คอร์ดเพลง ความจริงในใจ – ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ความจริงในใจ ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

คอร์ดเพลง ความจริงในใจ - ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ลุงพล (ไชย์พล วิภา) : ความจริงในใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ความจริงในใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G D | Em | G D | C |

G 
  อาจจะถูกม
D 
องว่าฉัน 
 
กลาย
Em 
เป็นคนผิด
G 
  แต่ช่วงชี
D 
วิตที่ผ่านมา 
 
ตัว
Em 
ทเองี่รู้
G 
  มอบแต่ความ
D 
รักที่มี 
 
เฝ้าถ
C 
นอมตอนเจ้ายังอยู่
C 
  ใครอาจไ
D 
ม่รู้ 
 
แต่เรารู้ความ
Em 
จริงในใจ

C 
  เคยโอบกอดเ
D 
ธอเอาไว้
 
  ยอด
Bm 
ดวงฤทัยตัว
Em 
น้อย
 
  
C 
ฉันเฝ้ารอคอยวัน 
 
เธอก
D 
ลับมา

 
ถูกกล่าว
C 
หาว่าเป็นคน
D 
ผิด
 
โอ้ชี
Bm 
วิตอะไรหนัก
Em 
หนา
 
ทั้งที่
C 
รักและคอยเมต
D 
ตา
 
ยังไม่
Bm 
วายกล่าวหา 
 
ว่า
Em 
เราย่ำยี
 
ความจ
C 
ริงที่เกิด 
 
ใจ
Bm 
เรารู้ดี
 
ยัง
Am 
รักและคอยหวั
D 
งดี
 
คิดถึงทุกลมหา
G 
ยใจ

INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Bm Em |
INSTRU | C Bm | Am D | D |

C 
  เคยโอบกอดเ
D 
ธอเอาไว้
 
  ยอด
Bm 
ดวงฤทัยตัว
Em 
น้อย
 
  
C 
ฉันเฝ้ารอคอยวัน 
 
เธอก
D 
ลับมา

 
ถูกกล่าว
C 
หาว่าเป็นคน
D 
ผิด
 
โอ้ชี
Bm 
วิตอะไรหนัก
Em 
หนา
 
ทั้งที่
C 
รักและคอยเมต
D 
ตา
 
ยังไม่
Bm 
วายกล่าวหา 
 
ว่า
Em 
เราย่ำยี
 
ความจ
C 
ริงที่เกิด 
 
ใจ
Bm 
เรารู้ดี
 
ยัง
Am 
รักและคอยหวั
D 
งดี

 
ถูกกล่าว
C 
หาว่าเป็นคน
D 
ผิด
 
โอ้ชี
Bm 
วิตอะไรหนัก
Em 
หนา
 
ทั้งที่
C 
รักและคอยเมต
D 
ตา
 
ยังไม่
Bm 
วายกล่าวหา 
 
ว่า
Em 
เราย่ำยี
 
ความจ
C 
ริงที่เกิด 
 
ใจ
Bm 
เรารู้ดี
 
ยัง
Am 
รักและคอยหวั
D 
งดี
 
คิดถึงทุกลมหา
 
ยใจ..

OUTRO | G D | Em | G D | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความจริงในใจ


อาจจะถูกมองว่าฉัน กลายเป็นคนผิด
แต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ตัวทเองี่รู้
มอบแต่ความรักที่มี เฝ้าถนอมตอนเจ้ายังอยู่
ใครอาจไม่รู้ แต่เรารู้ความจริงในใจ

เคยโอบกอดเธอเอาไว้
ยอดดวงฤทัยตัวน้อย
ฉันเฝ้ารอคอยวัน เธอกลับมา

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด
โอ้ชีวิตอะไรหนักหนา
ทั้งที่รักและคอยเมตตา
ยังไม่วายกล่าวหา ว่าเราย่ำยี
ความจริงที่เกิด ใจเรารู้ดี
ยังรักและคอยหวังดี
คิดถึงทุกลมหายใจ

( ดนตรี )

เคยโอบกอดเธอเอาไว้
ยอดดวงฤทัยตัวน้อย
ฉันเฝ้ารอคอยวัน เธอกลับมา

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด
โอ้ชีวิตอะไรหนักหนา
ทั้งที่รักและคอยเมตตา
ยังไม่วายกล่าวหา ว่าเราย่ำยี
ความจริงที่เกิด ใจเรารู้ดี
ยังรักและคอยหวังดี

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด
โอ้ชีวิตอะไรหนักหนา
ทั้งที่รักและคอยเมตตา
ยังไม่วายกล่าวหา ว่าเราย่ำยี
ความจริงที่เกิด ใจเรารู้ดี
ยังรักและคอยหวังดี
คิดถึงทุกลมหายใจ..


รูปภาพคอร์ด ความจริงในใจ – ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

คอร์ดเพลง ความจริงในใจ - ลุงพล (ไชย์พล วิภา)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ความจริงในใจ (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend