หน้าแรก » เต็ม นาวา » คอร์ดเพลง รักสาวมุสลิม – เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง รักสาวมุสลิม – เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง รักสาวมุสลิม
เต็ม นาวา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง รักสาวมุสลิม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A C#m | Bm E | ( 2 Times )
INTRO | F#m | C#m | D | E |

..เธอคือนางฟ้าที่เดินเข้
ามาในชีวิตฉัน
..เพียงสบตากันก็ทำใ
ห้ฉันนั้นหวั่นไหว
..มองผ้าคลุมผมก็ทำใ
ห้รู้เธอมาจากไหน
 
สา
วงามจากแดนใต้ 
 
เธอเป็
นสาวมุสลิม

 
*  
F#m 
..โอ้ย.. 
 
ไม่รู้ว่าเ
ธอมีใครหรือเปล่า
F#m 
..โอ้ย.. 
 
ไม่รู้ว่
าเธอจะรังเกียจไหม
F#m 
..โอ้ย.. 
 
ถ้าหากเอ่
ยคำคำนี้ออกไป
 
อยากจ
ะบอกความในใจ 
 
ให้เธอไ
ด้ฟัง

 
** หลงรักเธ
อแล้วเธอเป็
C#m 
นสาวมุ
F#m 
สลิม
 
อยากฝากหั
วใจให้เธอได้พั
กพิง
C#m 
 
แต่ไ
Bm 
ม่รู้เธอรังเกียจไ
หม
 
เธอคือนา
งฟ้า 
 
ที่
C#m 
ฉันตามหาทั้งหั
F#m 
วใจ
 
หากว่
าเธอนั้นยังไ
ม่รักใคร
C#m 
 
โปร
Bm 
ดรับฉันเอาไ
ว้(พิจารณา)

INSTRU | A | C#m | Bm | E |
INSTRU | C#m | F#m | D | E E11/5 |

( *, ** )

INSTRU | A | C#m | Bm |

 
โปร
ดรับฉันเอาไว้พิจา
รณา

OUTRO | A |

เนื้อเพลง
เธอคือนางฟ้าที่เดินเข้ามาในชีวิตฉัน
เพียงสบตากันก็ทำให้ฉันนั้นหวั่นไหว
มองผ้าคลุมผมก็ทำให้รู้เธอมาจากไหน
สาวงามจากแดนใต้เธอเป็นสาวมุสลิม

* โอ้ย.. ไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือเปล่า
โอ้ย.. ไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหม
โอ้ย.. ถ้าหากเอ่ยคำคำนี้ออกไป
อยากจะบอกความในใจให้เธอได้ฟัง

** หลงรักเธอแล้วเธอเป็นสาวมุสลิม
อยากฝากหัวใจให้เธอได้พักพิง
แต่ไม่รู้เธอรังเกียจไหม
เธอคือนางฟ้า ที่ฉันตามหาทั้งหัวใจ
หากว่าเธอนั้นยังไม่รักใคร
โปรดรับฉันเอาไว้(พิจารณา)

( ดนตรี )

( *, ** )

( ดนตรี )

โปรดรับฉันเอาไว้พิจารณา
เพลง : รักสาวมุสลิม
ศิลปิน : เต็ม นาวา
คำร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา
เรียบเรียง : อ.ติ๊ก นาโยง/เปา สำราญ
Mixed and Mastered by : สัญญา อิทธิสัญ
เต็ม นาวา
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :