คอร์ดเพลง สัญญาหน้าไอ้เท่ง – ชาย พาวเวอร์แมน

  
Text   

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าไอ้เท่ง
ศิลปิน ชาย พาวเวอร์แมน
เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง สัญญาหน้าไอ้เท่ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F C/E | Dm C | Bb C | F |

 
ว่าอ่อ ออ อ่อ  
F 
ออ.. 
 
เสียงปี่ดัง
C/E 
คลอมากับเสีย
Dm 
งทับ
 
พี่นั่งแ
C 
ลหนังยังไม่
Bb 
หลับ 
 
คิด
C 
ถึงแต่รักครั้
F 
งก่อน
 
นั่งเหิดแ
Dm 
ลหนังแต่ใจพี่
D7 
ยังคงเว้
Gm 
าวอน
 
เห็นรูปให้ยอ
F 
ดทอง 
 
ยืนจีบนว
C 
ลน้องอยู่ในจอห
F 
นัง

 
ฤาษีออก
F 
มา 
 
พี่นั่งคอ
C/E 
ยถ้าไม่มีวี่
Dm 
แวว
 
โน้น
C 
รูปไอ้พูนแ
Bb 
ก้ว 
 
ออกมาแ
C 
ล้วตั้งนานรา
F 
สา
 
สาดจูดผื
Dm 
นนี้รอน้องมา
D7 
นั่งข้างพี่กา
Gm 
นดา
 
หรือเจ้าลืมสัญ
F 
ญา 
 
ที่เคยบอก
C 
ว่าจะแลหนังด้ว
F 
ยกัน

 
* ได้ยินเสียงไ
Bb 
อ้เปี๊ยก 
 
ร่ำร้
C 
องน้องคงไ
Dm 
ม่มา
 
หนู
C 
นุ้ยบอกพี่
Bb 
ว่า 
 
แล
C 
ท่าสาแห้วคื
F 
นนี้
 
ไอ้ยอดทองค
Bb 
นหล่อ 
 
พา
C 
ไปดู 
 
L
Dm 
CD
 
น้องลืมจอภาพพื้
Gm 
นนี้ 
 
ที่มันไม่มีสี
A 
สัน

 
** เสียงโหม่งดัง
F 
มาพี่ได้ยิ
C/E 
นว่าเสียหลักพลั
Dm 
บพรึง
 
เสียงก
C 
ลองดังบึ้
Bb 
งตึง 
 
มัน
C 
บึ้งเหมือนกับหน้
F 
าพี่
 
เสียงปี่แว่
Dm 
วหวานพี่เหมือนอิค
D7 
ลานลุ
Gm 
กหนี
 
สุดแสนจะบั
F 
ดสี 
 
ไอ้ยอดท
C 
องยืนมองเยา
F 
ะเย้ย

INSTRU | F C/E | Eb Dm |
INSTRU | Bb C | F | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm | F |

( *, ** )

 
เสียงปี่แว่
Dm 
วหวานพี่เหมือนอิค
D7 
ลานลุ
Gm 
กหนี
 
สุดแสนจะบั
F 
ดสี 
 
ไอ้ยอดท
C 
องยืนมองเยา
F 
ะเย้ย

OUTRO | Bb C | F | Gm C | F |

เนื้อเพลง
ว่าอ่อ ออ อ่อ ออ.. เสียงปี่ดังคลอมากับเสียงทับ
พี่นั่งแลหนังยังไม่หลับ คิดถึงแต่รักครั้งก่อน
นั่งเหิดแลหนังแต่ใจพี่ยังคงเว้าวอน
เห็นรูปให้ยอดทอง ยืนจีบนวลน้องอยู่ในจอหนัง

ฤาษีออกมา พี่นั่งคอยถ้าไม่มีวี่แวว
โน้นรูปไอ้พูนแก้ว ออกมาแล้วตั้งนานราสา
สาดจูดผืนนี้รอน้องมานั่งข้างพี่กานดา
หรือเจ้าลืมสัญญา ที่เคยบอกว่าจะแลหนังด้วยกัน

* ได้ยินเสียงไอ้เปี๊ยก ร่ำร้องน้องคงไม่มา
หนูนุ้ยบอกพี่ว่า แลท่าสาแห้วคืนนี้
ไอ้ยอดทองคนหล่อ พาไปดู LCD
น้องลืมจอภาพพื้นนี้ ที่มันไม่มีสีสัน

** เสียงโหม่งดังมาพี่ได้ยินว่าเสียหลักพลับพรึง
เสียงกลองดังบึ้งตึง มันบึ้งเหมือนกับหน้าพี่
เสียงปี่แว่วหวานพี่เหมือนอิคลานลุกหนี
สุดแสนจะบัดสี ไอ้ยอดทองยืนมองเยาะเย้ย

(ดนตรี)

( *, ** )

เสียงปี่แว่วหวานพี่เหมือนอิคลานลุกหนี
สุดแสนจะบัดสี ไอ้ยอดทองยืนมองเยาะเย้ย
สัญญาหน้าไอ้เท่ง-ชาย พาวเวอร์แมน
คำร้อง-ทำนอง -ปุ้ย L กฮ.
เรียบเรียบ-นายศุภกาญจน์ พรหมเกิด
คอร์ดเพลง สัญญาหน้าไอ้เท่ง - ชาย พาวเวอร์แมน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend