบั้งไฟ บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น เฮาย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้ล่มคือหนองหานใหญ่
แต่กะเฮ็ดคือเว้าบ่ได้ ผาแดงนางไอ่ขาดใยสายแนน

คิดฮอดผาแดง นางไอ่ฮักแฮงแต่สุดทางฝัน
อีกจักชาติก็ยังยืนยัน อยากเกิดฮ่วมกันอยากเอิ้นว่าแฟน
สิฟ้อนแห่บั้งไฟ เพื่อต่อบุญไปถวยพญาแถน
อินางไอ่ยังมั่นยังแก่น รอผูกสายแนนผาแดงของน้อง

อีกจักชาติกะสิคอยสิคอง ฮักบ่เปลี่ยนแปลง..
ผาแดงของน้อง..

มิวสิควิดีโอ ผาแดงของน้อง ต่ายอรทัย

เพลง : ผาแดงของน้อง
ศิลปิน : ต่ายอรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend