คอร์ดเพลง ไม้ไผ่ คาราบาว

  
Text   


INTRO | Am | Am | G | Am | ( 4 Times )

 
ใน
Am 
ดึกสงัดมีสายฝนโปรยปราย
 
ฉันเห
G 
ยียดร่างกายทอดไป
Am 
ตามแสงเดือน
 
ใน
C 
โสตประสาทแว่วเสียง
Am 
ฝนเป็นเพื่อน
 
ย้ำ
Dm 
เตือนถึงคืนวันที่ผ่าน
E 
มา
 
โหยห
C 
วนสำนวนครวญ
Am 
คร่ำ 
 
ลำ
Em 
นำของขลุ่ยไม้
Am 
ไผ่
Dm 
ล้อบรรเลงเพลงจาก
C 
นิ้วที่พรมพราย
 
จากฝ
F 
นที่โปรยปราย 
 
จากใ
G 
จที่อาวรณ์… 
 
ถึง
Am 
เธอ

 
เสียง
Am 
ขลุ่ยกลืนกลบลบสำเนียงรอบกาย
 
แสงจั
G 
นทร์กระจายโอบพื้น
Am 
ดินเดียวกัน
 
ปล้องไ
C 
ผ่ผิวนี้มีสืบ
Am 
สายสัมพันธ์
 
เกิดแต่
Dm 
กอร่วมกันนาน
E 
มา 
 
แหละผู้
C 
คนทุกชนทุก
Am 
ชั้น
 
ก็สัม
Em 
พันธ์ดังขลุ่ยไม้
Am 
ไผ่ 
 
คื
Dm 
อแรงลมพลิ้วผ่า
C 
นลำไม้
 
มีล
F 
มจากแรงกาย 
 
มี
G 
ไผ่จากกอรวม 
 
ร่วม
Am 
กัน
 
รวมกั
G 
น 
 
รวม
Am 
กัน 
 
รวม
G 
กัน 
 
รวม
Am 
กัน

 
เป็นเสียง
Em 
ขลุ่ยที่หวีดหวิวแท
Am 
งใจ
 
เป็นเสียงข
Em 
ลุ่ยที่กึกก้องตะโกน
Am 
ไกล
 
เป็นเสียงข
Em 
ลุ่ยที่อยู่เหนือความ
Am 
ตาย
 
ความเหงาในดวง
Dm 
ใจ 
 
ความทุกข์ในเรือน
F 
กาย
 
ความชั่วร้ายในตัว
G 
ตน 
 
อันพสุธนก็สาบ
Am 
สูญ

INSTRU | Am | Am | G | Am | ( 8 Times )

 
เป็นเสียงข
Em 
ลุ่ยที่หวีดหวิวแท
Am 
งใจ
 
เป็นเสียง
Em 
ขลุ่ยที่กึกก้องตะโกน
Am 
ไกล
 
เป็นเสียง
Em 
ขลุ่ยที่อยู่เหนือความ
Am 
ตาย
 
ฉันมาฝากเอ
Dm 
าไว้ 
 
ฉันมาฝากเอา
F 
ไว้
 
ฉันมาฝากเอา
G 
ไว้.. 
 
ในดวงใจของ
Am 
เธอ..

OUTRO | Am | Am | Am | Am |


ในดึกสงัดมีสายฝนโปรยปราย
ฉันเหยียดร่างกายทอดไปตามแสงเดือน
ในโสตประสาทแว่วเสียงฝนเป็นเพื่อน
ย้ำเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมา
โหยหวนสำนวนครวญคร่ำ ลำนำของขลุ่ยไม้ไผ่
ล้อบรรเลงเพลงจากนิ้วที่พรมพราย
จากฝนที่โปรยปราย จากใจที่อาวรณ์… ถึงเธอ

เสียงขลุ่ยกลืนกลบลบสำเนียงรอบกาย
แสงจันทร์กระจายโอบพื้นดินเดียวกัน
ปล้องไผ่ผิวนี้มีสืบสายสัมพันธ์
เกิดแต่กอร่วมกันนานมา แหละผู้คนทุกชนทุกชั้น
ก็สัมพันธ์ดังขลุ่ยไม้ไผ่ คือแรงลมพลิ้วผ่านลำไม้
มีลมจากแรงกาย มีไผ่จากกอรวม ร่วมกัน
รวมกัน รวมกัน รวมกัน รวมกัน

เป็นเสียงขลุ่ยที่หวีดหวิวแทงใจ
เป็นเสียงขลุ่ยที่กึกก้องตะโกนไกล
เป็นเสียงขลุ่ยที่อยู่เหนือความตาย
ความเหงาในดวงใจ ความทุกข์ในเรือนกาย
ความชั่วร้ายในตัวตน อันพสุธนก็สาบสูญ

( ดนตรี )

เป็นเสียงขลุ่ยที่หวีดหวิวแทงใจ
เป็นเสียงขลุ่ยที่กึกก้องตะโกนไกล
เป็นเสียงขลุ่ยที่อยู่เหนือความตาย
ฉันมาฝากเอาไว้ ฉันมาฝากเอาไว้
ฉันมาฝากเอาไว้.. ในดวงใจของเธอ..

มิวสิควิดีโอ ไม้ไผ่ คาราบาว

เพลง : ไม้ไผ่
ศิลปิน : คาราบาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend