คอร์ดเพลง วันที่ฉันพบเธอ – รุจ ศุภรุจ

  
Text   

วันที่ฉันพบเธอ – รุจ ศุภรุจ (RUJ SUPARUJ Feat. KNOMJEAN)


INTRO | G | G | Bm7 | Bm7 | ( 2 Times )

Cmaj7 
 อากาศแบบนี้ได้มีเธออยู่ข้า
Bm7 
งกาย.. 
 
ขอ
Em 
งฉัน 
 
 
Cmaj7 
 ยิ่งทำให้รู้เข้าใจความหม
Bm7 
าย.. 
 
ควา
Em 
มรัก
 
เข้าใจลึ
Cmaj7 
กซึ้งเมื่อเธอสวมก
Bm7 
อด 
 
เข้าใจลึ
Cmaj7 
กซึ้งเมื่อเราสบสา
Bm7 
ยตา
 
เข้าใจลึ
Cmaj7 
กซึ้งในความหมายเ
Bm7 
วลา 
 
แต่ละน
Am7 
าทีที่มันพ้น
D 
ไป

 
* หากคนอย่าง
C 
ฉันไม่ได้พบคนอย่างเธอ 
 
ก็คงไม่
G 
รู้ว่าเป็นอย่างไร
 
คำ
Am7 
ๆ นี้ ที่ใครต่าง เรี
D 
ยกมันว่าควา
G 
มรัก
 
ถ้าชีวิต
C 
นี้ไม่ได้พบคนอย่างเธอ 
 
ในวัน
Bm7 
นี้ยังคงลำ
Em 
บาก
 
และไม่รู้เมื่
Am7 
อไหร่ 
 
ที่จะเข้า
D 
ใจ(คำๆ 
 
นี้)(คำว่ารัก)

INSTRU | G | G | Bm7 | Bm7 |

 
อยา
Cmaj7 
กขอบคุณฟ้าดวงดาวแล
Bm7 
ะเธอ.. 
 
คนที่สำ
Em 
คัญ
Cmaj7 
ที่ทำให้ฉันเข้าใจในความหม
Bm7 
าย.. 
 
คำ
Em 
นั้น

 
** ขอบคุณทุกค
Cmaj7 
รั้งที่เธอสวมก
Bm7 
อด 
 
ขอบคุณทุกค
Cmaj7 
รั้งที่เธอสบสา
Bm7 
ยตา
 
ขอบคุณทุก
Cmaj7 
วินาทีและเว
Bm7 
ลา 
 
ที่มันกำ
Am7 
ลังจะผ่านพ้น
D 
ไป

( * )

INSTRU | C | Bm Em | Am | C D |

( ** , * )

OUTRO | G | G | Bm7 | Bm7 |

เนื้อเพลง
อากาศแบบนี้ได้มีเธออยู่ข้างกายของฉัน
ยิ่งทำให้รู้เข้าใจ ความหมาย ความรัก

เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเธอสวมกอด
เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเราสบสายตา
เข้าใจลึกซึ้งในความหมายเวลา
แต่ละนาทีที่มันพ้นไป

หากคนอย่างฉันไม่ได้พบคนอย่างเธอ
ก็คงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
คำๆนี้ที่ใครต่างเรียกมันว่า ความรัก
ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พบคนอย่างเธอ
ในวันนี้ยังคงลำบาก และไม่รู้เมื่อไหร่
ที่จะเข้าใจคำๆนี้

อยากขอบคุณฟ้าดวงดาว
และเธอคนที่สำคัญ
ที่ทำให้ฉันเข้าใจ ในความหมายคำนั้น

ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสวมกอด
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสบสายตา
ขอบคุณทุกวินาทีและเวลา
ที่มันกำลังจะผ่านพ้นไป

หากคนอย่างฉันไม่ได้พบคนอย่างเธอ
ก็คงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
คำๆนี้ที่ใครต่างเรียกมันว่า ความรัก
ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พบคนอย่างเธอ
ในวันนี้ยังคงลำบาก และไม่รู้เมื่อไหร่
ที่จะเข้าใจคำว่ารัก

ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสวมกอด
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสบสายตา
ขอบคุณทุกวินาทีและเวลา
ที่มันกำลังจะผ่านพ้นไป

หากคนอย่างฉันไม่ได้พบคนอย่างเธอ
ก็คงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
คำๆนี้ที่ใครต่างเรียกมันว่า ความรัก
ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พบคนอย่างเธอ
ในวันนี้ฉันคงลำบาก และไม่รู้เมื่อไหร่
ที่จะเข้าใจคำว่ารัก
วันที่ฉันพบเธอ – รุจ ศุภรุจ
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : คชภัค ผลธนโชติ
รุจ ศุภรุจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend