คอร์ดเพลง ดาว Pause (พอส)

  
Text   

คอร์ดเพลง ดาว Pause (พอส)

คอร์ดเพลง ดาว Pause (พอส)

คอร์ด :

ศิลปิน : Pause (พอส)

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : C,Em,Am,Dm7,G


Capo #1
INTRO | C | Em Am | Dm7 | G | ( 2 Times )

 
หาก
C 
คืนนี้ 
 
มีดาวอยู่ล้
Em 
านดวง
 
ฉัน
Dm7 
ขอได้ไหมสักดวงหนึ่ง 
 
ช่วย
G 
ฟังฉันที
 
เพราะว่า
C 
คืนนี้ 
 
ฉันมีเรื่องร้
Em 
อนใจ
 
อยากอธิษฐ
Dm7 
านและขอดวงดาวให้ 
 
ช่วย
G 
ฉันสักที..

 
เนื่องจากต
Em 
อนนี้ฉันรู้สึก 
 
จิต
Am 
ใจมันอ่อนไหว
 
อยากจะ
Dm7 
รู้ว่าเขาเป็นยังไง 
 
จาก
G 
คำพูดวันนี้

 
เพราะฉันเพิ่ง
Em 
บอก 
 
รั
Am 
กไป 
 
และเ
Dm7 
ขา
 
ก็
G 
รับฟังทุกอ
Em 
ย่าง 
 
ทุกถ้
Am 
อยคำเหมือนค
Dm7 
วามฝัน
 
แต่
G 
ฉันเองก็ไม่
Em 
อาจ แ
Am 
น่ใจ 
 
ว่าพ
Dm7 
รุ่งนี้
 
เรื่องข
G 
องเรา 
 
จะ
Em 
สุข 
 
หรือแ
Am 
สนเศร้า
 
จึงว
Dm7 
อนขอดาวให้ช่
G 
วยบอกที..

INSTRU | C | Em Am | Dm7 | G |

 
หาก
C 
ตัวเขา 
 
มีใจให้
Em 
ฉันจริง
 
ฉัน
Dm7 
ขอได้ไหมให้ทุกสิ่งเป็นจ
G 
ริงเรื่อยไป
 
ต่อจาก
C 
วันนี้ 
 
เขามีแต่
Em 
ฉันในหัวใจ
 
จึงอธิษ
Dm7 
ฐานและขอดวงดาวให้ 
 
ช่วย
G 
ฉันสักที..

 
เนื่องจากต
Em 
อนนี้ฉันรู้สึก 
 
จิต
Am 
ใจมันอ่อนไหว
 
อยากจะ
Dm7 
รู้ว่าเขาเป็นยังไง 
 
จาก
G 
คำพูดวันนี้

 
เพราะฉันเพิ่ง
Em 
บอก 
 
รั
Am 
กไป 
 
และเ
Dm7 
ขา
 
ก็
G 
รับฟังทุกอ
Em 
ย่าง 
 
ทุกถ้
Am 
อยคำเหมือนค
Dm7 
วามฝัน
 
แต่
G 
ฉันเองก็ไม่
Em 
อาจ แ
Am 
น่ใจ 
 
ว่าพ
Dm7 
รุ่งนี้
 
เรื่องข
G 
องเรา 
 
จะ
Em 
สุข 
 
หรือแ
Am 
สนเศร้า
 
จึงว
Dm7 
อนขอดาวให้ช่
G 
วยบอกที..

 
ช่วยบอกให้ฉันไ
F 
ด้รู้.. 
 
ให้
Em 
มั่นใจ
Dm 
การรอคอยมัน
A7 
ยากเกินทนไหว
 
ได้โ
F 
ปรดช่วยบอกฉัน 
 
และ
Em 
ตอบหน่อยได้ไหม
Dm 
พรุ่งนี้เขากับฉัน 
 
 
G 
นั้นจะเป็นอย่างไร

 
เพราะฉันเพิ่ง
Em 
บอก 
 
รั
Am 
กไป 
 
และเ
Dm7 
ขา
 
ก็
G 
รับฟังทุกอ
Em 
ย่าง 
 
ทุกถ้
Am 
อยคำเหมือนค
Dm7 
วามฝัน
 
แต่
G 
ฉันเองก็ไม่
Em 
อาจ แ
Am 
น่ใจ 
 
ว่าพ
Dm7 
รุ่งนี้
 
เรื่องข
G 
องเรา 
 
จะ
Em 
สุข 
 
หรือแ
Am 
สนเศร้า
 
จึงว
Dm7 
อนขอดาวให้ช่
G 
วยบอกที..

OUTRO | C | Em Am | Dm7 | G |
OUTRO | C | Em Am | Dm7 | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดาว


หากคืนนี้ มีดาวอยู่ล้านดวง
ฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่ง ช่วยฟังฉันที
เพราะว่าคืนนี้ ฉันมีเรื่องร้อนใจ
อยากอธิษฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที..

เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้

เพราะฉันเพิ่งบอก รักไป และเขา
ก็รับฟังทุกอย่าง ทุกถ้อยคำเหมือนความฝัน
แต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจ ว่าพรุ่งนี้
เรื่องของเราจะสุข หรือแสนเศร้า
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที..

( ดนตรี )

หากตัวเขา มีใจให้ฉันจริง
ฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่งเป็นจริงเรื่อยไป
ต่อจากวันนี้ เขามีแต่ฉันในหัวใจ
จึงอธิษฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที..

เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้

เพราะฉันเพิ่งบอก รักไป และเขา
ก็รับฟังทุกอย่าง ทุกถ้อยคำเหมือนความฝัน
แต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจ ว่าพรุ่งนี้
เรื่องของเราจะสุข หรือแสนเศร้า
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที..

ช่วยบอกให้ฉันได้รู้.. ให้มั่นใจ
การรอคอยมันยากเกินทนไหว
ได้โปรดช่วยบอกฉัน และตอบหน่อยได้ไหม
พรุ่งนี้เขากับฉัน นั้นจะเป็นอย่างไร

เพราะฉันเพิ่งบอก รักไป และเขา
ก็รับฟังทุกอย่าง ทุกถ้อยคำเหมือนความฝัน
แต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจ ว่าพรุ่งนี้
เรื่องของเราจะสุข หรือแสนเศร้า
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที..

มิวสิควิดีโอ ดาว Pause (พอส)

เพลง ดาว
ศิลปิน : Pause (พอส)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend