คอร์ดเพลง หมอนใบเก่า – จั๊กจั่น วันวิสา

  
Text   

คอร์ดเพลง : หมอนใบเก่า จั๊กจั่น วันวิสา

คอร์ดเพลง หมอนใบเก่า - จั๊กจั่น วันวิสา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single จั๊กจั่น วันวิสา : หมอนใบเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หมอนใบเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb F | Gm Eb | Bb F | Eb |
INTRO | Bb F | Gm Eb | Bb F | Eb F Bb |

 
ที่ตร
Bb 
งนี้เคยมีสองเ
F 
ฮา 
 
เคยเป็น
Gm 
เงาอยู่เคียงข้าง
F 
กัน
 
เล่าความ
Bb 
ฝันให้กัน
F 
ฟัง 
 
สร้างความ
Gm 
หวังด้วยแรง
F 
ใจ
 
สิก้าว
Eb 
ไป 
 
ด้วย
F 
กันเนาะสอง
Bb 
เฮา 
 
 
F 

 
ใน
Gm 
วันนี้ที่เดิมที่
Dm 
เก่า 
 
บ่มี
Gm 
เจ้าคือจังวั
Dm 
นนั้น
 
เหลือเพียงรูป
Eb 
ถ่ายคู่เ
F 
ฮา 
 
ที่
Eb 
เคยยืนเคียงข้า
Gm 
งกัน
 
กับหมอนใ
Cm 
บนั้น 
 
ยังคงว
F 
างที่เดิม
Bb 
ที่เก่า 
 
 
F 

 
หมอนใบ
Gm 
เดิม 
 
ใบ
Dm 
เก่า 
 
 
Gm 
ใบนี้
 
น้องต้อง
Eb 
ขอโทษ
F 
ที
 
ที่
Bb 
มัน 
 
มี
F/A 
ฮอย 
 
 
Gm 
น้ำตา
Cm 
เพราะคำสั่งส
F 
วรรค์ 
 
หรือจัง
Bb 
ใด๋ 
 
 
F/A 
Gm 
อ้ายจึงต้
F 
องจาก
Eb 
ลา 
 
บ่กลั
Cm 
บมา
 
มาเล่าความ
F 
ฝันคือจังวัน
Bb 
เก่า 
 
 
F 

 
หมอนใบ
Bb 
เก่าที่เ
F 
ฮา 
 
เคยนอน
Gm 
หนุนกัน
 
ตอนนี้มั
Bb 
น 
 
กลายเป็นห
F 
มอนไว้รอง
Cm 
น้ำตา 
 
 
F 
 
ยามคิด
Eb 
ฮอด 
 
น้องกอดห
F 
มอน
Bb 
กอดคือ
F/A 
จังกับ
Gm 
ว่า 
 
อ้ายกลั
Cm 
บมา
 
แล้วหลับ
F 
ฝันด้วยกันสอ
Bb 
งเฮา

INSTRU | Gm | Dm | Gm | Dm | Eb F | Bb F |

 
หมอนใบ
Gm 
เดิม 
 
ใบ
Dm 
เก่า 
 
 
Gm 
ใบนี้
 
น้องต้อง
Eb 
ขอโทษ
F 
ที
 
ที่
Bb 
มัน 
 
มี
F/A 
ฮอย 
 
 
Gm 
น้ำตา
Cm 
เพราะคำสั่งส
F 
วรรค์ 
 
หรือจัง
Bb 
ใด๋ 
 
 
F/A 
Gm 
อ้ายจึงต้
F 
องจาก
Eb 
ลา 
 
บ่กลั
Cm 
บมา
 
มาเล่าความ
F 
ฝันคือจังวัน
Bb 
เก่า 
 
 
F 

 
หมอนใบ
Bb 
เก่าที่เ
F 
ฮา 
 
เคยนอน
Gm 
หนุนกัน
 
ตอนนี้มั
Bb 
น 
 
กลายเป็นห
F 
มอนไว้รอง
Cm 
น้ำตา 
 
 
F 
 
ยามคิด
Eb 
ฮอด 
 
น้องกอดห
F 
มอน
Bb 
กอดคือ
F/A 
จังกับ
Gm 
ว่า 
 
อ้ายกลั
Cm 
บมา
 
แล้วหลับ
F 
ฝันด้วยกันสอ
Bb 
งเฮา 
 
 
F 

 
โอบกอดความ
Cm 
ฝัน 
 
ว่าเฮาฮัก
F 
กัน 
 
ชั่วนิรัน
Bb 
ดร…


ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเป็นเงาอยู่เคียงข้างกัน
เล่าความฝันให้กันฟัง สร้างความหวังด้วยแรงใจ
สิก้าวไป ด้วยกันเนาะสองเฮา

ในวันนี้ที่เดิมที่เก่า บ่มีเจ้าคือจังวันนั้น
เหลือเพียงรูปถ่ายคู่เฮา ที่เคยยืนเคียงข้างกัน
กับหมอนใบนั้น ยังคงวางที่เดิมที่เก่า

หมอนใบเดิม ใบเก่า ใบนี้
น้องต้องขอโทษที
ที่มัน มีฮอย น้ำตา
เพราะคำสั่งสวรรค์ หรือจังใด๋
อ้ายจึงต้องจากลา บ่กลับมา
มาเล่าความฝันคือจังวันเก่า

หมอนใบเก่าที่เฮา เคยนอนหนุนกัน
ตอนนี้มัน กลายเป็นหมอนไว้รองน้ำตา
ยามคิดฮอด น้องกอดหมอน
กอดคือจังกับว่า อ้ายกลับมา
แล้วหลับฝันด้วยกันสองเฮา

( ดนตรี )

หมอนใบเดิม ใบเก่า ใบนี้
น้องต้องขอโทษที
ที่มัน มีฮอย น้ำตา
เพราะคำสั่งสวรรค์ หรือจังใด๋
อ้ายจึงต้องจากลา บ่กลับมา
มาเล่าความฝันคือจังวันเก่า

หมอนใบเก่าที่เฮา เคยนอนหนุนกัน
ตอนนี้มัน กลายเป็นหมอนไว้รองน้ำตา
ยามคิดฮอด น้องกอดหมอน
กอดคือจังกับว่า อ้ายกลับมา
แล้วหลับฝันด้วยกันสองเฮา

โอบกอดความฝัน ว่าเฮาฮักกัน ชั่วนิรันดร…


รูปภาพคอร์ด หมอนใบเก่า – จั๊กจั่น วันวิสา

คอร์ดเพลง หมอนใบเก่า - จั๊กจั่น วันวิสา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หมอนใบเก่า (คอร์ด)

คำร้อง : ศักดิ์ศรี พวงยอด
ทำนอง : โอ๋ โก๋ดง
เรียบเรียง : อภิพัฒน์ เอื้อมหาโสภา
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend