คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ – คาราบาว

  
Text   

คอร์ดเพลง : พรไอ้ไข่ คาราบาว

คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ - คาราบาว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คาราบาว : พรไอ้ไข่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em | Em | D | Em | ( 4 Times )

 
นะ
G 
โม 
 
พุทธา
C 
ยะ
 
กราบพระวัดเจ
D 
ดีย์ 
 
บารมีไอ้
Bm 
ไข่
 
ขอ
Em 
ได้ไหว้รับทุกครั้งไป
 
ไข่ชอบตี
D 
ไก่ 
 
แต่ไม่ชอบการพนัน

 
คนข
G 
ยันทำกินมาขอ
C 
ได้
 
ถ้าหวังหวยรวยไ
D 
พ่ หึ! ตัวใครตัว
G 
มัน
 
รวย
Em 
แล้ว 
 
ก็อย่าลืม
Bm 
กัน
 
หวนกลับมารัง
Am 
สรรค์..วัดเจ
D 
ดีย์ไอ้
G 
ไข่

INSTRU | Em | Em | D | Em |( 2 Times )

 
อาณาจั
G 
กรตามพร
C 
ลิงค์
 
อัศจรรย์จ
D 
ริง มีจตุคาม มีไ
Bm 
อ้ไข่
 
นคร
Em 
ศรีธรรมราชเมือง
Em 
ใต้
 
รุ่งเรืองศรีวิ
D 
ชัยในอดีตกาล

 
หลวงปู่ท
G 
วดเหยียบน้ำทะเล
C 
จืด
 
ยึดวัดเจ
D 
ดีย์..ปลดปล่อยดวงวิญญ
G 
าณ
 
ไอ้
Em 
ไข่ก็เลยมี
Bm 
บ้าน
 
มีหน้าที่การ
Am 
งาน..ปกปักรัก
D 
ษาวัดเจ
G 
ดีย์

 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
C 
ใต้
 
อีสาน ออก  
D 
ตก ให้โชคดี โชค
G 
ดี
 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
C 
ใต้
 
อีสาน ออก  
D 
ตก ให้โชคดี โช
Bm 
คดี
 
เมืองสิ
Am 
ชล 
 
คนคอนวัน
D 
นี้
 
ค้าขายเจริ
Am 
ญดี 
 
เพราะบารมีไอ้
B7 
ไข่..

 
มึงไม่
Am 
เชื่อ 
 
นิอย่ามาลบ
Em 
หลู่
 
ของเขา
D 
ดีมีครู 
 
รู้ลื
G 
อไกล
 
ทั้ง ไทย  
Am 
จีน มาเลย์ ต่างหลั่ง
Em 
ไหล
 
มาขอพรไอ้ไ
D 
ข่.. ณ วัดเจดีย์สิ
G 
ชล

INSTRU | G | C | D | G |
INSTRU | Em | C | Am D | G | G |

 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
C 
ใต้
 
อีสาน ออก  
D 
ตก ให้โชคดี โชค
G 
ดี
 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
C 
ใต้
 
อีสาน ออก  
D 
ตก ให้โชคดี โช
Bm 
คดี
 
เมืองสิ
Am 
ชล 
 
คนคอนวัน
D 
นี้
 
ค้าขายเจริ
Am 
ญดี 
 
เพราะบารมีไอ้
B7 
ไข่..

 
มึงไม่
Am 
เชื่อ 
 
นิอย่ามาลบ
Em 
หลู่
 
ของเขา
D 
ดีมีครู 
 
รู้ลื
G 
อไกล
 
ทั้ง ไทย  
Am 
จีน มาเลย์ ต่างหลั่ง
Em 
ไหล
 
มาขอพรไอ้ไ
D 
ข่.. ณ วัดเจดีย์สิ
G 
ชล

INSTRU | Em | Em | D | Em | ( 2 Times )

 
จะเลือก
G 
ตั้ง 
 
แต่งตั้งสักกี่
C 
หน
 
ประชาชี ชา
D 
ชน 
 
ก็ยังจนวันยัง
Bm 
ค่ำ
 
ไอ้
Em 
ไข่เลยต้องนั่งรับกรรม
 
ตั้งแต่เช้ายัน
D 
ค่ำ 
 
ช่วยเหลือคนบนบาน

 
ขอวิญญ
G 
าณไอ้ไข่อย่าท้อ
C 
แท้
 
โควิดทำเรา
D 
แย่ 
 
ถูกลอยแพตกง
G 
าน
 
ต้องหัน
Em 
หน้า.. 
 
ข้าหาปาฏิ
Bm 
หาริย์
 
มากราบไหว้บน
Am 
บาน 
 
D 
อพร 
 
G 
อ้ไข่

 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรดใต้
 
วัดเจดีย์ไอ้
D 
ไข่ 
 
ใครได้ไปให้
Em 
ร่ำรวย
 
ค้า
Em 
ขาย ทำกินไปได้สวย มาแล้วรวย ๆ
D 
ๆ..
 
กลับแล้ว เฮง เฮง เ
G 
ฮง…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พรไอ้ไข่


นะโม พุทธายะ
กราบพระวัดเจดีย์ บารมีไอ้ไข่
ขอได้ไหว้รับทุกครั้งไป
ไข่ชอบตีไก่ แต่ไม่ชอบการพนัน

คนขยันทำกินมาขอได้
ถ้าหวังหวยรวยไพ่ หึ! ตัวใครตัวมัน
รวยแล้ว ก็อย่าลืมกัน
หวนกลับมารังสรรค์..วัดเจดีย์ไอ้ไข่

( ดนตรี )

อาณาจักรตามพรลิงค์
อัศจรรย์จริง มีจตุคาม มีไอ้ไข่
นครศรีธรรมราชเมืองใต้
รุ่งเรืองศรีวิชัยในอดีตกาล

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ยึดวัดเจดีย์..ปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ไอ้ไข่ก็เลยมีบ้าน
มีหน้าที่การงาน..ปกปักรักษาวัดเจดีย์

ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
เมืองสิชล คนคอนวันนี้
ค้าขายเจริญดี เพราะบารมีไอ้[7]ไข่..

มึงไม่เชื่อ นิอย่ามาลบหลู่
ของเขาดีมีครู รู้ลือไกล
ทั้ง ไทย จีน มาเลย์ ต่างหลั่งไหล
มาขอพรไอ้ไข่.. ณ วัดเจดีย์สิชล

( ดนตรี )

ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
เมืองสิชล คนคอนวันนี้
ค้าขายเจริญดี เพราะบารมีไอ้[7]ไข่..

มึงไม่เชื่อ นิอย่ามาลบหลู่
ของเขาดีมีครู รู้ลือไกล
ทั้ง ไทย จีน มาเลย์ ต่างหลั่งไหล
มาขอพรไอ้ไข่.. ณ วัดเจดีย์สิชล

( ดนตรี )

จะเลือกตั้ง แต่งตั้งสักกี่หน
ประชาชี ชาชน ก็ยังจนวันยังค่ำ
ไอ้ไข่เลยต้องนั่งรับกรรม
ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ช่วยเหลือคนบนบาน

ขอวิญญาณไอ้ไข่อย่าท้อแท้
โควิดทำเราแย่ ถูกลอยแพตกงาน
ต้องหันหน้า.. ข้าหาปาฏิหาริย์
มากราบไหว้บนบาน ขอพร ไอ้ไข่

ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ใครได้ไปให้ร่ำรวย
ค้าขาย ทำกินไปได้สวย มาแล้วรวย ๆๆ..
กลับแล้ว เฮง เฮง เฮง…


รูปภาพคอร์ด พรไอ้ไข่ – คาราบาว

คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ - คาราบาว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พรไอ้ไข่ (คอร์ด)

คำร้อง : ยืนยง โอภากุล
ทำนอง : ยืนยง โอภากุล, ปรีชา ชนะภัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend