หน้าแรก » เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ » คอร์ดเพลง หลบมุม – น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)

คอร์ดเพลง หลบมุม – น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)

คอร์ดเพลง หลบมุม น้องเจนนี่

น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)

คอร์ดเพลง หลบมุม

ศิลปิน : น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง หลบมุม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง หลบมุม - น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)
คอร์ด

INTRO | Am | G | F | E | E |

Am 
ขออย่าบอกใครใคร 
 
ว่า
ฉันถูกเธอทิ้ง
Am 
ถึงจะเป็นเรื่องจริง 
 
อายเ
ขา
Am 
ขอให้จบแค่นี้ 
 
รื่องระหว่างเรา
Am 
อย่าให้มีแม้เงา 
 
กวน
ใจ

Am 
ฉันไม่เคยมีเธอ 
 
ธอไม่เคยมีฉัน
Am 
เราไม่เคยรักกันรู้ไ
หม
Am 
คิดซะว่าหลับฝัน 
 
ว่าเ
คยรักกันแค่ไหน
Am 
ตื่นขึ้นมาหายไป 
 
แค่
นั้น

 
* ส่วนตัว
ฉัน 
 
ยอม
รับว่าเสี
Am 
ยใจ
 
ต่อจาก
นี้ 
 
ที่ทำ
ได้สำหรับ
ฉัน 
 
โอ้ย…

 
** หลบ
Am 
มุม.. 
 
เอาผ้าคลุมตัว
ไว้
 
ได้แต่นั่งร้องไ
ห้ 
 
เสียใจไปวั
นๆ
 
อีก
Am 
นาน 
 
จะลบเธอจากใ
 
จะยากจะเย็นแค่ไ
หน
 
จะนานเท่าไรช่าง
มัน…

Am 
ถึงไม่บอกใครใคร 
 
ว่า
ฉันถูกเธอทิ้ง
 
Am 
ต่มันก็เป็นความจริง 
 
วัน
นี้
Am 
ถามว่าใครผิดไหม 
 
ธอก็คงรู้ดี
 
ก็
Am 
เธอนั้นไม่ได้มี 
 
แค่
ฉัน

( *, ** )

 
แม้ต้องร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตา
 

INSTRU | F | Dm | E | E |

( *, **, ** )

 
แม้ต้องร้องไห้…จนไม่เหลือน้ำ.
Am 
..ตาเนื้อเพลง
ขออย่าบอกใครใคร ว่าฉันถูกเธอทิ้ง
ถึงจะเป็นเรื่องจริง อายเขา
ขอให้จบแค่นี้ เรื่องระหว่างเรา
อย่าให้มีแม้เงา กวนใจ

ฉันไม่เคยมีเธอ เธอไม่เคยมีฉัน
เราไม่เคยรักกันรู้ไหม
คิดซะว่าหลับฝัน ว่าเคยรักกันแค่ไหน
ตื่นขึ้นมาหายไป แค่นั้น

* ส่วนตัวฉัน ยอมรับว่าเสียใจ
ต่อจากนี้ ที่ทำได้สำหรับฉัน โอ้ย…

** หลบมุม.. เอาผ้าคลุมตัวไว้
ได้แต่นั่งร้องไห้ เสียใจไปวันๆ
อีกนาน จะลบเธอจากใจ
จะยากจะเย็นแค่ไหน
จะนานเท่าไรช่างมัน…

ถึงไม่บอกใครใคร ว่าฉันถูกเธอทิ้ง
แต่มันก็เป็นความจริง วันนี้
ถามว่าใครผิดไหม เธอก็คงรู้ดี
ก็เธอนั้นไม่ได้มี แค่ฉัน

( *, ** )

แม้ต้องร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตา

( ดนตรี )

( *, **, ** )

แม้ต้องร้องไห้…จนไม่เหลือน้ำ…ตา
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หลบมุม (คอร์ด)
ศิลปิน น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)
 โฆษณา