คอร์ดเพลง โอ้เธอ – สงกรานต์ รังสรรค์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง โอ้เธอ – สงกรานต์ รังสรรค์

INTRO | G | Bm | Em | Cm7 |

 
G 
ธอ 
 
เธอคงคิดมา
Bm 
กเกินไป
 
ไม่มีอะ
C 
ไรที่เธอนั้นเคยทำผิดต่อ
Cm 
ฉันเ
D 
ลย
 
โอ้เ
G 
ธอ 
 
เธอคงไม่
Bm 
รู้อะไร
 
ว่าเธอคือ
C 
คนที่ทำให้ใจฉันได้เจอ
Cm 
รัก 
 
 
D 

 
เหมือนท้อง
Em 
ฟ้า 
 
ไม่เคยมีด
D 
าว
 
ที่มันสด
C 
ใส 
 
ให้มองขึ้น
G 
ไป
 
แต่ว่าหั
Am 
วใจ 
 
สว่างได้เพ
D 
ราะเธอ

 
แต่เ
G 
รา 
 
เวลาเรานั้นสั้
Bm 
นเกินไป
 
ไม่
C 
พอให้เตรียมหัวใจที่จะยอม
Cm 
รับ..
D 
ทัน
 
โอ้เ
G 
ธอ 
 
ทั้งหมดชี
Bm 
วิตที่ทำเพื่อฉัน
 
ขอบ
C 
คุณจริง ๆ ที่ทำให้ได้เจอ
Cm 
รัก..
D 
แท้

 
* ฟังเอ
Em 
าไว้ 
 
นี่คือคำห
D 
นึ่ง
 
จากคนอย่าง
C 
ฉัน 
 
เมื่อเราต้องไ
G 
กล
 
ขอเธอไ
Am 
ด้ไหม 
 
ขอเธอ
D 
แค่นี้

 
** โปรดจงดู
G 
แล ตัวเอง ให้ดี
D 
 
ดีกว่าวัน
Am 
นี้ ที่เธอ ดูแล
Cm 
ฉัน
 
โอบกอดตัวเองไว้
G 
หัวใจฉันมั
D 
นจะอยู่ตรงนั้น
 
ในอ้อม
Am 
แขนที่เคยมีกัน
 
จะไม่
Cm 
ยอมให้ความเปลี่ยน
D 
ผัน
 
(มาเปลี่ย
Cadd9 
น… 
 
ใจ)(ทำเราเปลี่
Cadd9 
ยน…ไป)

INSTRU | Bm | Am D |

 
G 
ธอ 
 
ไม่เคยทำ
Bm 
เพื่อตัวเองบ้างเลย
 
และ
C 
เธอไม่เคยน้อยใจในสิ่งที่
Cm 
ฉัน…เ
D 
ป็น
 
โอ้เ
G 
ธอ 
 
สิ่งที่วั
Bm 
นนี้ฉันต้องการเห็น
 
อยากให้
C 
เธอเป็นคนที่รักตัวเองได้
Cm 
ไหม 
 
ฉัน
D 
ขอ

( *, ** )

 
แม้เราต้องห่า
Bm 
ง 
 
ไกลกันสักเพียงไหน
Am 
…แผ่นฟ้าก็ไม่อา
Bm 
จกั้นกลางจากหัวใจ
Am 
เราจะไปพบกัน 
 
ที่สุดปลายฝั
Bm 
นแค่เพียงหัวใจ
 
ถ้าเ
C 
รายังมั่นคง 
 
ในรัก
D 

( ** )

OUTRO | Bm | Am | G |

เนื้อเพลง
เธอ เธอคงคิดมากเกินไป
ไม่มีอะไรที่เธอนั้นเคยทำผิดต่อฉันเลย
โอ้เธอ เธอคงไม่รู้อะไร
ว่าเธอคือคนที่ทำให้ใจฉันได้เจอรัก

เหมือนท้องฟ้า ไม่เคยมีดาว
ที่มันสดใส ให้มองขึ้นไป
แต่ว่าหัวใจ สว่างได้เพราะเธอ

แต่เรา เวลาเรานั้นสั้นเกินไป
ไม่พอให้เตรียมหัวใจที่จะยอมรับทัน
โอ้เธอ ถ้าหมดชีวิตที่ทำเพื่อฉัน
ขอบคุณจริง ๆ ที่ทำให้ได้เจอรักแท้

* ฟังเอาไว้ นี่คือคำหนึ่ง
จากคนอย่างฉัน เมื่อเราต้องไกล
ขอเธอได้ไหม ขอเธอแค่นี้

** โปรดจงดูแล ตัวเอง ให้ดี
ดีกว่าวันนี้ ที่เธอ ดูแลฉัน
โอบกอดตัวเองไว้ หัวใจฉันมันจะอยู่ตรงนั้น
ในอ้อมแขนที่เคยมีกัน
จะไม่ยอมให้ความเปลี่ยนผัน มาเปลี่ยน ใจ

(ดนตรี)

เธอ ไม่เคยทำเพื่อตัวเองบ้างเลย
และเธอไม่เคยน้อยใจในสิ่งที่ฉัน เป็น
โอ้เธอ สิ่งที่วันนี้ฉันต้องการเห็น
อยากให้เธอเป็นคนที่รักตัวเองได้ไหม ฉันขอ

( *, ** )

แม้เราต้องห่าง ไกลกันสักเพียงไหน
แผ่นฟ้าก็ไม่อาจ กั้นกลางจากหัวใจ
เราจะไปพบกัน ที่สุดปลายฝันแค่เพียงหัวใจ
ถ้าเรายังมั่นคง ในรัก

( ** )
เพลง โอ้เธอ
ศิลปิน สงกรานต์ รังสรรค์
คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ
โปรดิวเซอร์ นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ
สงกรานต์ รังสรรค์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend