คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย – 9 Garden

  
Text   

คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C E | Am G |
INTRO | F | G | C |

 
ไม่เคยคิ
C 
ดว่าเราจะแย
G 
กทาง
 
ไม่เคยรู้
Am 
ว่าเธอแยกใจ
G 
ให้ใครคนอื่
F 
 
คนที่เธ
Em 
อ.. 
 
บอกว่าดี
Dm 
กว่าฉันมา
G 
กมาย

 
* เจ็บเท่าไ
Am 
รต้องยอมให้เธอ
Em 
จาก
F 
 ให้เธอพบเส้น
C 
ทางที่ดี
Am 
 คงไม่รั้งถ้าเธ
Em 
อจะไป
 
เจ็บแค่ไห
F 
นจะทนเพื่อคนที่ฉันรั
G 

 
** ยอมให้เธอไปกับเ
C 
ขา 
 
ทิ้งรักเ
E 
ราเป็นแค่ควา
Am 
มจำ
 
เจ็บ
G 
ช้ำเท่าไรจะท
F 
น.. 
 
ปว
Em 
ดร้าว
 
ไม่อยากให้เร
Dm 
ามาทนค
G 
บกัน
 
เมื่อหมดรั
C 
กก็ไป
E 
ไม่ต้องม
Am 
าแกล้งเป็นสงสา
G 
รกัน
 
บอกมาเล
F 
ยไม่รัก 
 
คำเดี
Em 
ยวสั้น 
 
 
อย่ามาดี
Dm 
กับฉัน.. แค่เร
F 
าเลิกกั
G 
น 
 
มันคงไม่
C 
ถึงตาย

INSTRU | C |

 
เมื่อไม่รั
C 
ก 
 
ก็อย่าทำร้าย
G 
กัน
 
เธอจะ
Am 
ทำอย่างนั้น 
 
เพื่ออะ
G 
ไร
F 
อย่าเอาความเห็นใจ
Em 
มาทำร้าย
Dm 
กัน.. 
 
 
G 

( *, ** )

| C G | Am G |
| F Em | Dm G |
| Am Em | F C |
| Am Em | F | G |

Am 
คงไม่รั้งถ้าเธ
Em 
อจะไป
 
เจ็บแค่ไห
F 
นจะทนเพื่อคนที่ฉันรั
G 

 
ยอมให้เธอไปกับเ
C 
ขา 
 
ทิ้งรักเ
E 
ราเป็นแค่ควา
Am 
มจำ
 
เจ็บ
G 
ช้ำเท่าไรจะท
F 
น.. 
 
ปว
Em 
ดร้าว
 
ไม่อยากให้เร
Dm 
ามาทนรั
G 
กกัน
 
เมื่อหมดรั
C 
กก็ไป
E 
ไม่ต้องม
Am 
าแกล้งเป็นสงสา
G 
รกัน
 
บอกมาเล
F 
ยไม่รัก 
 
คำเดี
Em 
ยวสั้น 
 
 
อย่าม
Dm 
าดีกับฉัน แค่เร
F 
าเลิกกั
G 
น 
 
มันคงไม่ถึง
C 
ตาย

( ** )

 
บอกมาเล
Dm 
ยไม่รัก 
 
คำเดี
Em 
ยวสั้น 
 
 
อย่ามาดี
Dm 
กับฉัน.. แค่เร
F 
าเลิกกั
G 
น 
 
มันคงไม่ถึงตาย..

OUTRO | Cmaj7 |

เนื้อเพลง ไม่ถึงตาย
ไม่เคยคิดว่าเราจะแยกทาง
ไม่เคยรู้ว่าเธอแยกใจให้ใครคนอื่น
คนที่เธอ บอกว่าดีกว่าฉันมากมาย

* เจ็บเท่าไรต้องยอมให้เธอจาก
ให้เธอพบเส้นทางที่ดี
คงไม่รั้งถ้าเธอจะไป
เจ็บแค่ไหนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัก

** ยอมให้เธอไปกับเขา ทิ้งรักเราเป็นแค่ความจำ
เจ็บช้ำเท่าไรจะทน ปวดร้าว
ไม่อยากให้เรามาทน (คบกัน)(รักกัน)
เมื่อหมดรักก็ไป ไม่ต้องมาแกล้งเป็นสงสารกัน
บอกมาเลยไม่รัก คำเดียวสั้นสั้น อย่ามาดีกับฉัน
แค่เราเลิกกันมันคงไม่ถึงตาย

เมื่อไม่รักก็อย่าทำร้ายกัน
เธอจะทำอย่างนั้น เพื่ออะไร
อย่าเอาความเห็นใจมาทำ ร้ายกัน

( * , ** )

คงไม่รั้งถ้าเธอจะไป
เจ็บแค่ไหนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัก

( ** )

บอกมาเลยไม่รัก คำเดียวสั้นสั้น อย่ามาดีกับฉัน
แค่เราเลิกกันมันคงไม่ถึงตาย
เพลง : ไม่ถึงตาย
คำร้อง ทำนอง : อั๋น feeble heart
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
9 Garden
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend