หน้าแรก » วงกางเกง » คอร์ดเพลง สัญญาณ(ดาน)ไม่ดี – วงกางเกง

คอร์ดเพลง สัญญาณ(ดาน)ไม่ดี – วงกางเกง


INTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )

 
ถ้าเป็นอย่าง
งี้
 
เราสอง
คนแยกทางเสีย
Bm 
ดีกว่า
 
แค่ให้ตอบหนึ่ง
คำ
 
ที่ฉันถามเ
ธอ 
 
เธอยังตอบไ
Bm 
ม่ได้
 
เรื่อง
Em 
จริงก็แค่บอกว่า
Bm 
ใช่
 
ถ้าไม่
Em 
จริงก็แค่บอกว่า
Bm 
ไม่
 
แค่คำต
อบหนึ่งคำเธอยังลังเล
 
ถ้าเป็นอย่าง
นี้จะให้ฉันเชื่อได้
ไง
 
ว่าเธอกับเขาไม่มีอะไ
รกัน

 
แล้วเขาได้เบอร์เธอมาอย่าง
Bm 
ไร
 
ถ้าเธอไม่เป็นคนใ
ห้ไป
 
เธอเห็นฉันโง่นักหรือไ
 
ที่เขาโทรมาตอนที่อยู่กับ
ฉัน
 
แล้วทำไมไม่รับ
Bm 
สาย
 
เธอบอกว่าสัญญาณไม่
ดี
 
ฉันว่ามันสันดานมากกว่
Em 
าไหม
 
แหมทำลงไ
F#m 
ปได้
..ไม่อา
Bm 
ยคน

 
แอบหลงว่าเธอเป็นนา
Bm 
งฟ้า
 
ที่แท้เธอก็คือนางร้
าย
 
ทำให้ฉันเชื่อและตา
ยใจ
 
ว่าให้เธอนั้นเกิดมาเพื่อ
ฉัน
 
แล้วมันก็เป็นแค่ควา
Bm 
มฝัน
 
ก็เธอมันหลายใจหลายเ
บอร์
 
เป็นใครมันคงจะทนไ
Em 
ม่ได้
 
ก็ไอ้เธอมันเจ้าชู้จะต
าย
 
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ล
ะกัน

 
* เลิกกันดีห
วา 
 
ต่าง
คนต่างไปหาค
Bm 
นใหม่
 
ที่ผ่าน
มาถือว่าทำ
บุญ 
 
ทำท
าน
 
ฉันรัก
Em 
เธอเธอมองไม่เห็
Bm 
นค่า
 
สัก
Em 
วันเธอจะต้องเสียใจร้อ
Bm 
งไห้
 
แล้วอย่าม
C# 
าเสียดาย 
 
อย่ามาเสียใจก็แล้วกัน

INSTRU | Bm | Bm | A | A | ( 2 Times )
INSTRU | D A | Bm | G A | D |
INSTRU | Em Bm | Em Bm | G | A |

( * )

INSTRU | Bm | A |

 
แอบหลงว่าเธอเป็นนา
Bm 
งฟ้า
 
ที่แท้เธอก็คือนางร้
าย
 
ทำให้ฉันเชื่อและตา
ยใจ
 
ว่าให้เธอนั้นเกิดมาเพื่อ
ฉัน
 
แล้วมันก็เป็นแค่ควา
Bm 
มฝัน
 
เธอบอกว่าสัญญาณไม่
ดี
 
ฉันว่ามันสันดานมากกว่
Em 
าไหม
 
แหมทำลงไ
F#m 
ปได้
..ไม่อา
Bm 
ยคน
 
เลิกกันดีห
วา
Bm 
 
ที่ผ่าน
มาถือว่าทำ
บุญ 
 
ทำ
Bm 
ทาน…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :