หน้าแรก » เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ » คอร์ดเพลง สาวนุ้ยสายเปย์ – น้องเจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ

คอร์ดเพลง สาวนุ้ยสายเปย์ – น้องเจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ

คอร์ดเพลง สาวนุ้ยสายเปย์
น้องเจนนี่
เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง สาวนุ้ยสายเปย์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm C | Am Dm | Bb C | Dm |
INTRO | Dm C | Am Dm | Bb | C |
INTRO | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INTRO | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |


 
*  
Dm 
แค่บอกรัก
กัน 
 
เท่
Am 
านั้นก็เกิน
Dm 
พอ
 
อยากได้
Bb 
ไหร 
 
ก้า
ขอมาแล้
Dm 
วกัน
 
เธอ
Dm 
บอกอยากกินของแ
พง
 
จัด
Am 
ไปให้เธอละ
Dm 
กัน
 
รา
Bb 
คาแค่สองสามพันไม่เป็น
ไร

 
** ถึง
Dm 
เธอจะมีแค่ใ
 
อยากได้ไอ้ไ
Am 
หร 
 
จัดให้ทุก
Dm 
อย่าง
Bb 
นี่แหละคือเส้นท
างสาวนุ้ย 
 
 
Dm 
สายเปย์
 
เสื้อเ
Bb 
ซปส์ ซีซี ลีว
ายน์
 
เธอบอกอยา
Am 
กได้ 
 
ฉันไม่กลัวโ
Dm 
ดนเท
Bb 
ให้เธอได้ทั้งเพ 
 
เย้เฮ้
เฮ…


 
*** สาวนุ้ยสาย
Gm 
เปย์ เข้ามา
เด้ มาเด้ โหม่
Dm 
ชาย
 
เดี๋ยวจัดห
Bb 
นัก 
 
จัด
ให้ 
 
ไม่ลัง
เล
 
ไอ้ที่
Bb 
ว่ารักแท้จริง
ใจ 
 
สุด
Am 
ท้ายขี้หกทั้ง
Dm 
เพ
 
ต้องเดิน
Bb 
หน้ามาเป็นสายเ
ปย์ 
 
(ให้ยาว
Dm 
ไป)

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |


( * , ** , *** )


 
Dm 
..เฮ้ย.
 
ใน
Am 
เมื่อความรักแมง
Dm 
กินไม่ได้
Bb 
..เราก็ต้องใช้เ
งินนี่แหล
Dm 
ะ 
 
ซื้อความรักนั้นมา
Dm 
..ก็มีเงินอะ.
. ใ
Am 
ครจะทำไม
Dm 
..รู้จักป่
Bb 
ะ 
 
สายเปย์อะ.
. สายเปย์โวย…

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |


( ** , *** , *** )


OUTRO | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm | Dm |


เนื้อเพลง สาวนุ้ยสายเปย์
* แค่บอกรักกัน เท่านั้นก็เกินพอ
อยากได้ไหร ก้าขอมาแล้วกัน
เธอบอกอยากกินของแพง
จัดไปให้เธอละกัน ราคาแค่สองสามพันไม่เป็นไร

** ถึงเธอจะมีแค่ใจ อยากได้ไอ้ไหร จัดให้ทุกอย่าง
นี่แหละคือเส้นทางสาวนุ้ย สายเปย์
เสื้อเซปส์ ซีซี ลีวายน์
เธอบอกอยากได้ ฉันไม่กลัวโดนเท
ให้เธอได้ทั้งเพ เย้เฮ้เฮ..

*** สาวนุ้ยสายเปย์ เข้ามาเด้ มาเด้ โหม่ชาย
เดี๋ยวจัดหนัก จัดให้ ไม่ลังเล
ไอ้ที่ว่ารักแท้จริงใจ สุดท้ายขี้หกทั้งเพ
ต้องเดินหน้ามาเป็นสายเปย์ (ให้ยาวไป)

( * , ** , *** )

เฮ้ย.. ในเมื่อความรักแมงกินไม่ได้
เราก็ต้องใช้เงินนี่แหละ ซื้อความรักนั้นมา
ก็มีเงินอะ.. ใครจะทำไม
รู้จักป่ะ สายเปย์อะ สายเปย์โวย..

( ** , *** , *** )
เพลง สาวนุ้ยสายเปย์
คำร้อง-ทำนอง รัชนก สุวรรณเกตุ
เรียบเรียง ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
คอร์ดเพลง สาวนุ้ยสายเปย์ - น้องเจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ
 โฆษณา