หน้าแรก » วงเพชรมายา » คอร์ดเพลง เฉยชา – วงเพชรมายา

คอร์ดเพลง เฉยชา – วงเพชรมายา


INTRO | A | A | A | E |

 
แล้วเธอก็ไม่
รับสาย
 
ไม่อ่านข้อความที่ส่
C#m 
งไป
 
ไม่พูดหรือทำอ
Bm 
ะไร 
 
ที่ทำให้ฉันรู้สึ
กดี
 
จบลงแบบนี้ใ
ช่มั้ย
 
ความรักที่ใครต่อใ
C#m 
ครว่าแสน
F#m 
ดี
 
จบ
Bm 
ลงด้วยความเฉยชา
 
กับ
วันเวลาที่มันเงียบหา
ยไป

 
โลกนี้จะมีสักกี่
Bm 
คน 
 
มีสักกี่
คน
 
ที่ยังหมุนมาเจ
อกัน 
 
 
F#m 
 
เดินทางกันไปอีก
Bm 
กี่วัน 
 
ไปอีกกี่
วัน
 
กว่าเราจะเข้าใ
จ 
 
 
F#m 
 
ลอ
C#m 
งนึก 
 
และย้อ
F#m 
นดู
 
ก่อนเกิดเป็
Bm 
นรักต้องใช้เวลานานเท่
าไร

 
อยู่ๆเธอก็มาเงีย
Bm 
บไป 
 
เธอมาเงีย
บไป
 
ปล่อยให้ฉันนั้นเฝ้า
รอ 
 
 
F#m 
 
รู้มั้ยฉันเฝ้าแต่วอ
Bm 
นขอ 
 
คอยแต่วอ
นขอ
 
ให้เธอนั้นกลับ
มา 
 
 
F#m 
 
ที่
C#m 
รัก 
 
ไม่เหมือ
F#m 
นเดิม
 
เพราะสิ่งที่
Bm 
ทำมันทำให้ฉันมีน้ำ
ตา

 
เพราะเธอไม่ยอมรับส
าย
 
ไม่อ่านข้อความที่ส่ง
C#m 
ไป
 
ไม่พูดหรือทำอ
Bm 
ะไร 
 
ที่ทำให้ฉันรู้สึ
กดี
 
จบลงแบบนี้ใ
ช่มั้ย
 
ความรักที่ใครต่อใ
C#m 
ครว่าแสน
F#m 
ดี
 
จบ
Bm 
ลงด้วยความเฉยชา
 
กับ
วันเวลาที่มันเงียบหายไป

INSTRU | D | C#m | Bm | E |
INSTRU | D | C#m F#m | G | E |

 
แล้วเธอก็ไม่
รับสาย
 
ไม่อ่านข้อความที่ส่
C#m 
งไป
 
ไม่พูดหรือทำอ
Bm 
ะไร 
 
ที่ทำให้ฉันรู้สึก
ดี
 
จบลงแบบนี้ใ
ช่มั้ย
 
ความรักที่ใครต่อใ
C#m 
ครว่าแสน
F#m 
ดี
 
จบ
Bm 
ลงด้วยความเฉยชา
 
กับ
วันเวลาที่มันเงียบหา
ยไป 
 
 
C#m 
 
F#m 

 
จบ
Bm 
ลงด้วยความเฉยชา
 
กับ
วันเวลาที่มันเงียบหา
ยไป…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เฉยชา (คอร์ด)
ศิลปิน วงเพชรมายา
 โฆษณา