คอร์ดเพลง ให้พอกะสิพอ – น้ำอ้อย สมใจรักษ์

  
Text   

ให้พอกะสิพอ – น้ำอ้อย สมใจรักษ์INTRO | Cm | Ab | G | Cm |
INTRO | Fm Bb | Cm | Bb Gm | Cm G | Cm |

 
โกรธยา
Cm 
มใด๋ 
 
เคียดยา
Bb 
มใด๋ 
 
กะซวน
Gm 
ว่าเฮามาเลิกกันเถ
Cm 
าะ
 
พอส
Ab 
าเนาะ 
 
จบส
Bb 
าเนาะ 
 
บ่ขอไปต่อด้ว
Eb 
ยกัน
 
เหมือนคิดไว้นานแล้วว่าสิ
Fm 
ไป 
 
อยากได้เ
Gm 
พียงสาเหตุถ่อ
Cm 
นั้น
 
ฮักของเฮาที่ถนอมมาน
Bb 
าน 
 
คงถึงวันหมดอา
Cm 
ยุ…

 
* น้องเบิดคำ
Fm 
สิว่า 
 
Bb 
อดขารั้งอ้ายบ่
Gm 
อยู่ 
 
บอกให้
Cm 
ฮู้..คำ
Bb 
เดียว..ว่าพอ
G 
เด้อ…


 
** พอกะ
Ab 
พอ..ถ้าไป
Bb 
ต่อแล้วมันฝืนใจอ้าย
Cm 
 
พอกะ
Ab 
ได้ 
 
น้องยอมให้
Bb 
อ้ายได้เส
Eb 
มอ
 
คือเขียนฮักด้วยก้อนขี้ถ่าน
Cm 
ไฟ 
 
คนใหม่เดินผ่านใกล้ก็เบ
Bb 
ลอ
 
เขาคงกดดัน
Gm 
เธอ 
 
ให้เร่งเคลียร์น้องจบจาก
Cm 
ใจ…
Bb 
 
Gm 
 
Cm 


 
หมดความห
Cm 
มายบ่มีความหม
Bb 
าย 
 
สิเฮ็ดจั่งใ
Gm 
ด๋..ใจของอ้ายบ่
Cm 
อยู่
 
“เจ็บหลาย
Ab 
อยู่…เสียใจ
Bb 
อยู่” 
 
แต่บ่ฮู้สิรั้งจั่ง
Eb 
ใด๋
 
ก็มีแค่คำว่าฮักผูก
Fm 
กัน 
 
ฮักขาดสะ
Gm 
บั้นก็ถิ่มกันง่าย 
 
 
Cm 
 
ความจำบนเส้นทาง
Bb 
ใจ 
 
…คนจำคือคนเจ็บกะ
Cm 
ฮู้…


( * , ** )


 
อ้ายเร่งเคลียร์น้องจบจากใ
Bb 
จ 
 
เพื่อเปิดตัวคนให
Gm 
ม่…แม่นบ่
Cm 
?

OUTRO | Fm Bb | Cm | Bb Gm | Cm | Bb Gm | Cm |

เนื้อเพลง
โกรธยามใด๋ เคียดยามใด๋ กะซวนว่าเฮามาเลิกกันเถาะ
พอสาเนาะ จบสาเนาะ บ่ขอไปต่อด้วยกัน
เหมือนคิดไว้นานแล้วว่าสิไป
อยากได้เพียงสาเหตุถ่อนั้น
ฮักของเฮาที่ถนอมมานาน
คงถึงวันหมดอายุ…


*น้องเบิดคำสิว่า กอดขารั้งอ้ายบ่อยู่
บอกให้ฮู้..คำเดียว..ว่าพอเด้อ…


**พอกะพอ..ถ้าไปต่อแล้วมันฝืนใจอ้าย
พอกะได้ น้องยอมให้อ้ายได้เสมอ
คือเขียนฮักด้วยก้อนขี้ถ่านไฟ
คนใหม่เดินผ่านใกล้ก็เบลอ
เขาคงกดดันเธอ
ให้เร่งเคลียร์น้องจบจากใจ…


หมดความหมายบ่มีความหมาย
สิเฮ็ดจั่งใด๋..ใจของอ้ายบ่อยู่
“เจ็บหลายอยู่…เสียใจอยู่”
แต่บ่ฮู้สิรั้งจั่งใด๋
ก็มีแค่คำว่าฮักผูกกัน
ฮักขาดสะบั้นก็ถิ่มกันง่ายๆ
ความจำบนเส้นทางใจ
…คนจำคือคนเจ็บกะฮู้…


ซ้ำ (* , ** )


อ้ายเร่งเคลียร์น้องจบจากใจ
เพื่อเปิดตัวคนใหม่…แม่นบ่?
เพลง : ให้พอกะสิพอ
ศิลปิน : น้ำอ้อย สมใจรักษ์
คำร้อง/ทำนอง : ฝ้ายฮัก ภูจำปา
เรียบเรียง : เซียน ณ กุญชร
น้ำอ้อย สมใจรักษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend