คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋ – เอมมี่ ธิดารัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋ – เอมมี่ ธิดารัตน์

แอมมี่ ธิดารัตน์

คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋

ศิลปิน : เอมมี่ ธิดารัตน์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

แอมมี่ ธิดารัตน์ - ให้เฮ็ดจั่งใด๋
คอร์ด

INTRO | C | C | Am | Dm G | C |

 
ก็บอกอ้า
C 
ยแล้ว 
 
ว่าน้องบ่เคย
Am 
มีไผ
 
เมื่ออ้ายม
C 
าฮัก 
 
กะให้ไปทั้งใจและก
G 
าย
 
บ่เคย
C 
คิดสิมีคนอื่น 
 
บ่เคย
Am 
คิดสินอกใจ
 
แล้วเป็นหยั
Dm 
งอ้ายคือจังมาถิ่มสั
G 
ญญา

 
* หม่องบ่เค
C 
ยพ้ออ้ายกะพาไป
 
หม่องบ่เค
Em 
ยไปอ้ายกะพาหย่าง
 
อ้ายถิ่มน้องกลา
Dm 
งทาง 
 
แล้วน้องสิเฮ็ดจั
G 
งได๋

 
** เฮ็ดจังได๋ล่ะอ้
C 
าย 
 
บ่มีอ้ายน้องต้องเดินจั
G 
งได๋
 
อยู่จังได๋ยามมีน้ำ
Em 
ตาเมื่ออ้ายจา
F 
กลา
G 
 
สิให้
F 
ลืมน้องต้องเฮ็ดจั
G 
งได๋
 
ตอบจังไ
F 
ด๋ยามไผเขาถ
C 
ามว่าอ้ายไปไ
F 
G 
 
เฮ็ดจังได๋ล
C 
ะน้อ..
G 

 
รู้สึกปลอ
C 
ดภัยมีอ้ายร่วมทาง
 
รู้สึกอ้า
Am 
งว้างยามอ้ายจากไป
 
ทางออกอ
Dm 
ยู่ไส 
 
อ้ายคือบ่บอ
G 
กกัน

 
อ้ายเว้าง่
C 
ายอ้ายมีคนอื่น
 
น้องกล้ำ
Am 
กลืนสุดทรมาน
 
ตอ
Dm 
นฮักคือฮักนำกัน
 
ตอนถิ่ม
G 
กันคือเอาตัวรอดค
C 
นเดียว

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | Dm | G |

( *, ** )

 
ตอบจังไ
F 
ด๋ยามไผเขาถ
C 
ามว่าอ้ายไป
F 
ไส
G 
 
เฮ็ดจังได๋ล
C 
ะน้อ..

OUTRO | Dm G | C Am | Dm G | C | C |เนื้อเพลง
ก็บอกอ้ายแล้ว ว่าน้องบ่เคยมีไผ
เมื่ออ้ายมาฮัก กะให้ไปทั้งใจและกาย
บ่เคยคิดสิมีคนอื่นบ่เคยคิดนอกใจ
แล้วเป็นหยังอ้ายคือจังมาถิ่มสัญญา

หม่องบ่เคยพ้อให้กับพาไป
หม่องบ่เคยไปอ้ายกะพาหย่าง
อ้ายถิ่มน้องกลางทาง แล้วน้องสิเฮ็ดจังได๋

เฮ็ดจังได๋ล่ะอ้าย บ่มีอ้ายน้องต้องเดินจังได๋
อยู่จังได๋ยามมีน้ำตาเมื่ออ้ายจากลา
สิให้ลืมน้องต้องเฮ็ดจังได๋
ตอบจังได๋ยามไผเขาถามว่าอ้ายไปไส
เฮ็ดจังได๋ละน้อ..

รู้สึกปลอดภัยมีอ้ายร่วมทาง
รู้สึกอ้างว้างยามอ้ายจากไป
ทางออกอยู่ไส อ้ายคือบ่บอกกัน

อ้ายเว้าง่ายอ้ายมีคนอื่น
น้องกล้ำกลืนสุดทรมาน
ตอนฮักคือฮักนำกัน
ตอนถิ่มกันคือเอาตัวรอดคนเดียว

( ดนตรี )

หม่องบ่เคยพ้อให้กับพาไป
หม่องบ่เคยไปอ้ายกะพาหย่าง
อ้ายถิ่มน้องกลางทาง แล้วน้องสิเฮ็ดจังได๋

เฮ็ดจังได๋ล่ะอ้าย บ่มีอ้ายน้องต้องเดินจังได๋
อยู่จังได๋ยามมีน้ำตาเมื่ออ้ายจากลา
สิให้ลืมน้องต้องเฮ็ดจังได๋
ตอบจังได๋ยามไผเขาถามว่าอ้ายไปไส
เฮ็ดจังได๋ละน้อ..

ตอบจังได๋ยามไผเขาถามว่าอ้ายไปไส
เฮ็ดจังได๋ละน้อ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ให้เฮ็ดจังได๋
ศิลปิน : เอมมี่ ธิดารัตน์
คำร้อง/ทำนอง : ซอ เกษตรวิสัย
เรียบเรียง : ธน ธนันธร
กราฟิก : บอล เกฎษดา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend