คอร์ดเพลง หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่ ต่าย อรทัย

  
Text   
คอร์ดเพลง หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่ ต่าย อรทัย

คอร์ด :

ศิลปิน : ต่าย อรทัย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี, ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดในเพลง : Eb,Gm,Ab,Bb,Cm,Fm


INTRO | Eb Bb/D Cm Bbm | Ab |
INTRO | Gm C7 Fm F/A | Bb |

 
บ่อยากให้
Eb 
ดวงตะเว็นฟ้าว
Gm 
ตกจากฟ้า
 
ย่อนกำ
Ab 
ลังแนมหน้าอ้า
Bb 
ยอยู่
 
ย่านบ่เ
Eb 
ห็นรอยยิ้มกับดวง
Gm 
ตาทั้งคู่
Ab 
ย่านมืดแล้วสิเบิ่งบ่ชัด
Bb 
เจน..

 
อยากให้ดอกไ
Eb 
ม้เบ่งบาน 
 
เอา
Gm 
ไว้สาก่อน
 
เป็นแบ็คก
Ab 
ราวด์ให้เฮาย่าง
Bb 
เล่น
 
กำลัง
Eb 
ฟินเด้อใจ 
 
ในทุก
Gm 
อย่างที่เป็น
Ab 
ที่ได้พ้อได้เห็นในตอ
Bb 
นนี้..

 
ขอบคุณห
Fm 
ลายๆ 
 
ขอบคุณอ้าย
Gm 
อีกที
 
โชคดีกว่าโช
Fm 
คดี..
 
ที่อ้าย
Ab 
พาฮัก
Adim 
นี้มาให้เ
Bb 
จอ..

 
อยากหยุดเวลาเอา
Eb 
ไว้ 
 
หยุดเวลาเอา
Gm 
ไว้
 
อยู่โมเมนต์
Ab 
นี้ไปตรงที่มีอ้ายอยู่
Bb 
นำ
 
กะสิโ
Ab 
พสต์ลงในหัวใจ 
 
เช็ค
Gm 
อินในความทร
Cm 
งจำ
 
ด้วย
Fm 
คำ 
 
ว่าฉันรั
Bb 
กเธอ..

 
อยากหยุดเวลาเอาไ
Eb 
ว้ 
 
เก็บภาพนี้เอ
Gm 
าไว้
 
คิดฮอดมันยาม
Ab 
ใด๋เฮากะสิได้หา
Bb 
เจอ
 
ละคั่น
Ab 
ว่าแม่นเป็นไปได้ 
 
โลก
Gm 
เซาหมุนให้แน
Cm 
เด้อ
 
ค้างไ
Fm 
ว้หม่องที่ 
 
มีแค่ฉัน
Bb 
กับเธอ..ได้บ่ได้บ่..

INSTRU | Eb Bb/D Cm Bbm |
INSTRU | Ab Gm Fm | Bb |

 
อยากเอาอิ
Eb 
หยังไปรั้ง
Gm 
เข็มนาฬิกา
 
หม่องเว
Ab 
ลาที่เฮาบอกว่าฮั
Bb 
กกัน
 
สิเก็บ
Eb 
ไว้อย่างดี 
 
 
Gm 
หม่องที่มันสำคัญ
Ab 
บ่ให้ผ่านเมื่อฮักมาใ
Bb 
ห้พ้อ..

 
ตอนนี้คือ
Eb 
ดีคักหลาย 
 
 
Gm 
มีอ้ายมีฮัก
 
แล้วบ่
Ab 
มีหยังคักหยั
Bb 
งท่อ
 
มันคือ
Eb 
วินาที 
 
 
Gm 
อบอุ่นใจแท้น้อ
Ab 
ที่อ้ายอยู่ข้างๆกันแบ
Bb 
บนี้..

 
ขอบคุณห
Fm 
ลายๆ 
 
ขอบคุณอ้าย
Gm 
อีกที
 
โชคดีกว่าโช
Fm 
คดี…
 
ที่อ้าย
Ab 
พาฮัก
Adim 
นี้มาให้เ
Bb 
จอ..

 
อยากหยุดเวลาเอา
Eb 
ไว้ 
 
หยุดเวลาเอา
Gm 
ไว้
 
อยู่โมเมนต์
Ab 
นี้ไปตรงที่มีอ้ายอยู่
Bb 
นำ
 
กะสิโ
Ab 
พสต์ลงในหัวใจ 
 
เช็ค
Gm 
อินในความทร
Cm 
งจำ
 
ด้วย
Fm 
คำ 
 
ว่าฉันรั
Bb 
กเธอ..

 
อยากหยุดเวลาเอาไ
Eb 
ว้ 
 
เก็บภาพนี้เอ
Gm 
าไว้
 
คิดฮอดมันยาม
Ab 
ใด๋เฮากะสิได้หา
Bb 
เจอ
 
ละคั่น
Ab 
ว่าแม่นเป็นไปได้ 
 
โลก
Gm 
เซาหมุนให้แน
Cm 
เด้อ
 
ค้างไ
Fm 
ว้หม่องที่ 
 
มีแค่ฉัน
Bb 
กับเธอ..ได้บ่ได้บ่

INSTRU | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb |

 
อยากหยุดเวลาเอา
Eb 
ไว้ 
 
หยุดเวลาเอา
Bb/D 
ไว้
 
อยู่โมเมนต์
Cm 
นี้ไปตรงที่มีอ้ายอยู่
Bbm 
นำ
 
กะสิโ
Ab 
พสลงใน
Abm 
หัวใจ 
 
เช็ค
Gm 
อินในความทร
Cm 
งจำ
 
ด้วย
Fm 
คำ 
 
ว่าฉันรั
Bb 
กเธอ…

 
อยากหยุดเวลาเอาไ
Eb 
ว้ 
 
เก็บภาพนี้เอ
Gm 
าไว้
 
คิดฮอดมันยาม
Ab 
ใด๋เฮากะสิได้หา
Bb 
เจอ
 
ละคั่น
Ab 
ว่าแม่นเป็นไปได้ 
 
โลก
Gm 
เซาหมุนให้แน
Cm 
เด้อ
 
ค้างไ
Fm 
ว้หม่องที่ 
 
มีแค่ฉัน
Bb 
กับเธอ..ได้บ่ไ
Eb 
ด้บ่
Bb/D 

 
ค้างไ
Fm 
ว้หม่องที่ 
 
มีแค่ฉัน
Bb 
กับเธอ..ได้บ่ได้
Eb 
บ่..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่


บ่อยากให้ดวงตะเว็นฟ้าวตกจากฟ้า
ย่อนกำลังแนมหน้าอ้ายอยู่
ย่านบ่เห็นรอยยิ้มกับดวงตาทั้งคู่
ย่านมืดแล้วสิเบิ่งบ่ชัดเจน..

อยากให้ดอกไม้เบ่งบาน เอาไว้สาก่อน
เป็นแบ็คกราวด์ให้เฮาย่างเล่น
กำลังฟินเด้อใจ ในทุกอย่างที่เป็น
ที่ได้พ้อได้เห็นในตอนนี้..

ขอบคุณหลายๆ ขอบคุณอ้ายอีกที
โชคดีกว่าโชคดี..
ที่อ้ายพาฮักiนี้มาให้เจอ..

อยากหยุดเวลาเอาไว้ หยุดเวลาเอาไว้
อยู่โมเมนต์นี้ไปตรงที่มีอ้ายอยู่นำ
กะสิโพสต์ลงในหัวใจ เช็คอินในความทรงจำ
ด้วยคำ ว่าฉันรักเธอ..

อยากหยุดเวลาเอาไว้ เก็บภาพนี้เอาไว้
คิดฮอดมันยามใด๋เฮากะสิได้หาเจอ
ละคั่นว่าแม่นเป็นไปได้ โลกเซาหมุนให้แนเด้อ
ค้างไว้หม่องที่ มีแค่ฉันกับเธอ..ได้บ่ได้บ่..

อยากเอาอิหยังไปรั้งเข็มนาฬิกา
หม่องเวลาที่เฮาบอกว่าฮักกัน
สิเก็บไว้อย่างดี หม่องที่มันสำคัญ
บ่ให้ผ่านเมื่อฮักมาให้พ้อ..

ตอนนี้คือดีคักหลาย มีอ้ายมีฮัก
แล้วบ่มีหยังคักหยังท่อ
มันคือวินาที อบอุ่นใจแท้น้อ
ที่อ้ายอยู่ข้างๆกันแบบนี้..

ขอบคุณหลายๆ ขอบคุณอ้ายอีกที
โชคดีกว่าโชคดี…
ที่อ้ายพาฮักiนี้มาให้เจอ..

อยากหยุดเวลาเอาไว้ หยุดเวลาเอาไว้
อยู่โมเมนต์นี้ไปตรงที่มีอ้ายอยู่นำ
กะสิโพสต์ลงในหัวใจ เช็คอินในความทรงจำ
ด้วยคำ ว่าฉันรักเธอ..

อยากหยุดเวลาเอาไว้ เก็บภาพนี้เอาไว้
คิดฮอดมันยามใด๋เฮากะสิได้หาเจอ
ละคั่นว่าแม่นเป็นไปได้ โลกเซาหมุนให้แนเด้อ
ค้างไว้หม่องที่ มีแค่ฉันกับเธอ..ได้บ่ได้บ่

( ดนตรี )

อยากหยุดเวลาเอาไว้ หยุดเวลาเอาไว้
อยู่โมเมนต์นี้ไปตรงที่มีอ้ายอยู่นำ
กะสิโพสลงในหัวใจ เช็คอินในความทรงจำ
ด้วยคำ ว่าฉันรักเธอ…

อยากหยุดเวลาเอาไว้ เก็บภาพนี้เอาไว้
คิดฮอดมันยามใด๋เฮากะสิได้หาเจอ
ละคั่นว่าแม่นเป็นไปได้ โลกเซาหมุนให้แนเด้อ
ค้างไว้หม่องที่ มีแค่ฉันกับเธอ..ได้บ่ได้บ่

ค้างไว้หม่องที่ มีแค่ฉันกับเธอ..ได้บ่ได้บ่..

มิวสิควิดีโอ หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่ ต่าย อรทัย

เพลง : หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่
ศิลปิน : ต่าย อรทัย
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend