หน้าแรก » GiFT My Project » คอร์ดเพลง กลับมาให้ฉันกอด (คนทางนั้น ภาค3) – GiFT My Project

คอร์ดเพลง กลับมาให้ฉันกอด (คนทางนั้น ภาค3) – GiFT My Project

คอร์ดเพลง กลับมาให้ฉันกอด (คนทางนั้น ภาค3) GiFT My Project

GiFT My Project

คอร์ดเพลง กลับมาให้ฉันกอด

ศิลปิน : GiFT My Project

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง กลับมาให้ฉันกอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

กลับมาให้ฉันกอด (คนทางนั้น ภาค3) - GiFT My Project
คอร์ด

INTRO | Cmaj7 | Cmaj7 |
INTRO | Dm7 | Dm7 |
INTRO ( 2 Times )

Cmaj7 
คิดถึงรอยยิ้มของเธอ
Cmaj7 
คิดถึงสายตาที่เธอมอง
Dm7 
มา 
 
ที่ฉัน
Cmaj7 
คิดถึงอ้อมแขนของเธอ
Cmaj7 
ไออุ่นของเธอที่ฉันได้
Dm7 
กอด 
 
วันนั้น
 
ทำได้เ
Am7 
พียงคิดถึง 
 
ได้เ
Em 
พียงเท่านั้น
Dm7 
เพราะไม่มีเธออีกแ
ล้ว

 
* กลับมาให้ฉัน
Cmaj7 
กอดได้ไหม
 
กลับมาอยู่ตรง
Am7 
นี้กันอีกครั้ง
 
ชีวิตที่ไม่มีเ
Dm7 
ธอ 
 
มีแค่ฉั
Em 
นเพียงลำ
Am 
พัง
Dm7 
มันอ้างว้างเกิน
ไป

 
** กลับมาให้ฉัน
Cmaj7 
กอดได้ไหม
 
อยากจะได้ยินเ
Am7 
สียงเธออีกครั้ง
 
โลกที่มันกว้างใ
Dm7 
หญ่ 
 
ตอนนี้เ
Em 
ธออยู่
Am 
ที่ใด
 
เธอรู้ไ
Dm7 
หม 
 
 
..คิดถึงเธอจริ
Dm7 
งๆ

 
จะผ่านเวลาไปน
Em 
านแค่ไหน
Dm7 
ใจ 
 
ฉันยังคง
Cmaj7 
คิดถึง
Dm7 
..เฝ้ารอเวลาให้
Em 
ถึงวัน
Am 
หนึ่ง
 
เราคงได้เจ
Dm7 
อกัน 
 
อีกค
รั้ง

INSTRU | Cmaj7 | Dm7 | Cmaj7 | Dm7 |
INSTRU | Am | Em | Dm7 | G |

( * ) ( ** )

Em 
 
Am 
เธอรู้ไ
Dm7 
หม..
.

เนื้อเพลง
คิดถึงรอยยิ้มของเธอ
คิดถึงสายตาที่เธอมองมา ที่ฉัน
คิดถึงอ้อมแขนของเธอ
ไออุ่นของเธอที่ฉันได้กอด วันนั้น
ทำได้เพียงคิดถึง ได้เพียงเท่านั้น
เพราะไม่มีเธออีกแล้ว
กลับมาให้ฉันกอดได้ไหม
กลับมาอยู่ตรงนี้กันอีกครั้ง

ชีวิตที่ไม่มีเธอ มีแค่ฉันเพียงลำพัง
มันอ้างว้างเกินไป
กลับมาให้ฉันกอดได้ไหม
อยากจะได้ยินเสียงเธออีกครั้ง
โลกที่มันกว้างใหญ่ ตอนนี้เธออยู่ที่ใด
เธอรู้ไหม คิดถึงเธอจริงๆ
จะผ่านเวลาไปนานแค่ไหน
ใจ ฉันยังคงคิดถึง

เฝ้ารอเวลาให้ถึงวันหนึ่ง
เราคงได้เจอกัน อีกครั้ง
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กลับมาให้ฉันกอด [คนทางนั้น ภาค3]
คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
 โฆษณา