คอร์ดเพลง เราคือเพื่อนกัน – สามัญชน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เราคือเพื่อนกัน สามัญชน

คอร์ดเพลง เราคือเพื่อนกัน - สามัญชน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single สามัญชน : เราคือเพื่อนกัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เราคือเพื่อนกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | G | F | Am |
INTRO | Am | G | F G | Am |

Am 
หากเธอได้ยินเสียงเ
G 
พลงบรรเลง
 
F 
ธอจงกลับไปเรียกไพร่
Am 
พล
Am 
มันคือท่วงทำนองของ
G 
สามัญชน
F 
คนธรรม
G 
ดาอย่าง
Am 
เรา

Am 
หากเธอได้ยินเสียงก
G 
ลองกระหน่ำ
F 
มันคือเสียงเท้าของมว
Am 
ลชน
 
กระ
Am 
หึ่มด้วยแรงประสานของเ
G 
สรีชน
F 
คนใต้
G 
ฟ้าเดีย
Am 
วกัน

 
ดวงด
F 
าวยังประกายทอแ
G 
สง
 
จรัสแ
C 
รงยามมืด
G/B 
มนบนฟ้า
Am 
ไกล
 
ผูก
F 
ใจเรารวมประส
G 
าน
 
ศรัทธา
C 
มั่นสู้ถึง
G/B 
วันเราไ
Am 
ด้ชัย

 
ปรบ
F 
มือดังเสียงก
G 
ลอง
 
และป่าวร้
C 
องว่าไม่
G/B 
ยอมให้
Am 
ผู้ใด
 
มาทำล
F 
ายริดรอนสิทธิ์เ
G 
สรี
 
ที่เรา
C 
มีตราบที่เ
G/B 
รายังหา
Am 
ยใจ
 
จับ
F 
มือเดินก้าวไ
G 
ป..
 
เราคือเพื่อ
Am 
นกัน 
 
 
G 
 
F 

INSTRU | Am G | D/F# |

Am 
หากเธอได้ยินเสียงเ
G 
พลงบรรเลง
 
F 
ธอจงกลับไปเรียกไพร่
Am 
พล
Am 
มันคือท่วงทำนองของ
G 
สามัญชน
F 
คนธรรม
G 
ดาอย่าง
Am 
เรา

Am 
หากเธอได้ยินเสียงก
G 
ลองกระหน่ำ
F 
มันคือเสียงเท้าของมว
Am 
ลชน
 
กระ
Am 
หึ่มด้วยแรงประสานของเ
G 
สรีชน
F 
คนใต้
G 
ฟ้าเดีย
Am 
วกัน

 
ดวงด
F 
าวยังประกายทอแ
G 
สง
 
จรัสแ
C 
รงยามมืด
G/B 
มนบนฟ้า
Am 
ไกล
 
ผูก
F 
ใจเรารวมประส
G 
าน
 
ศรัทธา
C 
มั่นสู้ถึง
G/B 
วันเราไ
Am 
ด้ชัย

 
ปรบ
F 
มือดังเสียงก
G 
ลอง
 
และป่าวร้
C 
องว่าไม่
G/B 
ยอมให้
Am 
ผู้ใด
 
มาทำล
F 
ายริดรอนสิทธิ์เ
G 
สรี
 
ที่เรา
C 
มีตราบที่เ
G/B 
รายังหา
Am 
ยใจ
 
จับ
F 
มือเดินก้าวไ
G 
ป..
 
เราคือเพื่อ
Am 
นกัน 
 
 
G 
 
F 

 
เราคือเพื่อ
Am 
นกัน 
 
 
G 
 
F 
 
เราคือเพื่อ
Am 
นกัน 
 
 
G/B 
 
F 
 
เราคือเพื่อ
Am 
นกัน 
 
 
G 
 
F 

OUTRO | Am G | F | Am G/B | F | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เราคือเพื่อนกัน


หากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลง
เธอจงกลับไปเรียกไพร่พล
มันคือท่วงทำนองของสามัญชน
คนธรรมดาอย่างเรา

หากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำ
มันคือเสียงเท้าของมวลชน
กระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชน
คนใต้ฟ้าเดียวกัน

ดวงดาวยังประกายทอแสง
จรัสแรงยามมืดมนบนฟ้าไกล
ผูกใจเรารวมประสาน
ศรัทธามั่นสู้ถึงวันเราได้ชัย

ปรบมือดังเสียงกลอง
และป่าวร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใด
มาทำลายริดรอนสิทธิ์เสรี
ที่เรามีตราบที่เรายังหายใจ
จับมือเดินก้าวไป..
เราคือเพื่อนกัน

( ดนตรี )

หากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลง
เธอจงกลับไปเรียกไพร่พล
มันคือท่วงทำนองของสามัญชน
คนธรรมดาอย่างเรา

หากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำ
มันคือเสียงเท้าของมวลชน
กระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชน
คนใต้ฟ้าเดียวกัน

ดวงดาวยังประกายทอแสง
จรัสแรงยามมืดมนบนฟ้าไกล
ผูกใจเรารวมประสาน
ศรัทธามั่นสู้ถึงวันเราได้ชัย

ปรบมือดังเสียงกลอง
และป่าวร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใด
มาทำลายริดรอนสิทธิ์เสรี
ที่เรามีตราบที่เรายังหายใจ
จับมือเดินก้าวไป..
เราคือเพื่อนกัน

เราคือเพื่อนกัน
เราคือเพื่อนกัน
เราคือเพื่อนกัน


รูปภาพคอร์ด เราคือเพื่อนกัน – สามัญชน

คอร์ดเพลง เราคือเพื่อนกัน - สามัญชน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เราคือเพื่อนกัน (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend