หน้าแรก » ลุงพล » คอร์ดเพลง ความจริงในใจ – ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

คอร์ดเพลง ความจริงในใจ – ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

คอร์ดเพลง : ความจริงในใจ ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

คอร์ดเพลง ความจริงในใจ - ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ลุงพล (ไชย์พล วิภา) : ความจริงในใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ความจริงในใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G D | Em | G D | Em | D |

 
าจจะถูกมอง
ว่าฉัน 
 
กลาย
Em 
เป็นคนผิด
 
ต่ช่วงชีวิตที่
ผ่านมา 
 
ตัวเอง
Em 
ที่รู้
 
อบแต่ความรัก
ที่มี
 
เฝ้าถนอม
Em 
ตอนเจ้ายังอยู่
 
ใค
รอาจไม่รู้ 
 
 
แต่เรารู้ความจริง
Em 
ในใจ

 
เคย
โอบกอดเธอ
เอาไว้
 
ยอดดวง
Bm 
ฤทัยตัวน้อย 
 
 
Em 
 
ฉัน
เฝ้ารอคอยวัน 
 
เธอกลับ
มา

 
ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนผิด
 
โอ้ชีวิต
Bm 
อะไรหนักหนา
Em 
 
ทั้งที่รัก
และคอยเมตตา
 
ยังไม่วาย
Bm 
กล่าวหา 
 
ว่าเรา
Em 
ย่ำยี
 
ความจริง
ใจของเรา 
 
จึงอยู่ต
Bm 
รงนี้
 
ยืน
Am 
ยันแม้ชีพไม่มี 
 
 
ฉันยังรักเธอ
..

INSTRU | G D | Em | G D | Em | D |

 
เคย
โอบกอดเธอ
เอาไว้
 
ยอดดวง
Bm 
ฤทัยตัวน้อย 
 
 
Em 
 
ฉัน
เฝ้ารอคอยวัน 
 
เธอกลับ
มา

 
ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนผิด
 
โอ้ชีวิต
Bm 
อะไรหนักหนา
Em 
 
ทั้งที่รัก
และคอยเมตตา
 
ยังไม่วาย
Bm 
กล่าวหา 
 
ว่าเรา
Em 
ย่ำยี
 
ความจริง
ใจของเรา 
 
จึงอยู่ต
Bm 
รงนี้
 
ยืน
Am 
ยันแม้ชีพไม่มี 
 
 
ฉันยังรักเธอ

 
ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนผิด
 
โอ้ชีวิต
Bm 
อะไรหนักหนา
Em 
 
ทั้งที่รัก
และคอยเมตตา
 
ยังไม่วาย
Bm 
กล่าวหา 
 
ว่าเรา
Em 
ย่ำยี
 
ความจริง
ใจของเรา 
 
จึงอยู่ต
Bm 
รงนี้
 
ยืน
Am 
ยันแม้ชีพไม่มี 
 
 
ฉันยังรักเธอ
 
ยืน
Am 
ยันแม้ชีพไม่มี 
 
 
ฉันยังรักเธอ
..


อาจจะถูกมองว่าฉัน กลายเป็นคนผิด
แต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ตัวเองที่รู้
มอบแต่ความรักที่มี
เฝ้าถนอมตอนเจ้ายังอยู่
ใครอาจไม่รู้ แต่เรารู้ความจริงในใจ

เคยโอบกอดเธอเอาไว้
ยอดดวงฤทัยตัวน้อย
ฉันเฝ้ารอคอยวัน เธอกลับมา

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด
โอ้ชีวิตอะไรหนักหนา
ทั้งที่รักและคอยเมตตา
ยังไม่วายกล่าวหา ว่าเราย่ำยี
ความจริงใจของเรา จึงอยู่ตรงนี้
ยืนยันแม้ชีพไม่มี ฉันยังรักเธอ..

( ดนตรี )

เคยโอบกอดเธอเอาไว้
ยอดดวงฤทัยตัวน้อย
ฉันเฝ้ารอคอยวัน เธอกลับมา

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด
โอ้ชีวิตอะไรหนักหนา
ทั้งที่รักและคอยเมตตา
ยังไม่วายกล่าวหา ว่าเราย่ำยี
ความจริงใจของเรา จึงอยู่ตรงนี้
ยืนยันแม้ชีพไม่มี ฉันยังรักเธอ

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด
โอ้ชีวิตอะไรหนักหนา
ทั้งที่รักและคอยเมตตา
ยังไม่วายกล่าวหา ว่าเราย่ำยี
ความจริงใจของเรา จึงอยู่ตรงนี้
ยืนยันแม้ชีพไม่มี ฉันยังรักเธอ
ยืนยันแม้ชีพไม่มี ฉันยังรักเธอ..


รูปภาพคอร์ด ความจริงในใจ – ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

คอร์ดเพลง ความจริงในใจ - ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ความจริงในใจ (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง เพชร สหรัตน์
 โฆษณา