คอร์ดเพลง แรกๆหน้ามน ดนๆหน้าหมา – เมย์ จิราพร พอดีม่วน

  
Text   

คอร์ดเพลง แรกๆหน้ามน ดนๆหน้าหมา
เมย์ จิราพร พอดีม่วน
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง แรกๆหน้ามน ดนๆหน้าหมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


| G#m | E | C#m | D# |
| G#m | E | C#m | D# | D# |
| E F# | G#m F# | E F# | B |
| E F# | D#m G#m | E F# | G#m | G#m

 
*  
G#m 
น้องเคยเป็นนางฟ้า 
 
เคยเป็น
F# 
คนที่มีมันค่า
 
แต่ต้
E 
องเป็นหมาเมื่อเ
F# 
วลามันผ่า
B 
นไป
 
เคย
C#m 
แชท เคยไลน์ เคยโ
F# 
ทร
 
ฮักหม
D#m 
ดโปร 
 
หรือว่าโ
G#m 
ตมีใหม่
 
อ้ายจึงเป
E 
ลี่ยนตำแหน่งน้องไป 
 
จากอยู่หัว
F# 
ใจ
D# 
..ไปส้น..
G#m 
..ตรีน

 
**  
E 
จ๊ะจ๋าดี
F# 
แท้ 
 
ทั้งฮักทั้
D#m 
งแคร์ 
 
ดูแล
G#m 
ดีแฮง
 
บัดย
E 
อมให้เจาะไข่แ
F# 
ดง 
 
คือเป็นผีโ
B 
ตใหม่
 
อี
E 
นั่น อีนี่ อี
F# 
ห่า 
 
สารพั
D#m 
ดสัตว์ 
 
กัดจน
G#m 
เจ็บใจ
 
นี้
E 
บ้อ ผช เห็นใหม่ ฮัก ไปห
F# 
น้า

 
*** แรกๆห
E 
น้ามน 
 
 
F# 
ดนๆกลายเป็นห
G#m 
น้าหมา
 
เดี๋ยว
F# 
นี้อ้ายบ่หัว
E 
ซา 
 
แต่ก่อนห
F# 
นาเอาอกเอ
B 
าใจ
 
E 
รกๆน้องกะสำ
F# 
คัญ 
 
พอ
D#m 
นานๆน้อง
G#m 
นี้ส่ำควาย
 
จะ
E 
ทนทำไมให้อ้ายทำร้าย
F# 
ใจ 
 
หาใหม่ยังง่า
G#m 
ยกว่า

| G#m | G#m | C#m | D#m | G#m | G#m |

( *, **, *** )

| E F | G#m F# | E F# | B |
| E F# | D#m G#m | E | F# | G#m |

( ***, *** )

| E F# G#m F# | E F# | B |
| E F# D#m G#m | E F# | G#m | G#m |

เนื้อเพลง
* น้องเคยเป็นนางฟ้า เคยเป็นคนที่มีมันค่า
แต่ต้องเป็นหมาเมื่อเวลามันผ่านไป
เคยแชท เคยไลน์ เคยโทร
ฮักหมดโปร หรือว่าโตมีใหม่
อ้ายจึงเปลี่ยนตำแหน่งน้องไป จากอยู่หัวใจ
ไปส้น…..ตรีน

** จ๊ะจ๋าดีแท้ ทั้งฮักทั้งแคร์ ดูแลดีแฮง
บัดยอมให้เจาะไข่แดง คือเป็นผีโตใหม่
อีนั่น อีนี่ อีห่า สารพัดสัตว์ กัดจนเจ็บใจ
นี้บ้อ ผช เห็นใหม่ ฮัก ไปหน้า

*** แรกๆหน้ามน ดนๆกลายเป็นหน้าหมา
เดี๋ยวนี้อ้ายบ่หัวซา แต่ก่อนหนาเอาอกเอาใจ
แรกๆน้องกะสำคัญ พอนานๆน้องนี้ส่ำควาย
จะทนทำไมให้อ้ายทำร้ายใจ หาใหม่ยังง่ายกว่า

( *, **, *** )

( ***, *** )
เพลง แรกๆหน้ามนดนๆหน้าหมา
ศิลปิน เมย์ จิราพร พอดีม่วน
คำร้อง/ทำนอง สะเลอปี้
เรียบเรียงห่มสามสาเร็คคอร์ด
เมย์ จิราพร พอดีม่วน - แรกๆหน้ามน ดนๆหน้าหมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend