คอร์ดเพลง สิสู้อ้ายได้บ่ – แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ด

  
Text   

คอร์ดเพลง สิสู้อ้ายได้บ่
ศิลปิน แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ด
Single เพลงใหม่/2018

คีย์คอร์ดเพลง สิสู้อ้ายได้บ่ คอร์ด สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


| G#m Eb | E F# | ( 4 Times )

| E | F# |


 
* ฮักกั
G#m 
นมาตั้งแ
Eb 
ต่โดนจนว่
E 
าคนเขานั้นอิ
F# 
จฉา
 
อยู่กั
G#m 
บเจ้าโดนแล้
Eb 
วหนาบ่เคยเปลี่ย
Eb 
นใจ
F# 
 
แต่วั
G#m 
นนี้ผู้สา
Eb 
วอ้ายเจ้าเปลี่ย
E 
นใจไปรักค
F# 
นใหม่
 
เป็นเอ
E 
าหลายบ่คิดเลยสิเป็นแบ
F# 
บนี้

 
** ขั่นว่
G#m 
าเขามัน
Eb 
สิดี 
 
กะพ
E 
ากันแฮปปี้กั
F# 
นสา
 
สิบ่
G#m 
ขอเจ้าคื
Eb 
นมาถ้าเจ้าหม
E 
ดใจ
F# 
 
เฮ็ด
G#m 
ดีนำเจ้าป่า
Eb 
นนี้ 
 
กะยั
E 
งไปกับเขาค
F# 
นใหม่
 
แต่อยา
E 
กถิ่มคำถามไว้ให้คิดเบิ่
F# 
งก่อน

 
บักผู้บ่า
E 
วใหม่ 
 
มัน
F# 
สิสู้อ้ายได้
Eb 
บ่น้อ
G#m 
งหล่า
 
เขาเข้
E 
ามา 
 
เพื่อห
F# 
วังมีแฮงแค่ 
 
 
B 
2-3 
 
ที
 
หมดควา
E 
มหมาย 
 
เขา
F# 
กะสิถิ่มเจ้
G#m 
าไปคนดี
 
ฮั
E 
กเจ้าถืกเขาย่ำยีหมดควา
Eb 
มหมาย
 
เซืออ้ายโลดเป็
G#m 
นหยัง
Eb 
 
E 
 
F# 
 
เซืออ้ายโลดเป็
G#m 
นหยัง
Eb 
 
E 
 
F# 
 
เซืออ้ายโลดเป็
E 
นหยัง
F# 

| G#m Eb | E F# | ( 4 Times )

| E | F# |


( *, ** )


 
บักผู้บ่า
E 
วใหม่ 
 
มัน
F# 
สิสู้อ้ายได้
Eb 
บ่น้อ
G#m 
งหล่า
 
เขาเข้
E 
ามา 
 
เพื่อห
F# 
วังมีแฮงแค่ 
 
 
B 
2-3 
 
ที
 
หมดควา
E 
มหมาย 
 
เขา
F# 
กะสิถิ่มเจ้
G#m 
าไปคนดี
 
ฮั
E 
กเจ้าถืกเขาย่ำยีหมดควา
Eb 
มหมาย

 
บักผู้บ่า
E 
วใหม่ 
 
มัน
F# 
สิสู้อ้ายได้
Eb 
บ่น้อ
G#m 
งหล่า
 
เขาเข้
E 
ามา 
 
เพื่อห
F# 
วังมีแฮงแค่ 
 
 
B 
2-3 
 
ที
 
หมดควา
E 
มหมาย 
 
เขา
F# 
กะสิถิ่มเจ้
G#m 
าไปคนดี
 
ฮั
E 
กเจ้าถืกเขาย่ำยีหมดควา
Eb 
มหมาย
 
เซืออ้ายโลดเป็นหยัง
 

| G#m Eb | E F# | ( 4 Times )

| E | F# |


เซืออ้ายโลดเป็นหยัง

เนื้อเพลง สิสู้อ้ายได้บ่
* ฮักกันมาตั้งแต่โดนจนว่าคนเขานั้นอิจฉา
อยู่กับเจ้าโดนแล้วหนาบ่เคยเปลี่ยนใจ
แต่วันนี้ผู้สาวอ้ายเจ้าเปลี่ยนใจไปรักคนใหม่
เป็นเอาหลายบ่คิดเลยสิเป็นแบบนี้

** ขั่นว่าเขามันสิดี กะพากันแฮปปี้กันสา
สิบ่ขอเจ้าคืนมาถ้าเจ้าหมดใจ
เฮ็ดดีนำเจ้าป่านนี้ กะยังไปกับเขาคนใหม่
แต่อยากถิ่มคำถามไว้ให้คิดเบิ่งก่อน

บักผู้บ่าวใหม่ มันสิสู้อ้ายได้บ่น้องหล่า
เขาเข้ามา เพื่อหวังมีแฮงแค่ 2-3 ที
หมดความหมาย เขากะสิถิ่มเจ้าไปคนดี
ฮักเจ้าถืกเขาย่ำยีหมดความหมาย
เซืออ้ายโลดเป็นหยัง
เซืออ้ายโลดเป็นหยัง
เซืออ้ายโลดเป็นหยัง

(ดนตรี)

( *, ** )

บักผู้บ่าวใหม่ มันสิสู้อ้ายได้บ่น้องหล่า
เขาเข้ามา เพื่อหวังมีแฮงแค่ 2-3 ที
หมดความหมาย เขากะสิถิ่มเจ้าไปคนดี
ฮักเจ้าถืกเขาย่ำยีหมดความหมาย
เซืออ้ายโลดเป็นหยัง

บักผู้บ่าวใหม่ มันสิสู้อ้ายได้บ่น้องหล่า
เขาเข้ามา เพื่อหวังมีแฮงแค่ 2-3 ที
หมดความหมาย เขากะสิถิ่มเจ้าไปคนดี
ฮักเจ้าถืกเขาย่ำยีหมดความหมาย
เซืออ้ายโลดเป็นหยัง

เซืออ้ายโลดเป็นหยัง
เซืออ้ายโลดเป็นหยัง
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
บันทึกเสียง ภูไทเร็คคอร์ด
ห้องบันทึกเสียง ภูไทเร็คคอร์ด 087-8131877
คอร์ดเพลง สิสู้อ้ายได้บ่ - แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend