หน้าแรก » THE TIG » คอร์ดเพลง โดนสักที – THE TIG

คอร์ดเพลง โดนสักที – THE TIG

คอร์ดเพลง : โดนสักที THE TIG

คอร์ดเพลง โดนสักที - THE TIG

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single THE TIG : โดนสักที


INTRO | G | C | G | D |
INTRO | G D | Em D | C Am | D |

  ไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นพั
นนี้
  หน้าตาเธอก็ดี 
 
แต่ใจเธอแส
นดำ
  ไม่เคยคิดว่าฉันต้องโดนเธ
อทำ
  ทำให้ฉันเจ็บช้ำและมีแต่
น้ำตา

Em 
  ฉันเคย
รักเพราะฉันไม่
รู้ว่าเธอนั้น 
 
อ้อร้อ
Am 
  ถ้าเธอยังไม่พอก็ไป 
 
ไม่ต้
องสน..

 
คนอ้อ
ร้อเหมือนเ
ธอต้องเจอ 
 
ต้อง
Em 
โดนสักที
 
ให้คน
รักของเธอนั่น
ย่ำยี 
 
เหมือ
Am 
นที่เธอทำกับ
ฉัน
 
คนอ้อ
ร้อเหมือนเ
ธอต้องเจ็บจ
Em 
ริงๆ 
 
สักวัน
 
เธอจะ
รู้ว่าที่เธอทำกั
บฉัน.. 
 
 
นั้น.. 
 
มันเจ็บพันพรือ

INSTRU | Em D | C D |

  ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เ
ธอนั้นเลือกแล้ว
  ถ้าจะทิ้งกันแล้วก็ไปใ
ห้พ้น
  ยังมีคนดีดีมากมายตั้งหล
ายคน
  ฉันก็ไม่อยากทนกับคนเหมือ
นเธอ

Em 
  ฉันเคย
รักเพราะฉันไม่
รู้ว่าเธอนั้น 
 
อ้อร้อ
Am 
  ถ้าเธอยังไม่พอก็ไป 
 
ไม่ต้
องสน..

 
คนอ้อ
ร้อเหมือนเ
ธอต้องเจอ 
 
ต้อง
Em 
โดนสักที
 
ให้คน
รักของเธอนั่น
ย่ำยี 
 
เหมือ
Am 
นที่เธอทำกับ
ฉัน
 
คนอ้อ
ร้อเหมือนเ
ธอต้องเจ็บจ
Em 
ริงๆ 
 
สักวัน
 
เธอจะ
รู้ว่าที่เธอทำกั
บฉัน.. 
 
 
นั้น.. 
 
มันเจ็บพันพรือ

INSTRU | Em D | C |
INSTRU | G D | Em D | C Am | D | D |

 
คนอ้อ
ร้อเหมือนเ
ธอต้องเจอ 
 
ต้อง
Em 
โดนสักที
 
ให้คน
รักของเธอนั่น
ย่ำยี 
 
เหมือ
Am 
นที่เธอทำกับ
ฉัน
 
คนอ้อ
ร้อเหมือนเ
ธอต้องเจ็บจ
Em 
ริงๆ 
 
สักวัน
 
เธอจะ
รู้ว่าที่เธอทำกั
บฉัน.. 
 
 
นั้น.. 
 
มันเจ็บพันพรือ

OUTRO | Em D | C | ( 3 Times ) | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โดนสักที


ไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นพันนี้
หน้าตาเธอก็ดี แต่ใจเธอแสนดำ
ไม่เคยคิดว่าฉันต้องโดนเธอทำ
ทำให้ฉันเจ็บช้ำและมีแต่น้ำตา

ฉันเคยรักเพราะฉันไม่รู้ว่าเธอนั้น อ้อร้อ
ถ้าเธอยังไม่พอก็ไป ไม่ต้องสน..

คนอ้อร้อเหมือนเธอต้องเจอ ต้องโดนสักที
ให้คนรักของเธอนั่นย่ำยี เหมือนที่เธอทำกับฉัน
คนอ้อร้อเหมือนเธอต้องเจ็บจริงๆ สักวัน
เธอจะรู้ว่าที่เธอทำกับฉัน.. นั้น.. มันเจ็บพันพรือ

( ดนตรี )

ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอนั้นเลือกแล้ว
ถ้าจะทิ้งกันแล้วก็ไปให้พ้น
ยังมีคนดีดีมากมายตั้งหลายคน
ฉันก็ไม่อยากทนกับคนเหมือนเธอ

ฉันเคยรักเพราะฉันไม่รู้ว่าเธอนั้น อ้อร้อ
ถ้าเธอยังไม่พอก็ไป ไม่ต้องสน..

คนอ้อร้อเหมือนเธอต้องเจอ ต้องโดนสักที
ให้คนรักของเธอนั่นย่ำยี เหมือนที่เธอทำกับฉัน
คนอ้อร้อเหมือนเธอต้องเจ็บจริงๆ สักวัน
เธอจะรู้ว่าที่เธอทำกับฉัน.. นั้น.. มันเจ็บพันพรือ

( ดนตรี )

คนอ้อร้อเหมือนเธอต้องเจอ ต้องโดนสักที
ให้คนรักของเธอนั่นย่ำยี เหมือนที่เธอทำกับฉัน
คนอ้อร้อเหมือนเธอต้องเจ็บจริงๆ สักวัน
เธอจะรู้ว่าที่เธอทำกับฉัน.. นั้น.. มันเจ็บพันพรือ


รูปภาพคอร์ด โดนสักที – THE TIG

คอร์ดเพลง โดนสักที - THE TIG

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โดนสักที (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง เอฟ วงFIN
เรียบเรียง JPS RECORDS กิตเดช แก้วเจือ (ก๊อก จัตุรัส)
ติดต่องานแสดง 065-563 9444
โดนสักที - THE TIG
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :