คอร์ดเพลง ผู้สาวขี้เหล้า – เมย์ จิราพร feat.วงค์ ชนะกันต์

  
Text   

ผู้สาวขี้เหล้า – เมย์ จิราพร feat. วงค์ ชนะกันต์


INTRO | Cm Ab | ( 3 Times ) | Cm |
INTRO | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Cm | Cm |

Cm 
ถืกหักหลัง 
 
น้ำตาพั
Ab 
งหย่าว ๆ เจ็บปวด
Gm 
ร้าว อ้ายฮักเขา ผู้สา
Eb 
วเก่าจึงต้องทำใจ
G 
Cm 
ย้อนว่าฮักอยากได้ห
Ab 
ยังกะประเคนให้ 
 
 
Gm 
แต่ว่าฉากสุดท้ายอ้ายมีคนใหม่
G 
เจ็บ 
 
 
Cm 
เด้


 
* เดิ
Ab 
นเซ 
 
มาหาเ
Bb 
สี่ยว ขอเพียว  
Gm 
ๆ 
 
ให้เฮาจั๊ก
Cm 
จอก 
 
เผื่
Ab 
อสิลืมคนห
Bb 
ลอกคือเขา
Eb 
ได้ 
 
 
G 
 
28
Ab 
5 อาชา ลี
Bb 
โอ 
 
จัดมาชุด
Gm 
โตงานนี้เฮา
Cm 
จ่าย 
 
เลี้ย
Ab 
งส่งกับการจาก
Bb 
ไป 
 
ของคนไม่รั
Cm 
กดี


 
** เมื่
Ab 
อก่อนเป็นคนแส
Bb 
นดี 
 
มาวั
Gm 
นนี้เป็นคนขี้เห
Cm 
ล้า
 
Ab 
ะย้อนผู้
Bb 
บ่าว 
 
เปลี่ยนผู้
Eb 
สาวทำให้ฮั
G 
กพัง
 
ตำ
Ab 
แก้ว ตำแก้ว ตำ
Bb 
จอก 
 
เมื่อถูกอ้ายห
Gm 
ลอกมันก็เลยเป็นลา
Cm 
ยต่าง
 
ปิด
Ab 
ฉากความฮักพัง
Bb 
ๆ 
 
ด้วยน้ำ
Cm 
เมา


INSTRU | Cm | Ab | Gm | G Cm |

( *, ** )

Ab 
เขาบ่แม่นพ่อและกะห
Bb 
น้าบ่คือแม่เจ้า 
 
สิไปแ
Gm 
คร์เฮ็ดหยังน้องห
Cm 
ล่า
 
อย่
Ab 
าปล่อยให้พิษสุ
Bb 
รา 
 
มาทำ
Eb 
ร้ายชีวิตของเ
G 
จ้า
 
ปล่อ
Ab 
ยคนที่เขาทิ้งข
Bb 
ว้าง 
 
ให้ไ
Gm 
ปตามทางของเ
Cm 
ขา
 
หลายค
Ab 
นที่ยังฮักเ
Bb 
จ้ายังมีอ
Cm 
ยู่

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Cm | ( 2 Times )

( *, ** )


 
ปิ
Ab 
ดฉากความฮักพัง 
 
 
Bb 
ๆ 
 
ด้วยน้ำเ
Cm 
มา

OUTRO | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Cm |

เนื้อเพลง
ถืกหักหลัง น้ำตาพังหย่าวๆ
เจ็บปวดร้าว อ้ายฮักเขา ผู้สาวเก่าจึงต้องทำใจ
ย้อนว่าฮักอยากได้หยังกะประเคนให้
แต่ว่าฉากสุดท้ายอ้ายมีคนใหม่ เจ็บ เด้

เดินเซ มาหาเสี่ยว ขอเพียวๆให้เฮาจั๊กจอก
เผื่อสิลืมคนหลอกคือเขาได้
285 อาชา ลีโอ จัดมาชุดโตงานนี้เฮาจ่าย
เลี้ยงส่งกับการจากไป ของคนไม่รักดี

เมื่อก่อนเป็นคนแสนดี มาวันนี้เป็นคนขี้เหล้า
กะย้อนผู้บ่าว เปลี่ยนผู้สาวทำให้ฮักพัง
ตำแก้ว ตำแก้ว ตำจอก เมื่อถูกอ้ายหลอกมันก็เลยเป็นลายต่าง
ปิดฉากความฮักพังๆด้วยน้ำเมา

เดินเซ มาหาเสี่ยว ขอเพียวๆให้เฮาจั๊กจอก
เผื่อสิลืมคนหลอกคือเขาได้
2 8 5 อาชา ลีโอ จัดมาชุดโตงานนี้เฮาจ่าย
เลี้ยงส่งกับการจากไป ของคนไม่รักดี

เมื่อก่อนเป็นคนแสนดี มาวันนี้เป็นคนขี้เหล้า
กะย้อนผู้บ่าว เปลี่ยนผู้สาวทำให้ฮักพัง
ตำแก้ว ตำแก้ว ตำจอก เมื่อถูกอ้ายหลอกมันก็เลยเป็นลายต่าง
ปิดฉากความฮักพังๆด้วยน้ำเมา

(ชาย)เขาบ่แม่นพ่อและกะหน้าบ่คือแม่เจ้าสิไปแคร์เฮ็ดหยังน้องหล่า
อย่าปล่อยให้พิษสุรา มาทำร้ายชีวิตของเจ้า
ปล่อยคนที่เขาทิ้งขว้าง ให้ไปตามทางของเขา
หลายคนที่ยังฮักเจ้ายังมีอยู่

เดินเซ มาหาเสี่ยว ขอเพียวๆให้เฮาจั๊กจอก
เผื่อสิลืมคนหลอกคือเขาได้
2 8 5 อาชา ลีโอ จัดมาชุดโตงานนี้เฮาจ่าย
เลี้ยงส่งกับการจากไป ของคนไม่รักดี

เมื่อก่อนเป็นคนแสนดี มาวันนี้เป็นคนขี้เหล้า
กะย้อนผู้บ่าว เปลี่ยนผู้สาวทำให้ฮักพัง
ตำแก้ว ตำแก้ว ตำจอก เมื่อถูกอ้ายหลอกมันก็เลยเป็นลายต่าง
ปิดฉากความฮักพังๆด้วยน้ำเมา
ปิดฉากความฮักพังๆด้วยน้ำเมา
เพลง ผู้สาวขี้เหล้า
ศิลปิน เมย์ จิราพร faet. วงค์ ชนะกันต์
คำร้อง/ทำนอง สะเลอปี้
เรียบเรียง พอดีม่วน เร็คคอร์ด
เมย์ จิราพร ผู้สาวขี้เหล้า
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend