คอร์ดเพลง หน้ากาก – วงนั่งเล่น

  
Text   

คอร์ดเพลง หน้ากาก วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง หน้ากาก - วงนั่งเล่น

เพลง หน้ากาก (คอร์ด)

ศิลปิน : วงนั่งเล่น

แนวเพลง : #สตริง

Single : วงนั่งเล่น หน้ากาก

คีย์คอร์ดเพลง หน้ากาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G Em | C Am D | ( 2 Times )

 
ยิ่งส
G 
วมหน้ากาก 
 
ยิ่ง
Em 
เห็นข้างใน
 
จะ
C 
สีอะไรก็
Am 
ใส 
 
D 
ว่าง
 
ไม่เ
G 
ห็นหน้าตาแต่
Em 
เห็นหัวใจ
 
ใคร
C 
คิดอะไรก็
Am 
เห็นกระจ่
D 
าง
 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
D 
ดี 
 
พิสูจน์
G 
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
D 
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D |

 
อา
G 
จงหลับตาไม่
Em 
ลง
 
เพราะยังพะ
C 
วงถึงคนมากม
G 
าย
 
เฮียต่
C 
ายไม่ทำเสื้อผ้า
 
แต่ทำหน้าก
G 
ากแจกใครต่อใคร
 
แต่บาง
C 
คนเป็นนักลงทุน
 
เอาแต่กัก
G 
ตุนไว้ขึ้นราคา
 
รู้
Am 
หน้าไม่รู้ใจ 
 
ไม่เห็นห
D 
น้า.. 
 
แต่เห็น
G 
ใจ 
 
 
D 

 
ยิ่งส
G 
วมหน้ากาก 
 
ยิ่ง
Em 
เห็นข้างใน
 
จะ
C 
สีอะไรก็
Am 
ใส 
 
D 
ว่าง
 
ไม่เ
G 
ห็นหน้าตาแต่
Em 
เห็นหัวใจ
 
ใคร
C 
คิดอะไรก็
Am 
เห็นกระจ่
D 
าง
 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
D 
ดี 
 
พิสูจน์
G 
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
D 
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D |

 
ผ.
G 
อ.ร.พ.อู่ฮั่น 
 
ยอมเสียส
C 
ละแม้ลมหา
G 
ยใจ
 
คุณห
C 
มอน้องพยาบาล
 
บ้านเราก็เห
G 
นื่อยไม่แพ้ที่ไหน
 
แต่บาง
C 
คนเอาแต่ตัวเอง
 
ไม่เห็นคน
G 
อื่นอยู่ในสายตา
 
รู้
Am 
หน้าไม่รู้ใจ 
 
ไม่เห็นห
D 
น้า.. 
 
แต่เห็
G 
นใจ 
 
 
D 

 
ยิ่งส
G 
วมหน้ากาก 
 
ยิ่ง
Em 
เห็นข้างใน
 
จะ
C 
สีอะไรก็
Am 
ใส 
 
D 
ว่าง
 
ไม่เ
G 
ห็นหน้าตาแต่
Em 
เห็นหัวใจ
 
ใคร
C 
คิดอะไรก็
Am 
เห็นกระจ่
D 
าง
 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
D 
ดี 
 
พิสูจน์
G 
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
D 
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D | ( 2 Times )

 
เรื่อ
Am 
งนี้สอนให้รู้ว่า 
 
ถึงส
C 
วมหน้าก
D 
าก
 
ก็
G 
คงไม่อาจปิดบัง 
 
หัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D | ( 2 Times )

 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
D 
ดี 
 
พิสูจน์
G 
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
D 
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ…

INSTRU | G Em | C Am D | G |


ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นข้างใน
จะสีอะไรก็ใสสว่าง
ไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจ
ใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่าง
ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

( ดนตรี )

อาจงหลับตาไม่ลง
เพราะยังพะวงถึงคนมากมาย
เฮียต่ายไม่ทำเสื้อผ้า
แต่ทำหน้ากากแจกใครต่อใคร
แต่บางคนเป็นนักลงทุน
เอาแต่กักตุนไว้ขึ้นราคา
รู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้า.. แต่เห็นใจ

ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นข้างใน
จะสีอะไรก็ใสสว่าง
ไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจ
ใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่าง
ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

( ดนตรี )

ผ.อ.ร.พ.อู่ฮั่น ยอมเสียสละแม้ลมหายใจ
คุณหมอน้องพยาบาล
บ้านเราก็เหนื่อยไม่แพ้ที่ไหน
แต่บางคนเอาแต่ตัวเอง
ไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตา
รู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้า.. แต่เห็นใจ

ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นข้างใน
จะสีอะไรก็ใสสว่าง
ไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจ
ใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่าง
ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

( ดนตรี )

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงสวมหน้ากาก
ก็คงไม่อาจปิดบัง หัวใจ

( ดนตรี )

ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หน้ากาก (คอร์ด)
ศิลปิน วงนั่งเล่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend