หน้าแรก » เอมมี่ ธิดารัตน์ » คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋ – เอมมี่ ธิดารัตน์

คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋ – เอมมี่ ธิดารัตน์

คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋ – เอมมี่ ธิดารัตน์

แอมมี่ ธิดารัตน์

คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋

ศิลปิน : เอมมี่ ธิดารัตน์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ให้เฮ็ดจั่งใด๋ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

แอมมี่ ธิดารัตน์ - ให้เฮ็ดจั่งใด๋
คอร์ด

INTRO | C | C | Am | Dm G | C |

 
ก็บอกอ้า
ยแล้ว 
 
ว่าน้องบ่เคย
Am 
มีไผ
 
เมื่ออ้ายม
าฮัก 
 
กะให้ไปทั้งใจและก
าย
 
บ่เคย
คิดสิมีคนอื่น 
 
บ่เคย
Am 
คิดสินอกใจ
 
แล้วเป็นหยั
Dm 
งอ้ายคือจังมาถิ่มสั
ญญา

 
* หม่องบ่เค
ยพ้ออ้ายกะพาไป
 
หม่องบ่เค
Em 
ยไปอ้ายกะพาหย่าง
 
อ้ายถิ่มน้องกลา
Dm 
งทาง 
 
แล้วน้องสิเฮ็ดจั
งได๋

 
** เฮ็ดจังได๋ล่ะอ้
าย 
 
บ่มีอ้ายน้องต้องเดินจั
งได๋
 
อยู่จังได๋ยามมีน้ำ
Em 
ตาเมื่ออ้ายจา
กลา
 
สิให้
ลืมน้องต้องเฮ็ดจั
งได๋
 
ตอบจังไ
ด๋ยามไผเขาถ
ามว่าอ้ายไปไ
 
เฮ็ดจังได๋ล
ะน้อ..

 
รู้สึกปลอ
ดภัยมีอ้ายร่วมทาง
 
รู้สึกอ้า
Am 
งว้างยามอ้ายจากไป
 
ทางออกอ
Dm 
ยู่ไส 
 
อ้ายคือบ่บอ
กกัน

 
อ้ายเว้าง่
ายอ้ายมีคนอื่น
 
น้องกล้ำ
Am 
กลืนสุดทรมาน
 
ตอ
Dm 
นฮักคือฮักนำกัน
 
ตอนถิ่ม
กันคือเอาตัวรอดค
นเดียว

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | Dm | G |

( *, ** )

 
ตอบจังไ
ด๋ยามไผเขาถ
ามว่าอ้ายไป
ไส
 
เฮ็ดจังได๋ล
ะน้อ..

OUTRO | Dm G | C Am | Dm G | C | C |เนื้อเพลง
ก็บอกอ้ายแล้ว ว่าน้องบ่เคยมีไผ
เมื่ออ้ายมาฮัก กะให้ไปทั้งใจและกาย
บ่เคยคิดสิมีคนอื่นบ่เคยคิดนอกใจ
แล้วเป็นหยังอ้ายคือจังมาถิ่มสัญญา

หม่องบ่เคยพ้อให้กับพาไป
หม่องบ่เคยไปอ้ายกะพาหย่าง
อ้ายถิ่มน้องกลางทาง แล้วน้องสิเฮ็ดจังได๋

เฮ็ดจังได๋ล่ะอ้าย บ่มีอ้ายน้องต้องเดินจังได๋
อยู่จังได๋ยามมีน้ำตาเมื่ออ้ายจากลา
สิให้ลืมน้องต้องเฮ็ดจังได๋
ตอบจังได๋ยามไผเขาถามว่าอ้ายไปไส
เฮ็ดจังได๋ละน้อ..

รู้สึกปลอดภัยมีอ้ายร่วมทาง
รู้สึกอ้างว้างยามอ้ายจากไป
ทางออกอยู่ไส อ้ายคือบ่บอกกัน

อ้ายเว้าง่ายอ้ายมีคนอื่น
น้องกล้ำกลืนสุดทรมาน
ตอนฮักคือฮักนำกัน
ตอนถิ่มกันคือเอาตัวรอดคนเดียว

( ดนตรี )

หม่องบ่เคยพ้อให้กับพาไป
หม่องบ่เคยไปอ้ายกะพาหย่าง
อ้ายถิ่มน้องกลางทาง แล้วน้องสิเฮ็ดจังได๋

เฮ็ดจังได๋ล่ะอ้าย บ่มีอ้ายน้องต้องเดินจังได๋
อยู่จังได๋ยามมีน้ำตาเมื่ออ้ายจากลา
สิให้ลืมน้องต้องเฮ็ดจังได๋
ตอบจังได๋ยามไผเขาถามว่าอ้ายไปไส
เฮ็ดจังได๋ละน้อ..

ตอบจังได๋ยามไผเขาถามว่าอ้ายไปไส
เฮ็ดจังได๋ละน้อ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ให้เฮ็ดจังได๋
ศิลปิน : เอมมี่ ธิดารัตน์
คำร้อง/ทำนอง : ซอ เกษตรวิสัย
เรียบเรียง : ธน ธนันธร
กราฟิก : บอล เกฎษดา
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :