คอร์ดเพลง แชทบ่ตอบเป็นปอบแหน่แม้ – แจ๊คโก้ พอดีม่วน

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แชทบ่ตอบเป็นปอบแหน่แม้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Fm | Fm | Fm | Fm |
INTRO | Fm | Fm | Fm | Fm |
INTRO | Bbm | Bbm | Fm | Fm |

Fm 
เน็ตเจ้าบ่เวิร์คหรือว่าเจ้าเลิกเล่นเฟส
 
มันจึง
Eb 
เป็นสาเหตุบ่ตอบ
Fm 
แชท
 
อ้ายกะ
Fm 
ทัก ๆ ไปตั้งแต่มื้อเจ้ารับแอด
 
เจ้ากะ
Eb 
อ่านแชท 
 
แต่บ่ตอบ
Fm 
มา

 
เจ้าเฮ็ด
Bbm 
หยัง ๆ ๆ อยู่น้อ
Fm 
หล่า
 
เจ้าคือ
Bbm 
หยิ่ง ๆ ๆ แท้น้อง
Fm 
หล่า
 
ตอบอ้ายแหน่
Eb 
หนา 
 
พอมีแฮงใจ

 
อ้ายกะ
Fm 
ส่องเฟสเจ้า
 
โพสต์ว่าเหงาแล้วแชทกะว่าง
 
 
เจ้าคือ
Eb 
ส่างว่า 
 
แท้น้อคน
Fm 
ไค
 
แล้วที่
Fm 
อ้ายทัก ๆ มันหมายความว่าจั่งได๋
 
คือเหลือ
Eb 
ใจแท้น้อนี่
Fm 
หน่า

 
หรืออ้ายบ่
Bbm 
หล่อ ๆ ๆ บ่น้อ
Fm 
หล่า
 
หรือบ่อยาก
Bbm 
ตอบแชทอ้าย สื่อ ๆ ห
Fm 
นิล่ะ
 
คือโพดคัก
Db 
สา.. 
 
เป็นปอบให้แหน่
C7 
แม้

 
ไผที่บ่ตอบ
Fm 
แชท 
 
ขอให้มันเป็นปอบ
 
ไผที่มันบ่
Db 
ชอบตอบ
Eb 
แชทให้มันเป็
Fm 
นผี
 
ไผที่แชทบ่
Fm 
ตอบ 
 
ให้มันเป็นปอบมื้
Db 
อนี้
 
คนนิสัย
Eb 
บ่ดี 
 
จั่งสี้มันควร
Ab 
ตาย
 
อ้ายสิสาปสิ
Fm 
แช่งสิกลั่นสิแกล้งให้เจ้าชิบ
Bbm 
หาย
 
คันบ่ตอบ
Eb 
แชทอ้าย.. 
 
 
Fm 
เป็นปอบให้แหน่แม้..

INSTRU | Fm | Fm | Fm | Fm |
INSTRU | Bbm | Bbm | Fm | Fm |

 
อ้ายกะ
Fm 
ส่องเฟสเจ้า
 
โพสต์ว่าเหงาแล้วแชทกะว่าง
 
 
เจ้าคือ
Eb 
ส่างว่า 
 
แท้น้อคน
Fm 
ไค
 
แล้วที่
Fm 
อ้ายทัก ๆ มันหมายความว่าจั่งได๋
 
คือเหลือ
Eb 
ใจแท้น้อนี่
Fm 
หน่า

 
หรืออ้ายบ่
Bbm 
หล่อ ๆ ๆ บ่น้อ
Fm 
หล่า
 
หรือบ่อยาก
Bbm 
ตอบแชทอ้าย สื่อ ๆ ห
Fm 
นิล่ะ
 
คือโพดคัก
Db 
สา.. 
 
เป็นปอบให้แหน่
C7 
แม้

 
ไผที่บ่ตอบ
Fm 
แชท 
 
ขอให้มันเป็นปอบ
 
ไผที่มันบ่
Db 
ชอบตอบ
Eb 
แชทให้มันเป็
Fm 
นผี
 
ไผที่แชทบ่
Fm 
ตอบ 
 
ให้มันเป็นปอบมื้
Db 
อนี้
 
คนนิสัย
Eb 
บ่ดี 
 
จั่งสี้มันควร
Ab 
ตาย
 
อ้ายสิสาปสิ
Fm 
แช่งสิกลั่นสิแกล้งให้เจ้าชิบ
Bbm 
หาย
 
คันบ่ตอบ
Eb 
แชทอ้าย..

 
ไผที่บ่ตอบ
Fm 
แชท 
 
ขอให้มันเป็นปอบ
 
ไผที่มันบ่
Db 
ชอบตอบ
Eb 
แชทให้มันเป็
Fm 
นผี
 
ไผที่แชทบ่
Fm 
ตอบ 
 
ให้มันเป็นปอบมื้
Db 
อนี้
 
คนนิสัย
Eb 
บ่ดี 
 
จั่งสี้มันควร
Ab 
ตาย
 
อ้ายสิสาปสิ
Fm 
แช่งสิกลั่นสิแกล้งให้เจ้าชิบ
Bbm 
หาย
 
คันบ่ตอบ
Eb 
แชทอ้าย.. 
 
 
Fm 
เป็นปอบให้แหน่แม้..

OUTRO | Fm | Fm | Db Eb | Fm |
OUTRO | Fm | Bbm | Eb | Fm | Fm |


เน็ตเจ้าบ่เวิร์คหรือว่าเจ้าเลิกเล่นเฟส
มันจึงเป็นสาเหตุบ่ตอบแชท
อ้ายกะทัก ๆ ไปตั้งแต่มื้อเจ้ารับแอด
เจ้ากะอ่านแชท แต่บ่ตอบมา

เจ้าเฮ็ดหยัง ๆ ๆ อยู่น้อหล่า
เจ้าคือหยิ่ง ๆ ๆ แท้น้องหล่า
ตอบอ้ายแหน่หนา พอมีแฮงใจ

อ้ายกะส่องเฟสเจ้า
โพสต์ว่าเหงาแล้วแชทกะว่าง
เจ้าคือส่างว่า แท้น้อคนไค
แล้วที่อ้ายทัก ๆ มันหมายความว่าจั่งได๋
คือเหลือใจแท้น้อนี่หน่า

หรืออ้ายบ่หล่อ ๆ ๆ บ่น้อหล่า
หรือบ่อยากตอบแชทอ้าย สื่อ ๆ หนิล่ะ
คือโพดคักสา.. เป็นปอบให้แหน่แม้

ไผที่บ่ตอบแชท ขอให้มันเป็นปอบ
ไผที่มันบ่ชอบตอบแชทให้มันเป็นผี
ไผที่แชทบ่ตอบ ให้มันเป็นปอบมื้อนี้
คนนิสัยบ่ดี จั่งสี้มันควรตาย
อ้ายสิสาปสิแช่งสิกลั่นสิแกล้งให้เจ้าชิบหาย
คันบ่ตอบแชทอ้าย.. เป็นปอบให้แหน่แม้..

( ดนตรี )

อ้ายกะส่องเฟสเจ้า
โพสต์ว่าเหงาแล้วแชทกะว่าง
เจ้าคือส่างว่า แท้น้อคนไค
แล้วที่อ้ายทัก ๆ มันหมายความว่าจั่งได๋
คือเหลือใจแท้น้อนี่หน่า

หรืออ้ายบ่หล่อ ๆ ๆ บ่น้อหล่า
หรือบ่อยากตอบแชทอ้าย สื่อ ๆ หนิล่ะ
คือโพดคักสา.. เป็นปอบให้แหน่แม้

ไผที่บ่ตอบแชท ขอให้มันเป็นปอบ
ไผที่มันบ่ชอบตอบแชทให้มันเป็นผี
ไผที่แชทบ่ตอบ ให้มันเป็นปอบมื้อนี้
คนนิสัยบ่ดี จั่งสี้มันควรตาย
อ้ายสิสาปสิแช่งสิกลั่นสิแกล้งให้เจ้าชิบหาย
คันบ่ตอบแชทอ้าย..

ไผที่บ่ตอบแชท ขอให้มันเป็นปอบ
ไผที่มันบ่ชอบตอบแชทให้มันเป็นผี
ไผที่แชทบ่ตอบ ให้มันเป็นปอบมื้อนี้
คนนิสัยบ่ดี จั่งสี้มันควรตาย
อ้ายสิสาปสิแช่งสิกลั่นสิแกล้งให้เจ้าชิบหาย
คันบ่ตอบแชทอ้าย.. เป็นปอบให้แหน่แม้..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แชทบ่ตอบเป็นปอบแหน่แม้ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้
ติดต่องานโทร : 0887473659, 0917923843
คอร์ดเพลง แชทบ่ตอบเป็นปอบแหน่แม้ - แจ๊คโก้ พอดีม่วน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend