คอร์ดเพลง ชาเลนจ์ – อาร์ตติส

  
Text   

คอร์ดเพลง : ชาเลนจ์ อาร์ตติส

คอร์ดเพลง ชาเลนจ์ - อาร์ตติส

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อาร์ตติส : ชาเลนจ์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ชาเลนจ์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | G#m | A | B | ( 2 Times )

 
ฮู้จักกัน
E 
มาตั้งดน 
 
เป็นคนคุ้
G#m 
นเคย กะว่าตั้งนาน
 
ฐานะในเ
A 
ฟซกะเป็นแค่หมู่
B 
กัน
 
อยากจะ
E 
มีความรัก 
 
ที่มีแค่
G#m 
เธอกับฉัน
 
มีสต
A 
อรี่ในฝันแค่สองเ
B 
รา
 
เปิดตัวคบกันเป็
E 
นแฟน

 
ก็เห็น
A 
แน 
 
แต่เขาเ
B 
ฮ็ด
 
อยู่ใน
G#m 
เฟซโพสต์ท้าช
C#m 
าเลนจ์
 
เลยอยากสิล
A 
องชวนเจ้ามาเ
B 
ล่นเบิ่งก่อ
E 
นหนา

 
สิโพสต์แ
A 
ท็กให้เจ้าผู้เ
B 
ดียว
G#m 
เพียวเพียวแก่นเข่นเด้
C#m 
อหล่า
 
เพราะเกมส์
A 
นี้ต้องการผู้กล้า
 
คือเจ้าเท่
B 
านั้น..

 
อ้ายอยากจะ
A 
ท้าชาเลนจ์
 
ให้เธอมา
G#m 
เป็นแฟ
C#m 
นกัน
 
ให้รักกัน
F 
ไปนานๆ 
 
แบบไม่มี
G#m 
วันเลิกรา
 
ให้เจ้าฮักอ้
A 
ายเบิดใจ
 
อ้ายกะสิ
G#m 
ฮักแต่น้อ
C#m 
งหล่า
 
ว่าไงถูก
F#m 
ใจป่ะล่ะ.
B 
..
 
คั่นเจ้าบ่กล้าถือว่า
C#m 
บ่แก๋ว 
 
 
B 

 
มักอ้าย
E 
แน่แม่อ้ายสิด๊า
 
เป็นแฟนอ้าย
C#m 
แน่ 
 
แค่อ้ายนิละ
 
สิให้ค่าด
A 
อง 
 
จั๊กสองหาบตะกร้า
 
อ้ายสิหาบไป
B 
หา ถ้าหากว่าเธอ ต
E 
กลง 
 
 
B 

INTRO | E | G#m | A | B | ( 2 Times )

 
ก็เห็น
A 
แน 
 
แต่เขาเ
B 
ฮ็ด
 
อยู่ใน
G#m 
เฟซโพสต์ท้าช
C#m 
าเลนจ์
 
เลยอยากสิล
A 
องชวนเจ้ามาเ
B 
ล่นเบิ่งก่อ
E 
นหนา

 
สิโพสต์แ
A 
ท็กให้เจ้าผู้เ
B 
ดียว
G#m 
เพียวเพียวแก่นเข่นเด้
C#m 
อหล่า
 
เพราะเกมส์
A 
นี้ต้องการผู้กล้า
 
คือเจ้าเท่
B 
านั้น..

 
อ้ายอยากจะ
A 
ท้าชาเลนจ์
 
ให้เธอมา
G#m 
เป็นแฟ
C#m 
นกัน
 
ให้รักกัน
F#m 
ไปนานๆ 
 
แบบไม่มี
G#m 
วันเลิกรา
 
ให้เจ้าฮักอ้
A 
ายเบิดใจ
 
อ้ายกะสิ
G#m 
ฮักแต่น้อ
C#m 
งหล่า
 
ว่าไงถูก
F#m 
ใจป่ะล่ะ.
B 
..
 
คั่นเจ้าบ่กล้าถือว่า
C#m 
บ่แก๋ว 
 
 
B 

 
มักอ้าย
E 
แน่แม่อ้ายสิด๊า
 
เป็นแฟนอ้าย
C#m 
แน่ 
 
แค่อ้ายนิละ
 
สิให้ค่าด
A 
อง 
 
จั๊กสองหาบตะกร้า
 
อ้ายสิหาบไป
B 
หา ถ้าหากว่าเธอ ต
E 
กลง 
 
 
B 

 
อ้ายอยากจะ
A 
ท้าชาเลนจ์
 
ให้เธอมา
G#m 
เป็นแฟ
C#m 
นกัน
 
ให้รักกัน
F#m 
ไปนานๆ 
 
แบบไม่มี
G#m 
วันเลิกรา
 
ให้เจ้าฮักอ้
A 
ายเบิดใจ
 
อ้ายกะสิ
G#m 
ฮักแต่น้อ
C#m 
งหล่า
 
ว่าไงถูก
F#m 
ใจป่ะล่ะ.
B 
..
 
คั่นเจ้าบ่กล้าถือว่า
C#m 
บ่แก๋ว 
 
 
B 

OUTRO | E | G#m | A | B | ( 2 Times ) | E |


ฮู้จักกันมาตั้งดน เป็นคนคุ้นเคย กะว่าตั้งนาน
ฐานะในเฟซกะเป็นแค่หมู่กัน
อยากจะมีความรัก ที่มีแค่เธอกับฉัน
มีสตอรี่ในฝันแค่สองเรา
เปิดตัวคบกันเป็นแฟน

ก็เห็นแน แต่เขาเฮ็ด
อยู่ในเฟซโพสต์ท้าชาเลนจ์
เลยอยากสิลองชวนเจ้ามาเล่นเบิ่งก่อนหนา

สิโพสต์แท็กให้เจ้าผู้เดียว
เพียวเพียวแก่นเข่นเด้อหล่า
เพราะเกมส์นี้ต้องการผู้กล้า
คือเจ้าเท่านั้น..

อ้ายอยากจะท้าชาเลนจ์
ให้เธอมาเป็นแฟนกัน
ให้รักกันไปนานๆ แบบไม่มีวันเลิกรา
ให้เจ้าฮักอ้ายเบิดใจ
อ้ายกะสิฮักแต่น้องหล่า
ว่าไงถูกใจป่ะล่ะ…
คั่นเจ้าบ่กล้าถือว่าบ่แก๋ว

มักอ้ายแน่แม่อ้ายสิด๊า
เป็นแฟนอ้ายแน่ แค่อ้ายนิละ
สิให้ค่าดอง จั๊กสองหาบตะกร้า
อ้ายสิหาบไปหา ถ้าหากว่าเธอ ตกลง

( ดนตรี )

ก็เห็นแน แต่เขาเฮ็ด
อยู่ในเฟซโพสต์ท้าชาเลนจ์
เลยอยากสิลองชวนเจ้ามาเล่นเบิ่งก่อนหนา

สิโพสต์แท็กให้เจ้าผู้เดียว
เพียวเพียวแก่นเข่นเด้อหล่า
เพราะเกมส์นี้ต้องการผู้กล้า
คือเจ้าเท่านั้น..

อ้ายอยากจะท้าชาเลนจ์
ให้เธอมาเป็นแฟนกัน
ให้รักกันไปนานๆ แบบไม่มีวันเลิกรา
ให้เจ้าฮักอ้ายเบิดใจ
อ้ายกะสิฮักแต่น้องหล่า
ว่าไงถูกใจป่ะล่ะ…
คั่นเจ้าบ่กล้าถือว่าบ่แก๋ว

มักอ้ายแน่แม่อ้ายสิด๊า
เป็นแฟนอ้ายแน่ แค่อ้ายนิละ
สิให้ค่าดอง จั๊กสองหาบตะกร้า
อ้ายสิหาบไปหา ถ้าหากว่าเธอ ตกลง

อ้ายอยากจะท้าชาเลนจ์
ให้เธอมาเป็นแฟนกัน
ให้รักกันไปนานๆ แบบไม่มีวันเลิกรา
ให้เจ้าฮักอ้ายเบิดใจ
อ้ายกะสิฮักแต่น้องหล่า
ว่าไงถูกใจป่ะล่ะ…
คั่นเจ้าบ่กล้าถือว่าบ่แก๋ว


รูปภาพคอร์ด ชาเลนจ์ – อาร์ตติส

คอร์ดเพลง ชาเลนจ์ - อาร์ตติส

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ชาเลนจ์ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : โอ๋ คมวิชญ์
เรียบเรีบง : Pop Nitipong
ติดต่องานโทร : 0632564469
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend