คอร์ดเพลง หม่องเก่า – The Tig x กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หม่องเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Gm | Gm | Eb | Eb |
INTRO | Gm | Gm | F | F |

 
อาจดูเห
Gm 
มือนเฉยชา 
 
อาจจะหายหน้าไป
 
คง
Eb 
เป็นเพราะพายุความเหงาใจพัดพามาปกคลุม
 
ก็ยัง
Gm 
เฝ้ามองอยู่ 
 
เธอก็รู้เต็มอก
 
ไม่ต้อง
Eb 
กลัวว่าฉันจะหายไปไหน

 
เจ็บจาก
Gm 
เขาเมื่อไหร่ 
 
ถูกทำร้ายมีน้ำตา
 
ยัง
Eb 
คงยินดีจะพาเธอลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่
 
ยังอยู่ตร
Gm 
งนี้ที่เก่า 
 
ยินดีจะรักและเฝ้ารอ
 
ตลอ
Eb 
ดไป.. 
 
เย้..

 
ล่ะคันแม่นเขาใจ
Gm 
ร้าย 
 
อย่าไปทนฟูมฟาย
 
ให้คืนย้อนมาหม่อง
Eb 
เก่า 
 
สี่ห้องใจกะยังรอแต่เจ้า
 
แม่นไผ๋สิเว้ากะบ่
Gm 
หนี
 
ดั่งดวงดาวส่องแสงเทิงฟ้า
 
 
ตื่นเซ้ามายังอยู่หม่อง
Eb 
เก่า
 
ความฮักเขาบังตาเจ้า
F 
ไว้
 
ยังฮักเบิ่ดใจเด้อซายเอ้ย
 

 
รักยังไม่จาง
Gm 
หาย 
 
ยาอียาอียาอียา
 
ยังคงอยู่ตร
Eb 
งนี้ที่เดิมเสมอ
 
รักยังมีแต่
Gm 
เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
 
เมื่อไรเธอเธอเจ็บ
F 
ช้ำ 
 
โวโอ..
 
เธอคงจะมองเห็น
 

INSTRU | Bb | Bb | Gm | Gm |
INSTRU | Eb | Eb | F | F |

 
เจ็บจาก
Gm 
เขาเมื่อไหร่ 
 
ถูกทำร้ายมีน้ำตา
 
ยัง
Eb 
คงยินดีจะพาเธอลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่
 
ยังอยู่ตร
Gm 
งนี้ที่เก่า 
 
ยินดีจะรักและเฝ้ารอ
 
ตลอ
Eb 
ดไป.. 
 
เย้..

 
ล่ะคันแม่นเขาใจ
Gm 
ร้าย 
 
อย่าไปทนฟูมฟาย
 
ให้คืนย้อนมาหม่อง
Eb 
เก่า 
 
สี่ห้องใจกะยังรอแต่เจ้า
 
แม่นไผ๋สิเว้ากะบ่
Gm 
หนี
 
ดั่งดวงดาวส่องแสงเทิงฟ้า
 
 
ตื่นเซ้ามายังอยู่หม่อง
Eb 
เก่า
 
ความฮักเขาบังตาอ้าย
F 
ไว้
 
ยังฮักเบิ่ดใจเด้อซายเอ้ย
 

 
รักยังไม่จาง
Gm 
หาย 
 
ยาอียาอียาอียา
 
ยังคงอยู่ตร
Eb 
งนี้ที่เดิมเสมอ
 
รักยังมีแต่
Gm 
เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
 
เมื่อไรเธอเธอเจ็บ
F 
ช้ำ 
 
โวโอ..

 
รักยังไม่จาง
Gm 
หาย 
 
ยาอียาอียาอียา
 
ยังคงอยู่ตร
Eb 
งนี้ที่เดิมเสมอ
 
รักยังมีแต่
Gm 
เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
 
เมื่อไรเธอเธอเจ็บ
F 
ช้ำ 
 
โวโอ..
 
เธอคงจะมองเห็น..
 

 
โอโฮะโอ่ย.
Gm 
.. 
 
เฮาโอโอ..

Eb 
..แม่นสิมีแสงน้
F 
อย 
 
แนมเห็นพอฮิมฮี่
Gm 
..นั่นคือฮักเบิ่ดใ
Eb 
จนี้ 
 
ที่ยังตั้งต่อพี่ซ
F 
าย..

INSTRU | Gm | Gm | Eb | Eb |
INSTRU | Gm | Gm | F | F |

 
รักยังไม่จาง
Gm 
หาย 
 
ยาอียาอียาอียา
 
ยังคงอยู่ตร
Eb 
งนี้ที่เดิมเสมอ
 
รักยังมีแต่
Gm 
เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
 
เมื่อไรเธอเธอเจ็บ
F 
ช้ำ 
 
โวโอ..

 
รักยังไม่จาง
Gm 
หาย 
 
ยาอียาอียาอียา
 
ยังคงอยู่ตร
Eb 
งนี้ที่เดิมเสมอ
 
รักยังมีแต่
Gm 
เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
 
เมื่อไรเธอเจ็บ
F 
ช้ำ 
 
โวโอ..
 
เธอคงจะมองเห็น..
 

INSTRU | Eb | F | F | Gm |
 
โอโฮะโอ่ย เฮาโอโอ…
 


อาจดูเหมือนเฉยชา อาจจะหายหน้าไป
คงเป็นเพราะพายุความเหงาใจพัดพามาปกคลุม
ก็ยังเฝ้ามองอยู่ เธอก็รู้เต็มอก
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหายไปไหน

เจ็บจากเขาเมื่อไหร่ ถูกทำร้ายมีน้ำตา
ยังคงยินดีจะพาเธอลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่
ยังอยู่ตรงนี้ที่เก่า ยินดีจะรักและเฝ้ารอ
ตลอดไป.. เย้..

ล่ะคันแม่นเขาใจร้าย อย่าไปทนฟูมฟาย
ให้คืนย้อนมาหม่องเก่า สี่ห้องใจกะยังรอแต่เจ้า
แม่นไผ๋สิเว้ากะบ่หนี
ดั่งดวงดาวส่องแสงเทิงฟ้า
ตื่นเซ้ามายังอยู่หม่องเก่า
ความฮักเขาบังตาเจ้าไว้
ยังฮักเบิ่ดใจเด้อซายเอ้ย

รักยังไม่จางหาย ยาอียาอียาอียา
ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอ
รักยังมีแต่เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
เมื่อไรเธอเธอเจ็บช้ำ โวโอ..
เธอคงจะมองเห็น

( ดนตรี )

เจ็บจากเขาเมื่อไหร่ ถูกทำร้ายมีน้ำตา
ยังคงยินดีจะพาเธอลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่
ยังอยู่ตรงนี้ที่เก่า ยินดีจะรักและเฝ้ารอ
ตลอดไป.. เย้..

ล่ะคันแม่นเขาใจร้าย อย่าไปทนฟูมฟาย
ให้คืนย้อนมาหม่องเก่า สี่ห้องใจกะยังรอแต่เจ้า
แม่นไผ๋สิเว้ากะบ่หนี
ดั่งดวงดาวส่องแสงเทิงฟ้า
ตื่นเซ้ามายังอยู่หม่องเก่า
ความฮักเขาบังตาอ้ายไว้
ยังฮักเบิ่ดใจเด้อซายเอ้ย

รักยังไม่จางหาย ยาอียาอียาอียา
ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอ
รักยังมีแต่เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
เมื่อไรเธอเธอเจ็บช้ำ โวโอ..

รักยังไม่จางหาย ยาอียาอียาอียา
ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอ
รักยังมีแต่เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
เมื่อไรเธอเธอเจ็บช้ำ โวโอ..
เธอคงจะมองเห็น..

โอโฮะโอ่ย… เฮาโอโอ..

แม่นสิมีแสงน้อย แนมเห็นพอฮิมฮี่
นั่นคือฮักเบิ่ดใจนี้ ที่ยังตั้งต่อพี่ซาย..

( ดนตรี )

รักยังไม่จางหาย ยาอียาอียาอียา
ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอ
รักยังมีแต่เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
เมื่อไรเธอเธอเจ็บช้ำ โวโอ..

รักยังไม่จางหาย ยาอียาอียาอียา
ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอ
รักยังมีแต่เธอ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ
เมื่อไรเธอเจ็บช้ำ โวโอ..
เธอคงจะมองเห็น..

( ดนตรี )
โอโฮะโอ่ย เฮาโอโอ…


รูปภาพคอร์ด หม่องเก่า – The Tig x กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง หม่องเก่า - The Tig x กระต่าย พรรณนิภา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หม่องเก่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
ติดต่องานแสดง 084-9851558, 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend