คอร์ดเพลง กำแพง – BIRD THONGCHAI X POLYCAT

  
Text   

คอร์ดเพลง กำแพง
เบิร์ด ธงไชย
POLYCAT

คีย์คอร์ดเพลง กำแพง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em |

 
เธอ
C#m7 
เคยพบเจอ 
 
กำแพงที่ดูทั้งใหญ่และ
D 
สูงชัน
 
เธ
C#m7 
อรู้รึยังและคนสร้างมันคื
Dm7 
อฉันเอง
 
G 
ลบให้ใจได้
C 
พัก 
 
ฉั
Am 
นท้อเพราะรักที่ตา
Dm7 
มหา
G 
ไม่มีให้ค
A 
ว้า
F#m 
 
F 
 
E 

 
และใ
C#m7 
นทุกวันก็ฟังที่ใครเขาเตือน 
 
เขาชี้
D 
นำ
C#m7 
ที่ยังไม่เจอ อาจเป็นที่ยังไม่ตาม ถึงเส้
Dm7 
นชัย
 
G 
ากกำแพงตรง
C 
นี้.. 
 
มีรั
Am 
กที่ดีอยู่ท
Dm7 
างไหน 
 
 
G 
 
ก็ยังสับ
A 
สน..

 
* ตามมาไ
D 
กลแต่มันยังคงอีก
Bm7 
ไกล
E 
ฉันนั้นต้องพอดีไ
A 
หม
 
เพื่อจะเ
D 
อาแรงพลังครั้งสุด
Bm7 
ท้ายที่มี
 
ไปแ
E 
ลกกับความเสี
C#m7 
ยใจ 
 
ที่ว่าไม่เ
F#m 
คย
 
มี
Bm7 
ใคร.. 
 
รอ
E 
ฉันที่ตรงปลายทาง

INSTRU | A |

 
C#m7 
ด้ฟังเสียงเพลง บอกว่าต้องพอเสียที กับรั
D 
กนี้
 
แต่ก็ต
C#m7 
ามด้วยเพลง 
 
เธอควรจะรักถ้ายังมี
Dm7 
หัวใจ
G 
ผิดหรือถูกอันไ
C 
หน 
 
Am 
ห้ฉันได้เชื่อกั
Dm7 
บสิ่งใด
G 
 
โปรดบอกกับ
A 
ฉัน
F#m 
 
F 
 
E 

 
ก็อ่า
C#m7 
นดูวิธี จะเอาชนะหัวใจ ของฉั
D 
นเอง
 
แต่
C#m7 
ก็เจอวิธี 
 
จะเอาชนะหัวใจค
Dm7 
นอื่น
ข้างๆ กัน เลยไม่รู้ ต้องแพ้หรือชนะจะได้เจอ
G 
กับเธอคน
A 
นั้น

( * )

A 
..ถ้าได้
D 
รู้ว่ารักแท้รอตร
Bm7 
งนั้น
E 
ฝันไว้ซักวันอยากเ
A 
ห็น
 
เอื้อมให้
D 
ถึงขอแค่ใกล้ขึ้นอีกเพี
Bm7 
ยงก้าวหนึ่ง
 
จะเ
E 
ดินเข้าไปแ
C#m7 
ม้เป็นก้าวสุดท้าย
F#m 
..ก่อนจะขา
Bm7 
ดใจ 
 
ยังไ
E 
งจะไม่เสียดาย

INSTRU | A D | Bm7 E | ( 2 Times )

( * )

B 
..ถ้าได้
E 
รู้ว่ารักแท้รอตร
C#m7 
งนั้น
F#7 
ฝันไว้ซักวันอยากเ
B 
ห็น
 
เอื้อมให้
E 
ถึงขอแค่ใกล้ขึ้นอีกเพีย
C#m7 
งก้าวหนึ่ง
 
จะเ
F#7 
ดินเข้าไปแ
D#m 
ม้เป็นก้าวสุดท้าย
G#m7 
ก่อนจะขา
C#m7 
ดใจ.. 
 
ยังไ
F#7 
งจะไม่เสียดาย

INSTRU | B E | C#m7 F#7 | ( 6 Times )

เนื้อเพลง กำแพง
เธอเคยพบเจอ กำแพงที่ดูทั้งใหญ่และสูงชัน
เธอรู้รึยังและคนสร้างมันคือฉันเอง
หลบให้ใจได้พัก ฉันท้อเพราะรักที่ตามหา
ไม่มีให้คว้า

และในทุกวันก็ฟังที่ใครเขาเตือน เขาชี้นำ
ที่ยังไม่เจอ อาจเป็นที่ยังไม่ตาม ถึงเส้นชัย
จากกำแพงตรงนี้ มีรักที่ดีอยู่ทางไหน
ก็ยังสับสน

* ตามมาไกลแต่มันยังคงอีกไกล
ฉันนั้นต้องพอดีไหม
เพื่อจะเอาแรงพลังครั้งสุดท้ายที่มี
ไปแลกกับความเสียใจ ที่ว่าไม่เคย
มีใคร รอฉันที่ตรงปลายทาง

( ดนตรี )

ได้ฟังเสียงเพลง บอกว่าต้องพอเสียที กับรักนี้
แต่ก็ตามด้วยเพลง เธอควรจะรักถ้ายังมีหัวใจ
ผิดหรือถูกอันไหน ให้ฉันได้เชื่อกับสิ่งใด
โปรดบอกกับฉัน

ก็อ่านดูวิธี จะเอาชนะหัวใจ ของฉันเอง
แต่ก็เจอวิธี จะเอาชนะหัวใจคนอื่น
ข้างๆ กัน เลยไม่รู้ ต้องแพ้หรือชนะจะได้เจอ
กับเธอคนนั้น

( * )

ถ้าได้รู้ว่ารักแท้รอตรงนั้น
ฝันไว้ซักวันอยากเห็น
เอื้อมให้ถึงขอแค่ใกล้ขึ้นอีกเพียงก้าวหนึ่ง
จะเดินเข้าไปแม้เป็นก้าวสุดท้าย
ก่อนจะขาดใจ ยังไงจะไม่เสียดาย

( ดนตรี )

( * )

ถ้าได้รู้ว่ารักแท้รอตรงนั้น
ฝันไว้ซักวันอยากเห็น
เอื้อมให้ถึงขอแค่ใกล้ขึ้นอีกเพียงก้าวหนึ่ง
จะเดินเข้าไปแม้เป็นก้าวสุดท้าย
ก่อนจะขาดใจ ยังไงจะไม่เสียดาย
กำแพง – Bird x Polycat
ทำนอง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เนื้อร้อง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เรียบเรียง : POLYCAT
กำแพง - BIRD THONGCHAI X POLYCAT
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend