คอร์ดเพลง อย่าลืมได้ไหม – Gift My Project

  
Text   

คอร์ดเพลง : อย่าลืมได้ไหม Gift My Project

คอร์ดเพลง อย่าลืมได้ไหม - Gift My Project

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Gift My Project : อย่าลืมได้ไหม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อย่าลืมได้ไหม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง อย่าลืมได้ไหม - Gift My Project

Tune to Eb
INTRO | A F#m | D E | ( 4 Times )

 
 
อยากบอกว่าเข้าใจ
F#m 
ทุกอย่าง
 
ที่เธอ
ตัดสินใจอย่าง
นั้น
 
 
อยากบอกว่าเข้าใจ
F#m 
ทุกสิ่ง
 
ที่เธอ
ต้องเดินไปจาก
ฉัน

C#m 
เมื่อถึงปลายทาง
F#m 
ของเรา
 
หมดเว
Bm 
ลาก็ต้องจาก
กัน
 
 
C#m 
เมื่อฟ้ากำหน
F#m 
ดเอาไว้อย่างนั้
Bm 
 
มาไกลได้แค่
นี้

 
แต่อยากขอ
ให้เธออย่าลืม
F#m 
ได้ไหม
 
วัน
ดี ๆ ที่เรา
เคยผ่านมา
 
ขอ
ให้เธออย่าทิ้
F#m 
งมันได้ไหม
 
ควา
มทรงจำที่เรา
ร่วมสร้างมา
 
 
C#m 
เก็บไว้ลึก 
 
F#m 
สักแห่งสักที่
Bm 
ภายในหัวใ
 
 
C#m 
อย่างน้อยให้เร
F#m 
าได้รู้ว่าครั้
Bm 
งหนึ่ง.. 
 
 
เราเคยรักกัน

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
 
อยากบอกว่าซึ้งใจ
F#m 
ทุกอย่าง
 
ที่เธอ
เคยทำให้ต่อ
กัน
 
 
อยากบอกขอให้เธ
F#m 
อโชคดี
 
ฉันมา
ส่งเธอได้แค่
นี้

C#m 
เมื่อถึงปลายทาง
F#m 
ของเรา
 
หมดเว
Bm 
ลาก็ต้องจาก
กัน
 
 
C#m 
เมื่อฟ้ากำหน
F#m 
ดเอาไว้อย่างนั้
Bm 
 
มาไกลได้แค่
นี้

 
แต่อยากขอ
ให้เธออย่าลืม
F#m 
ได้ไหม
 
วัน
ดี ๆ ที่เรา
เคยผ่านมา
 
ขอ
ให้เธออย่าทิ้
F#m 
งมันได้ไหม
 
ควา
มทรงจำที่เรา
ร่วมสร้างมา
 
 
C#m 
เก็บไว้ลึก 
 
F#m 
สักแห่งสักที่
Bm 
ภายในหัวใ
 
 
C#m 
อย่างน้อยให้เร
F#m 
าได้รู้ว่าครั้
Bm 
งหนึ่ง.. 
 
 
เราเคยรักกัน

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times )
INSTRU | C#m F#m | Bm E | ( 2 Times )

 
แต่อยากขอ
ให้เธออย่าลืม
F#m 
ได้ไหม
 
วัน
ดี ๆ ที่เรา
เคยผ่านมา
 
ขอ
ให้เธออย่าทิ้
F#m 
งมันได้ไหม
 
ควา
มทรงจำที่เรา
ร่วมสร้างมา
 
 
C#m 
เก็บไว้ลึก 
 
F#m 
สักแห่งสักที่
Bm 
ภายในหัวใ
 
 
C#m 
อย่างน้อยให้เร
F#m 
าได้รู้ว่าครั้
Bm 
งหนึ่ง.. 
 
 
เราเคยรักกัน

OUTRO | A F#m | D E | ( 4 Times ) | A |


อยากบอกว่าเข้าใจทุกอย่าง
ที่เธอตัดสินใจอย่างนั้น
อยากบอกว่าเข้าใจทุกสิ่ง
ที่เธอต้องเดินไปจากฉัน

เมื่อถึงปลายทางของเรา
หมดเวลาก็ต้องจากกัน
เมื่อฟ้ากำหนดเอาไว้อย่างนั้น
มาไกลได้แค่นี้

แต่อยากขอให้เธออย่าลืมได้ไหม
วันดี ๆ ที่เราเคยผ่านมา
ขอให้เธออย่าทิ้งมันได้ไหม
ความทรงจำที่เราร่วมสร้างมา
เก็บไว้ลึก ๆ สักแห่งสักที่ภายในหัวใจ
อย่างน้อยให้เราได้รู้ว่าครั้งหนึ่ง.. เราเคยรักกัน

( ดนตรี )

อยากบอกว่าซึ้งใจทุกอย่าง
ที่เธอเคยทำให้ต่อกัน
อยากบอกขอให้เธอโชคดี
ฉันมาส่งเธอได้แค่นี้

เมื่อถึงปลายทางของเรา
หมดเวลาก็ต้องจากกัน
เมื่อฟ้ากำหนดเอาไว้อย่างนั้น
มาไกลได้แค่นี้

แต่อยากขอให้เธออย่าลืมได้ไหม
วันดี ๆ ที่เราเคยผ่านมา
ขอให้เธออย่าทิ้งมันได้ไหม
ความทรงจำที่เราร่วมสร้างมา
เก็บไว้ลึก ๆ สักแห่งสักที่ภายในหัวใจ
อย่างน้อยให้เราได้รู้ว่าครั้งหนึ่ง.. เราเคยรักกัน

( ดนตรี )

แต่อยากขอให้เธออย่าลืมได้ไหม
วันดี ๆ ที่เราเคยผ่านมา
ขอให้เธออย่าทิ้งมันได้ไหม
ความทรงจำที่เราร่วมสร้างมา
เก็บไว้ลึก ๆ สักแห่งสักที่ภายในหัวใจ
อย่างน้อยให้เราได้รู้ว่าครั้งหนึ่ง.. เราเคยรักกัน


รูปภาพคอร์ด อย่าลืมได้ไหม – Gift My Project

คอร์ดเพลง อย่าลืมได้ไหม - Gift My Project

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าลืมได้ไหม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เจ้าของลิขสิทธิ์ วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend