คอร์ดเพลง แฟนใหม่เขา แฟนเก่าอ้าย – มอส ธิติพล

  
Text   

คอร์ดเพลง แฟนใหม่เขา แฟนเก่าอ้าย
ศิลปิน มอส ธิติพล
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง แฟนใหม่เขา แฟนเก่าอ้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D F#m | Bm A |
INTRO | G F#m | F#m Bm | Em A | D |

D 
ย่างนำฮอยเกิ
F#m 
บเก่า 
 
วันที่
Bm 
อ้ายมีเจ้าเคี
A 
ยงคู่
D 
ภาพยังติด
F#m 
ตาอยู่ 
 
บ่เคย
Bm 
ลบเลือนจากหั
A 
วใจ
G 
จนมีเขาเข้ามา 
 
ลัก
D 
พาความฮักอ้ายไป
 
เจ้า
A 
แอบมีเขา 
 
แทนที่
Bm 
อ้ายตอนไหน
 
อ้า
G 
ยยังเตรียมใจ
A 
บ่ทัน

 
* แค่
D 
คึดเสียดายคว
F#m 
ามฮัก 
 
บ่
Bm 
สมที่อ้ายมอ
A 
บใจ
 
เอา
D 
เขาขึ้นแท่นแฟ
F#m 
นใหม่ 
 
ปล่อยให้
Bm 
อ้ายตกเป็นแฟ
A 
นเก่า
G 
เจ้าเฮ็ดได้จั่งใด๋ 
 
บ่คึด
D 
พ้อเลยบ้อคว
A 
ามเก่า
D 
คำสัญญา 
 
ฉีกไ
Bm 
ฟเผา 
 
เลือน
G 
ลบเมื่อมีเขาเข้า
D 
มา

 
** เป็นแฟนใหม่
G 
เขาแล้วแฟนเก่
D 
าอ้าย
 
บ่คึดเสี
G 
ยดายแต่อ้ายเสี
D 
ยใจ
 
ฮู้อยู่
Bm 
ดอกที่้น้อง
F#m 
ไป 
 
เพื่อชีวิต
Em 
ใหม่ที่ดีกว่า
A 
เก่า
 
เป็นแฟนใหม่
G 
เขาแล้วแฟนเก่
D 
าอ้าย
 
จ่งเอ
G 
าไว้แต่ฮอยควา
D 
มเศร้า 
 
เจ็บปาน
Bm 
ใด๋สิอ
F#m 
ดเอา
 
เพื่อความสุข
G 
เจ้าอ้ายจึงต้อ
A 
งยอม 
 
อ้ายถึงต้อ
D 
งยอม

INSTRU | D F#m | Bm A | D F#m | Bm A |
INSTRU | G D | F#m Bm | G A | D |

( *, ** )

OUTRO | D |

เนื้อเพลง
ย่างนำฮอยเกิบเก่า วันที่อ้ายมีเจ้าเคียงคู่
ภาพยังติดตาอยู่ บ่เคยลบเลือนจากหัวใจ
จนมีเขาเข้ามา ลักพาความฮักอ้ายไป
เจ้าแอบมีเขา แทนที่อ้ายตอนไหน
อ้ายยังเตรียมใจบ่ทัน

แค่คึดเสียดายความฮัก บ่สมที่อ้ายมอบใจ
เอาเขาขึ้นแท่นแฟนใหม่ ปล่อยให้อ้ายตกเป็นแฟนเก่า
เจ้าเฮ็ดได้จั่งใด๋ บ่คึดพ้อเลยบ้อความเก่า
คำสัญญา ฉีกไฟเผา เลือนลบเมื่อมีเขาเข้ามา

เป็นแฟนใหม่เขาแล้วแฟนเก่าอ้าย
บ่คึดเสียดายแต่อ้ายเสียใจ
ฮู้อยู่ดอกที่้น้องไป เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเก่า
เป็นแฟนใหม่เขาแล้วแฟนเก่าอ้าย
จ่งเอาไว้แต่ฮอยความเศร้า เจ็บปานใด๋สิอดเอา
เพื่อความสุขเจ้าอ้ายจึงต้องยอม อ้ายถึงต้องยอม

แค่คึดเสียดายความฮัก บ่สมที่อ้ายมอบใจ
เอาเขาขึ้นแท่นแฟนใหม่ ปล่อยให้อ้ายตกเป็นแฟนเก่า
เจ้าเฮ็ดได้จั่งใด๋ บ่คึดพ้อเลยบ้อความเก่า
คำสัญญา ฉีกไฟเผา เลือนลบเมื่อมีเขาเข้ามา

เป็นแฟนใหม่เขาแล้วแฟนเก่าอ้าย
บ่คึดเสียดายแต่อ้ายเสียใจ
ฮู้อยู่ดอกที่้น้องไป เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเก่า
เป็นแฟนใหม่เขาแล้วแฟนเก่าอ้าย
จ่งเอาไว้แต่ฮอยความเศร้า เจ็บปานใด๋สิอดเอา
เพื่อความสุขเจ้าอ้ายจึงต้องยอม อ้ายถึงต้องยอม
แฟนใหม่เขา แฟนเก่าอ้าย – มอส ธิติพล
คำร้อง ทำนอง – จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง / จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend