คอร์ดเพลง บุญธรรม – เขียนไขและวานิช

  
Text   

คอร์ดเพลง : บุญธรรม เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง บุญธรรม - เขียนไขและวานิช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เขียนไขและวานิช : บุญธรรม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง บุญธรรม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง บุญธรรม - เขียนไขและวานิช

CAPO #1
INTRO | G | G | C | C |
INTRO | Em | Em | D | D |

 
เนิ่นน
G 
าน 
 
เนิ่นน
C 
าน
 
กับกลิ่นไอห
Em 
มอน 
 
ที่เธอน
D 
อน
 
ล่องล
G 
อย 
 
ล่องล
C 
อยไป
 
กับร่าง
Em 
กายไร้ 
 
ซึ่งวิญญ
D 
าณ

Em 
บนนภา 
 
อาก
D 
าศที่กว้างไกล
Em 
คงจะมีความ
D 
สุขมากมาย 
 
ทุกวั
C 
นนี้
Em 
ตรงนั้นมีความ
D 
สุขบ้างไหม
Em 
อยู่ตรงนี้ 
 
ทน
D 
ทุกข์สักแค่ไหน 
 
เธอรู้ไ
C 
หม

 
ไม่
Em 
นานนี้ 
 
จะ
D 
รุ่งเช้า 
 
โปรดลืม
C 
ตา
 
ไม่
Em 
นานนี้ 
 
จะ
D 
รุ่งเช้า 
 
โปรดลืม
C 
ตา
 
ไม่
Em 
นานนี้ 
 
จะ
D 
รุ่งเช้า 
 
โปรดลืม
C 
ตา

INSTRU | Em | D | C | C | ( 4 Times )

Em 
บนนภา 
 
อาก
D 
าศที่กว้างไกล
Em 
คงจะมีความ
D 
สุขมากมาย 
 
ทุกวั
C 
นนี้
Em 
ตรงนั้นมีความ
D 
สุขบ้างไหม
Em 
อยู่ตรงนี้ 
 
ทน
D 
ทุกข์สักแค่ไหน 
 
เธอรู้ไ
C 
หม

 
ขอให้
Em 
เธอเกิดสุข 
 
รออยู่บน
D 
ฟ้าเรืองรอง
 
ฉันจะค
C 
อยสอดส่อง 
 
วันสิ้นแสงร่ำไร
 
ถึงเว
Em 
ลาเกิดดับ 
 
D 
ะตามไป
 
เธอผู้อยู่แ
C 
สนไกล

 
ขอให้
Em 
เธอเกิดสุข 
 
รออยู่บน
D 
ฟ้าเรืองรอง
 
ฉันจะค
C 
อยสอดส่อง 
 
วันสิ้นแสงร่ำไร
 
ถึงเว
Em 
ลาเกิดดับ 
 
 
D 
จะตามไป 
 
เธอผู้อยู่แ
C 
สนไกล

 
ไม่
Em 
นานนี้ 
 
จะ
D 
รุ่งเช้า 
 
โปรดลืม
C 
ตา
 
ไม่
Em 
นานนี้ 
 
จะ
D 
รุ่งเช้า 
 
โปรดลืม
C 
ตา
 
ไม่
Em 
นานนี้ 
 
จะ
D 
รุ่งเช้า 
 
โปรดลืม
C 
ตา

 
ขอให้
Em 
เธอเกิดสุข 
 
รออยู่บน
D 
ฟ้าเรืองรอง
 
ฉันจะค
C 
อยสอดส่อง 
 
วันสิ้นแสงร่ำไร
 
ถึงเว
Em 
ลาเกิดดับ 
 
D 
ะตามไป
 
เธอผู้อยู่แ
C 
สนไกล

Em 
บนนภา 
 
อาก
D 
าศที่กว้างไกล
Em 
คงจะมีความ
D 
สุขมากมาย 
 
ทุกวั
C 
นนี้
Em 
ตรงนั้นมีความ
D 
สุขบ้างไหม
Em 
อยู่ตรงนี้ 
 
ทน
D 
ทุกข์สักแค่ไหน
 
เธอรู้ไ
C 
หม

Em 
ตรงนั้นมีความ
D 
สุขบ้างไหม
Em 
อยู่ตรงนี้ 
 
ทน
D 
ทุกข์สักแค่ไหน
 
เธอรู้ไ
C 
หม..

OUTRO | G |


เนิ่นนาน เนิ่นนาน
กับกลิ่นไอหมอน ที่เธอนอน
ล่องลอย ล่องลอยไป
กับร่างกายไร้ ซึ่งวิญญาณ

บนนภา อากาศที่กว้างไกล
คงจะมีความสุขมากมาย ทุกวันนี้
ตรงนั้นมีความสุขบ้างไหม
อยู่ตรงนี้ ทนทุกข์สักแค่ไหน เธอรู้ไหม

ไม่นานนี้ จะรุ่งเช้า โปรดลืมตา
ไม่นานนี้ จะรุ่งเช้า โปรดลืมตา
ไม่นานนี้ จะรุ่งเช้า โปรดลืมตา

( ดนตรี )

บนนภา อากาศที่กว้างไกล
คงจะมีความสุขมากมาย ทุกวันนี้
ตรงนั้นมีความสุขบ้างไหม
อยู่ตรงนี้ ทนทุกข์สักแค่ไหน เธอรู้ไหม

ขอให้เธอเกิดสุข รออยู่บนฟ้าเรืองรอง
ฉันจะคอยสอดส่อง วันสิ้นแสงร่ำไร
ถึงเวลาเกิดดับ จะตามไป
เธอผู้อยู่แสนไกล

ขอให้เธอเกิดสุข รออยู่บนฟ้าเรืองรอง
ฉันจะคอยสอดส่อง วันสิ้นแสงร่ำไร
ถึงเวลาเกิดดับ จะตามไป เธอผู้อยู่แสนไกล

ไม่นานนี้ จะรุ่งเช้า โปรดลืมตา
ไม่นานนี้ จะรุ่งเช้า โปรดลืมตา
ไม่นานนี้ จะรุ่งเช้า โปรดลืมตา

ขอให้เธอเกิดสุข รออยู่บนฟ้าเรืองรอง
ฉันจะคอยสอดส่อง วันสิ้นแสงร่ำไร
ถึงเวลาเกิดดับ จะตามไป
เธอผู้อยู่แสนไกล

บนนภา อากาศที่กว้างไกล
คงจะมีความสุขมากมาย ทุกวันนี้
ตรงนั้นมีความสุขบ้างไหม
อยู่ตรงนี้ ทนทุกข์สักแค่ไหน
เธอรู้ไหม

ตรงนั้นมีความสุขบ้างไหม
อยู่ตรงนี้ ทนทุกข์สักแค่ไหน
เธอรู้ไหม..


รูปภาพคอร์ด บุญธรรม – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง บุญธรรม - เขียนไขและวานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บุญธรรม (คอร์ด)

เนื้อร้อง สาโรจน์ ยอดยิ่ง
ทำนอง สาโรจน์ ยอดยิ่ง
กีต้าร์ สาโรจน์ ยอดยิ่ง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend