คอร์ดเพลง บ่ไหวให้กลับบ้าน กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   


INTRO | Eb | Gm | Ab | Bb |

 
หากบ่ไ
Eb 
หวกลับบ้านเฮาเด้อคำพ่อแม่
 
ขั้นอ่อน
Gm 
แอให้กลับคืนมาอยู่บ้านเฮา
 
แม่สิ
Ab 
กอด.. 
 
 
Abm 
กอดเจ้า.. 
 
 
Bb 
ฮือ..

INSTRU | Cm | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm | Cm | Cm |

Eb 
สัจจธรรมชีวิต
 
คือห่าง
Gm 
บ้านเพื่อสิได้กลับบ้าน
 
เอาแรง
Ab 
งาน 
 
หยาดเหงื่อแลกเ
Bb 
งิน
 
จากลาบ้านเ
Eb 
ฮา
 
เหมื่อยส่ำ
Ab 
ใด๋กะต้อง
Abm 
ทนสู้
 
ลำบากสิ
Gm 
อยู่กะต้อง
Cm 
ทนเอา
 
ได้กำลัง
Fm 
ใจจากสายโทรเ
Bb 
ข้า
 
พอแก้เมื่อ
Eb 
ยกาย

 
เป็นใด๋ลูก
Ab 
หล่ากินข้าวแล้
Bb 
วบ่
 
ตอนนี้แม่
Gm 
พ่อสุขสบ
Cm 
ายดี
 
แต่เป็น
Ab 
ห่วงลูกแม่นี้ตี้ 
 
เลยกดโท
Bb 
รหา

 
หากบ่ไ
Eb 
หวกลับบ้านเฮาเด้อคำพ่อแม่
 
ขั้นอ่อน
Gm 
แอให้กลับคืนมาอยู่บ้านเฮา
 
แม่สิ
Fm 
กอด กอดเจ้า แต่มันบ่
Bb 
ง่ายคือเว้านี่ละแม่

 
อยู่เมืองห
Eb 
ลวงสังคมวุ่นวาย
 
เจ้า
Gm 
นายดูถูก 
 
ดูแคลนคักแหน่
 
บ่เป็นหยัง
Ab 
ดอก 
 
ลูกสิบ่
Gm 
ยอมแพ้
 
เลือดนั
Fm 
กสู้จากอิพ่ออิ
Bb 
แม่ 
 
ลูกได้มาเกิ
Eb 
นร้อย

INSTRU | Cm | Ab | Cm | Ab |
INSTRU | Gm | Cm | Ab | Bb |

 
เป็นใด๋ลูก
Ab 
หล่ากินข้าวแล้
Bb 
วบ่
 
ตอนนี้แม่
Gm 
พ่อสุขสบ
Cm 
ายดี
 
แต่เป็น
Ab 
ห่วงลูกแม่นี้ตี้ 
 
เลยกดโท
Bb 
รหา

 
หากบ่ไ
Eb 
หวกลับบ้านเฮาเด้อคำพ่อแม่
 
ขั้นอ่อน
Gm 
แอให้กลับคืนมาอยู่บ้านเฮา
 
แม่สิ
Fm 
กอด กอดเจ้า แต่มันบ่
Bb 
ง่ายคือเว้านี่ละแม่

 
อยู่เมืองห
Eb 
ลวงสังคมวุ่นวาย
 
เจ้า
Gm 
นายดูถูก 
 
ดูแคลนคักแหน่
 
บ่เป็นหยัง
Ab 
ดอก 
 
ลูกสิบ่
Gm 
ยอมแพ้
 
เลือดนั
Fm 
กสู้จากอิพ่ออิ
Bb 
แม่ 
 
ลูกได้มาเกิ
Eb 
นร้อย

 
บ่เป็นหยัง
Ab 
ดอก 
 
ลูกสิบ่ยอ
Gm 
มแพ้
 
เลือดนั
Fm 
กสู้จากอิพ่ออิ
Bb 
แม่.. 
 
สิกลับไปกอดเด้อ

OUTRO | Ab | Bb | Gm | Bb |
OUTRO | Ab | Bb | Eb |


หากบ่ไหวกลับบ้านเฮาเด้อคำพ่อแม่
ขั้นอ่อนแอให้กลับคืนมาอยู่บ้านเฮา
แม่สิกอด กอดเจ้า

( ดนตรี )

สัจจธรรมชีวิต คือห่างบ้านเพื่อสิได้กลับบ้าน
เอาแรงงาน หยาดเหงื่อแลกเงิน จากลาบ้านเฮา
เหมื่อยส่ำใด๋กะต้องทนสู้ ลำบากสิอยู่กะต้องทนเอา
ได้กำลังใจจากสายโทรเข้า พอแก้เมื่อยกาย

เป็นใด๋ลูกหล่ากินข้าวแล้วบ่ ตอนนี้แม่พ่อสุขสบายดี
แต่เป็นห่วงลูกแม่นี้ตี้ เลยกดโทรมา

หากบ่ไหวกลับบ้านเฮาเด้อคำพ่อแม่
ขั้นอ่อนแอให้กลับคืนมาอยู่บ้านเฮา
แม่สิกอด กอดเจ้า แต่มันบ่ง่ายคือเว้านี่ละแม่
อยู่เมืองหลวงสังคมวุ่นวาย เจ้านายดูถูก ดูแคลนคักแหน่
บ่เป็นหยังดอก ลูกสิบ่ยอมแพ้
เลือดนักสู้จากอิพ่ออิแม่ ลูกได้มาเกินร้อย

เป็นใด๋ลูกหล่ากินข้าวแล้วบ่ ตอนนี้แม่พ่อสุขสบายดี
แต่เป็นห่วงลูกแม่นี้ตี้ เลยกดโทรมา

หากบ่ไหวกลับบ้านเฮาเด้อคำพ่อแม่
ขั้นอ่อนแอให้กลับคืนมาอยู่บ้านเฮา
แม่สิกอด กอดเจ้า แต่มันบ่ง่ายคือเว้านี่ละแม่
อยู่เมืองหลวงสังคมวุ่นวาย เจ้านายดูถูก ดูแคลนคักแหน่
บ่เป็นหยังดอก ลูกสิบ่ยอมแพ้
เลือดนักสู้จากอิพ่ออิแม่ ลูกได้มาเกินร้อย

บ่เป็นหยังดอก ลูกสิบ่ยอมแพ้
เลือดนักสู้จากอิพ่ออิแม่ สิกลับไปกอดเด้อ

มิวสิควิดีโอ บ่ไหวให้กลับบ้าน กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง : บ่ไหวให้กลับบ้าน (คอร์ด)
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend