คอร์ดเพลง อย่าร้องไห้ – สิงโต นำโชค

  
Text   

คอร์ดเพลง อย่าร้องไห้
ศิลปิน สิงโต นำโชค
Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง อย่าร้องไห้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C#m7 | Bm7 | C#m7 | Bm7 |

 
ไม่
A 
มีอะไรที่ทำใ
C#m7 
ห้เขาและเธอดูไ
Dmaj7 
ม่เข้ากัน
 
ฉันเห็นอย่า
Bm7 
งนั้นมาต
E 
ลอด
A 
ยิ่งมองยิ่งเห็นถึงคว
C#m7 
ามสวยงามที่
Dmaj7 
มีให้กัน
 
ฉันใ
Bm7 
ฝ่ฝันมาต
E 
ลอด

 
*  
Bm7 
และในวันนี้ที่มันช่างโ
Amaj7 
หดร้าย
Bm7 
คนที่ทำให้เธอต้องเ
Amaj7 
สียใจ
Dmaj7 
..คือคนเดียวกันที่เธ
C#m7 
อคิดมาตลอดว่
Bm7 
าใช่
E 

 
** อย่าเลยเธออย่าร้
A 
องไห้
Amaj7 
 
ความโช
C#m7 
คร้ายมันทำให้เธอมีน้ำ
F#m7 
ตา
 
คนที่มองไม่
Bm7 
เห็นค่า 
 
Dmaj7 
ม่รู้ว่า
Bm7 
..ว่าเธอมีค่ามากแค่ไ
E 
หน

 
*** ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้
A 
องไห้
Amaj7 
 
ฉันก็แค่ผู้
C#m7 
ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอ
F#m7 
ย่าง
 
คนที่เธอนั้น
Bm7 
มองผ่าน 
 
ที่เ
Dmaj7 
ธอไม่เคยต้องการ
Bm7 
คอยภาวนาให้เธอห
E 
าย
 
ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รัก เธอ
 

INSTRU | Bm7 |

 
หาก
A 
มีอะไรที่พอใ
C#m7 
ห้ฉันแบ่งเบาในวันที่เ
Dmaj7 
ศร้าใจ
 
Bm7 
ค่ขอให้เธอบ
E 
อก
A 
อีกคงไม่นานทุกอย่างจ
C#m7 
ะพ้นผ่านไป
 
แต่ใจฉั
Dmaj7 
นยังอยู่ 
 
จะอยู่ตร
Bm7 
งนี้ไปต
E 
ลอด

( *, **, *** )

INSTRU | B | Bmaj7 | D#m7 | G#m7 |
INSTRU | C#m7 | D#m7 | C#m7 | F#7 |

 
อย่าเลยเธออย่าร้
B 
องไห้
Bmaj7 
 
ฉันก็แค่ผู้
D#m7 
ชายที่ทำให้เธอได้ทุก
G#m7 
อย่าง
 
คนที่เธอนั้น
C#m7 
มองผ่าน 
 
ที่เ
E 
ธอไม่เคยต้องการ
C#m7 
คอยภาวนาให้เธอห
F#7 
าย
 
ยังมีผู้ชายที่พร้อมจะรัก เธอ
 

OUTRO | D#m7 | C#m7 | D#m7 | C#m7 | B |

เนื้อเพลง
A1:
ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาและเธอดูไม่เข้ากัน
ฉันเห็นอย่างนั้นมาตลอด
ยิ่งมองยิ่งเห็นถึงความสวยงามที่มีให้กัน
ฉันใฝ่ฝันมาตลอด

B:
และในวันนี้ที่มันช่างโหดร้าย
คนที่ทำให้เธอต้องเสียใจ
คือคนเดียวกันที่เธอคิดมาตลอดว่าใช่

Chorus:
อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
ความโชคร้ายมันทำให้เธอมีน้ำตา
คนที่มองไม่เห็นค่า ไม่รู้ว่า
ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน
ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้องไห้
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
คอยภาวนาให้เธอหาย ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รัก เธอ

A1:
หากมีอะไรที่พอให้ฉันแบ่งเบาในวันที่เศร้าใจ
แค่ขอให้เธอบอก
อีกคงไม่นานทุกอย่างจะพ้นผ่านไป แต่ใจฉันยังอยู่
จะอยู่ตรงนี้ไปตลอด

Repeat: B, Chorus

Solo

อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
คอยภาวนาให้เธอหาย ยังมีผู้ชายที่พร้อมจะรัก เธอ
เพลง: อย่าร้องไห้
เนื้อร้อง, ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
สิงโต นำโชค - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend