คอร์ดเพลง ฟังเด้อแม่สิว่า – รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฟังเด้อแม่สิว่า รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร

คอร์ดเพลง ฟังเด้อแม่สิว่า - รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร

เพลง :

ศิลปิน :

Feat :

Single รำไพ แสงทอง : ฟังเด้อแม่สิว่า


INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |

 
โตสิไ
Cm 
ห้ สิฟูม สิฟาย เจ็
Gm 
บสิเป็นสิตาย
 
จั่งใด๋
Ab 
เขากะบ่คืนมาดอ
Eb 
 
เบิดเหล้
Cm 
าจักว่าจักลัง 
 
ยี่ห้ออีหยั
Gm 
งจักว่าจักจอก
 
กินให้ตา
Ab 
ย.. 
 
เขากะบ่ต่าวคื
Bb 
น..

 
เบิดบื
Gm 
น บุญฮักเฮาเบิด เขากะเปิดห
Cm 
นี
 
ซำนี่
Gm 
ล่ะผู้ชายเห็นใหม่มันกะมักหน้
Cm 
 
เบิ่งแต่พ่อ
Ab 
มึงแหน่ 
 
อยู่กินกับแม่
Bb 
มาหลายปี
 
กะยังมี
Gm 
คนใหม่ 
 
ให้ไทบ้า
Cm 
นเขาส่า
 
นี่หล่
Fm 
ะ 
 
คันบ่แม่นคู่
Bb 
กะอยู่กัน
Eb 
บ่ได้  
Eb7 

 
ฟังเด้อแม่สิว่
Ab 
า 
 
ให้เซ็ดน้ำตาเจ้าขอ
Bb 
 
จื่อใส่สมองเอาไว้
Cm 
..
 
ว่าบ่มีหมาโตใด๋
Ab 
สิฮักเฮาตลอดไป
Bb 
 
นอกจากเจ้าขอ
Cm 
 
คงบ่ตายดอ
Ab 
ก แค่ บ่มีไผ
Bb 
 
ขั่นสิมีฮักควาย  
Gm 
ๆ 
 
แล้วน้ำตา
Cm 
นอง
 
ก่อนสิฮักไผ
Ab 
ให้มึงฮักเจ้าขอ
Bb 
ง.. 
 
ก่อน
Cm 
เด้อ..

INSTRU | Cm | Gm | Ab | Bb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Gm | Cm |

 
เบิดบื
Gm 
น บุญฮักเฮาเบิด เขากะเปิดห
Cm 
นี
 
ซำนี่
Gm 
ล่ะผู้ชายเห็นใหม่มันกะมักหน้
Cm 
 
เบิ่งแต่พ่อ
Ab 
มึงแหน่ 
 
อยู่กินกับแม่
Bb 
มาหลายปี
 
กะยังมี
Gm 
คนใหม่ 
 
ให้ไทบ้า
Cm 
นเขาส่า
 
นี่หล่
Fm 
ะ 
 
คันบ่แม่นคู่
Bb 
กะอยู่กัน
Eb 
บ่ได้  
Eb7 

 
ฟังเด้อแม่สิว่
Ab 
า 
 
ให้เซ็ดน้ำตาเจ้าขอ
Bb 
 
จื่อใส่สมองเอาไว้
Cm 
..
 
ว่าบ่มีหมาโตใด๋
Ab 
สิฮักเฮาตลอดไป
Bb 
 
นอกจากเจ้าขอ
Cm 
 
คงบ่ตายดอ
Ab 
ก แค่ บ่มีไผ
Bb 
 
ขั่นสิมีฮักควาย  
Gm 
ๆ 
 
แล้วน้ำตา
Cm 
นอง
 
ก่อนสิฮักไผ
Ab 
ให้มึงฮักเจ้าขอ
Bb 
ง.. 
 
ก่อน
Cm 
เด้อ..

 
ทั้งเบิดที่ให้
Ab 
.. 
 
คือ
Bb 
ทั้งใจที่มี
Cm 
 
เขายังว่าบ่ดี
Ab 
เจ้าสิให้ข่อ
Bb 
ยนั่นเฮ็ดจั่งใด๋
Eb 
 
ขอเหล้าซ
Ab 
ด 
 
อดข้าวแลงมื้อ
Bb 
หนึ่ง
 
ขั่นเซาคิดถึ
Gm 
ง 
 
สิเปลี่ยนเป็นคน
Cm 
ใหม่
 
แต่มื้อนี่
Gm 
ข่อยขอปัวใจ
Bb 
..ด้วยเหล้
Cm 
าขาว

 
ข่อยสัญญ
Ab 
าว่าสิลืมเข
Bb 
า.. 
 
เด้
Cm 
ออิแม่..

OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb | ( 2 Times) | Cm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฟังเด้อแม่สิว่า


โตสิไห้ สิฟูม สิฟาย เจ็บสิเป็นสิตาย
จั่งใด๋เขากะบ่คืนมาดอก
เบิดเหล้าจักว่าจักลัง ยี่ห้ออีหยังจักว่าจักจอก
กินให้ตาย.. เขากะบ่ต่าวคืน..

เบิดบืน บุญฮักเฮาเบิด เขากะเปิดหนี
ซำนี่ล่ะผู้ชายเห็นใหม่มันกะมักหน้า
เบิ่งแต่พ่อมึงแหน่ อยู่กินกับแม่มาหลายปี
กะยังมีคนใหม่ ให้ไทบ้านเขาส่า
นี่หล่ะ คันบ่แม่นคู่ กะอยู่กันบ่ได้

ฟังเด้อแม่สิว่า ให้เซ็ดน้ำตาเจ้าของ
จื่อใส่สมองเอาไว้..
ว่าบ่มีหมาโตใด๋สิฮักเฮาตลอดไป
นอกจากเจ้าของ
คงบ่ตายดอก แค่ บ่มีไผ
ขั่นสิมีฮักควาย ๆ แล้วน้ำตานอง
ก่อนสิฮักไผให้มึงฮักเจ้าของ.. ก่อนเด้อ..

( ดนตรี )

เบิดบืน บุญฮักเฮาเบิด เขากะเปิดหนี
ซำนี่ล่ะผู้ชายเห็นใหม่มันกะมักหน้า
เบิ่งแต่พ่อมึงแหน่ อยู่กินกับแม่มาหลายปี
กะยังมีคนใหม่ ให้ไทบ้านเขาส่า
นี่หล่ะ คันบ่แม่นคู่ กะอยู่กันบ่ได้

ฟังเด้อแม่สิว่า ให้เซ็ดน้ำตาเจ้าของ
จื่อใส่สมองเอาไว้..
ว่าบ่มีหมาโตใด๋สิฮักเฮาตลอดไป
นอกจากเจ้าของ
คงบ่ตายดอก แค่ บ่มีไผ
ขั่นสิมีฮักควาย ๆ แล้วน้ำตานอง
ก่อนสิฮักไผให้มึงฮักเจ้าของ.. ก่อนเด้อ..

ทั้งเบิดที่ให้.. คือทั้งใจที่มี
เขายังว่าบ่ดี เจ้าสิให้ข่อยนั่นเฮ็ดจั่งใด๋
ขอเหล้าซด อดข้าวแลงมื้อหนึ่ง
ขั่นเซาคิดถึง สิเปลี่ยนเป็นคนใหม่
แต่มื้อนี่ข่อยขอปัวใจ..ด้วยเหล้าขาว

ข่อยสัญญาว่าสิลืมเขา.. เด้ออิแม่..

มิวสิควิดีโอ ฟังเด้อแม่สิว่า รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร

เพลง ฟังเด้อแม่สิว่า (คอร์ด)
ศิลปิน : รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร
คำร้องทำนอง นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง ห่มสามสาเร็คคอร์ด
ติดต่องานโทร.
088-747-3659, 0837899325
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend